ՆՈՒԱԶ

ՆՈՒԱԶ
(ի, ազք կամ զունք, զից.) NBH 2-0448 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ա. ὁλίγος, ὁλιγοστός, μικρός , σμικρός, ἑλλεῖπος, ἑλάττων, -ον paucus, perpaucus, tenuis, parvus, modicus, minor, minus βραχύς brevis, exiguus. Նիազ. նուազ. սակաւ. սակաւաւոր. սուղ. պակաս. թերի. փոքր. դոյզն. դուզնաքեայ. յետնեալ. ... (իսկ պ. նիյազի ՝ է կարօտեալ). *Եղիցին աւուրք նորա նուազ: Նուազ արարեր զաւուրս ժամանակաց նորա: Նուազունս արարից զձեզ: Յորս նուազունք, այսինքն ոգիք իբրեւ ութ ապրեցան. եւ այլն: *Թուի գոյացութիւն ոչ ընդունել զյաւէտն եւ զնուազն: Առաւել ջերմ, եւ նուազ ասի: Մեծն՝ նուազի ասի մեծ. եւ նուազն՝ մեծի ասի նուազ. Արիստ. ստորոգ.: *Պարտ եւ արժան է միշտ հանգէտքն զհանգիտացն ստորոգիլ. մեծ զնուազիցն, եւ նուազքն զմեծիցն ոչ եւս. Պորփ.: *Թէպէտեւ կարի յոյժ նուազ էին քան զնոսա, ոչ ինչ զանգիտեցին առ ʼի յոյժ բազմութենէն. Եղիշ. ՟Գ: *Քրիստոնէութիւն նուազ եւ հալածական, նորոգ սկսեալ. Իգն.: *Օրինակ այսմ բնութեան ոչինչ արժանաւոր ունելով՝ վարիմք նուազիւք. Բրս. ապաշխ.: *Որքան առաւել ես ընչեղութեամբ, այնչափ նուազ ես սիրով: Փոքր ինչ նուազն հաւասար է ոչ միոյ (կամ ոչնչի). Բրս. ընչեղ. եւ Բրս. յուդիտ.: Եւ քան գայս ոչինչ նուազս խորհի կաթողիկէ եկեղեցի. Աթ. ի հոգին սուրբ.: *Ընդ նուազ իշխանօք (էին)ʼʼ. այսինքն սակաւաւոր ազնուականք տիրէին նոցա. ὁλογαρχούμενοι. Ոսկ. մ. ՟Ա. 4: ՆՈՒԱԶ ԱՌՆԵԼ. σμικρίνω. Սղ. ձը. 44. Տ. ՆՈՒԱԶԵՑՈՒՑԱՆԵԼ: ՆՈՒԱԶ. որպէս Նուրբ. բարակ. թափանցանց. ինճէ. նազիք. *Նուազ, այսինքն նուրբ ասի ʼի վերայ նորա, զամենայն ծանրութեամբ եւ հեռակցութեամբ զանց արարեալ, եւ յամենայն անարգելաբար մտեալ: Եւ ամենայնի պատճառ է նուազ. քանզի ոչ ուրեք գտցես զնուազին էութիւն անհաղորդելի. այսպէս է առնլի նուազն ի վերայ աստուծոյ, ներգործօղ եւ թափանցիկ մինչեւ ցորոշումն սրտից. Դիոն. ածայ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՆՈՒԱԶ" в других словарях:

  • ԸՆԴՀԱՏ — ( ) NBH 1 0772 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ա. իբր նխ. ἦττων, ον. ἦσσων, ον minor, minus. կամ բացասաբար, οὑδέν ἦττον nihilominus Տարբեր. ունօղ զխտիր կամ զհատումն. աննման. հեռի. կամ նուազ. պակաս. ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՒՂ — (սղի, ից.) NBH 2 0731 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ա. (յորմէ յն. փսիլօ՛ս. լտ. փուսիլլուս. ψιλός pusillus, paulus, paululus βραχύς, μικρός brevis, parvus. Նուազ. սակաւ. դուզնաքեայ. փոքրիկ. կարճ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒԵԼ — (ա.) NBH 1 0296 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ԱՌԱՒԵԼ ԱՌԱՒԵԼ ԵՒՍ. περισσός, περισσώτερος abundans, amplior, major, κρείσσων կամ κρείσσον melior, ius Աւելի. յաւելեալ. աճեցուն. մեծ. շատ. սաստիկ. էւել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՍԱՁԱՅՆ — (ի, ից.) NBH 1 1098 Chronological Sequence: 6c, 13c ա.գ. ἠμίφωνος dimidiatam vocem edens, semivocalis. Բաղաձայն տառ՝ որ ըստ իմիք կարծի տալ յիւրմէ զձայն, իբրու կէս ձայնաւոր: Այսպիսի են կրկնակ կոչեցեալքն, եւ ոյք շչիւն իմն կամ սուլումն կամ մրմռումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԳԵՒ — (ի, ից.) NBH 2 0416 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c ա. λεπτός tenuis, gracilis. (լծ. արուգ.) որ եւ ՆԵՐԳԵՒԵԱԼ. նուազ նուազ. աղօտ յոյժ. տկար. հիւծեալ. վտիտ: Ասի զեռավանկ բառից անգայտագունից, որոց երեքին վանկքն իսկ են աղօտ կամ սուղ. (որում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒԱՂ — (ի, ից.) NBH 2 0449 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἁμυδρός, ἅρροστος, ἅτονος , λεπτός languidus, obscurus, exilis, tenuis σμικρός parvus, mediocris եւն. Նուազ ըստ որակի. որպէս Աղօտ. մեղմ. թոյլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒՐԲ — (նրբի, ից, կամ ոյ, ոց.) NBH 2 0452 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. λεπτός, ψιλός tenuis, subtilis, minutus ἱσχνός exilis. Բարակ. անօսր. անգայտ. սուր. նուազ ըստ լայնութեան. անմասն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱԿԱՒԻԿ — ( ) NBH 2 0686 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c ա. ՍԱԿԱՒԻԿ յորմէ ՍԱԿԱՒԻԿ ԻՆՉ. մ. ՍԱԿԱՒԻԿ ՄԻ. ὁλίγος, ον, α paucus, paululum, in paucis, modicus, um μικρός, όν parvus, um. Կարի սակաւ. դոյզն. դոյզն ինչ. խուն մի. փոքր ինչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՔՐԻՄԱՑ — ( ) NBH 2 0962 Chronological Sequence: Early classical ա. Փոքր ըստ իմացողութեան. նուազ իմաստիւք. փանաքիմաց. *Ընկա՛լ ո՛վ աստուածայինգ Գրիգորիոս զփոքրիմաց բանքս նուազ մերոյ տեսութեանս. Իգն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱԶՈՒՆ — ( ) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c ա. λεπτός, ξηρός , tenuis, minutus, aridus, siccus Չոր. ցամաք. սին. վտիտ. արուգ. գօս. գուրու, արըգ. կամ Նուազ. դոյզն. ճռզած, ազ, զայիք, ուվագ. *Եօթն հասկք ապականեալք, ազազունք եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»