ՍԻՔ

ՍԻՔ
(սքոյ, ոց, կամ սըքի.) NBH 2-0717 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 14c գ. ՍԻՔ որ եւ ՍԻՒՔ, ՍԻԳ. լծ. ընդ յն. փսիքի. ψυχή . եւ հյ. ողոխ. թ. սօլուգ. այսինկն Շունչ. հոգի. հողմ. մեղմ շնչումն հողմոյ. օդ հանդարտ շնչեալ. հովիկ, բարան ու անուշ հով. լաթիֆ եէլ, վհէվա ... որ եւ յն. լտ. αὕρα aura. Տես եւ ԱՅՍ (որպէս թ. էս ... ). *Այսն հողմ է, եւ հողմն ոգի. յորմէ մեք ասեմք, թէ սիք շնչէ, ասորենայք ասեն՝ այս շնչէ: Զոր հողմ իսկ, կամ որպէս օրէն է գարնանաբեր սքոյ՝ առեալ: Հուր ընդ յարդիւ ʼի փոքրագոյն սքոյ շարժեալ՝ բոց արձակիցէ. Եզնիկ.: Անյաղթ բարձր.: Ճ. ՟Ը.: *Ուստի՞ ելանեն օդաշունչ սիք (կամ սիգ) հողմոց բռնութեան: Ոչ հողմ դժնդակագոյն, եւ ոչ սիգ դժուարադէպ: Որ զդառնաշունչ սիք (կամ սիգ) օդոյն ծագմամբ փառաց քոց լուծեր. Ագաթ.: Սիսան.: Տաղ.: *ի նուրբ եւ ʼի մանր եւ յանվնաս սքոց ըստ արտաքին երեսաց ծածանէր. Նիւս. կազմ.: *Յարմարեցեր տեղի իջման անճառելի խոնարհութեամբ ʼի սիք հանդարտ զօրինակեալն մարիամ. Շար.: *րպէս սիք նուրբ: Ի սիք նուրբ: Եղիայի ʼի սիք, եսայեայ ʼի վերայ սրովբէից: Եղիա ետես զփառս աստուծոյ ʼի նրբութիւն մեղմ օդոյ եւ ʼի սիք: Հեղիայի ոչ հողմ սաստիկ ... այլ սիք իմն սակաւ զաստուծոյ մերձաւորութիւն ստուերագրեաց. Դիոն. ածայ.: Ոսկ. եբր.: Տօնակ.: Առ որս. ՟Է: *Շնչմամբ սքի ʼի նոցանէ զմերձաւոր զօդսն խնկահոտ գործէր: Սիք եւ հով ընդունելով: Բայց եթէ եւ զսիքդ կարծիցեմք ʼի ձեռն ինքեան շնչեալ: Հուր, եւ սիգ. Փիլ.: *Ցրտալից սիք. սիք ʼի խոնաւուտ տեղեաց՝ երկրային. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՍԻՔ" в других словарях:

  • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՕՍՐ — (ի, ից. եւ անօսրունք, անօսունք.) NBH 1 0256 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆՕՍՐ որ եւ ՆՕՍՐ. λεπτός, ἁραιός, σπάνιος tenuis, subtilis, rarus Անգայտ. նուրբ. բարակ. թեթեւ. սակաւագիւտ. ցանցառ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈԳԻ — (գւոյ, ւոց. լինի եւ հոգեաց.) NBH 2 0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c, 13c գ. (թո՛ղ զի գրի եւ հոգոց՝ իբր հոգւոց. եւ հոգւոց՝ իբր հոգոց:) Նոյն է ընդհանրապէս եւ Ոգի. (լծ. ոգել, եւ հագագ. իբր շունչ. որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՂՄ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0117 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c, 14c ՀՈՂՄ որ եւ ՀՈՂՄՆ, մունք. գ. ἅνεμος ventus. Օդ շարժուն. չոր եւ նուրբ գոլորշիք շնչեալք, որք բախեն զօդս: Տե՛ս եւ ʼի բառսն ՍԻՔ, ԱՅՍ, ՈԳԻ կամ ՀՈԳԻ, իբր շունչ. հով, քամի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՂՄԻԿ — ( ) NBH 2 0118 Chronological Sequence: Unknown date գ. Հեզիկ հողմ քաղցրաշունչ, սիւք. սիք. հովիկ, քամիեկ, անուշիկ հով. *Ո՛վ աւետաբեր հողմիկ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՎԱՀԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0121 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ն. ἁναρρυπίζω flabello, sive flatu excito. որ եւ ՀՈՎՀԱՐԵԼ. Հովել. զովացուցանել կամ արծարծանել հողմով. հովահրել, եւ հովթըփել. *Եւ ոչ մի ինչ սիք ոչ հովահարիցէ զբոցն. Նիւս. կազմ.: *Մինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒԱԶՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0449 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c գ. ἕκλειψις, ἕλλειψις, ἑλάττωμα delectus, defectio ὐστέρημα, ἕνδεια penuria, indigentia, egestas, inopia σμικρότης parvitas ἅνεσις remissio եւն. Նուազ գոլն կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒՐԲ — (նրբի, ից, կամ ոյ, ոց.) NBH 2 0452 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. λεπτός, ψιλός tenuis, subtilis, minutus ἱσχνός exilis. Բարակ. անօսր. անգայտ. սուր. նուազ ըստ լայնութեան. անմասն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 2 0487 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 14c գ. ἁτμός, μή, μίς vapor, halitus, exhalatio. (լծ. սիք. յն. փսիքի՛ ). որ եւ ՇՈԳՈԼԻ, ԳՈԼՈՐՇԻ. Խոնաւ հիւթ իբր ոգի կամ սիւք ամենայն իրաց՝ ջերմութեամբ հրոյ եւ արեւու եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈԳՈԼԻ — (լւոյ, լւով, լեաց.) NBH 2 0487 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 13c գ. ἁτμός vapor, halitus αὕρα aura. նոյն ընդ Շոգի. գոլորշի. սիք. գոլոշտիք, շո՛գ գոլ. ... *Անուշահո՞տք (իցեն), կամ ժանտահոտք շոգոլիք. Փիլ. այլաբ.: *Դուզնաքեայ իմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»