ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ

ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-455 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. εὑσέβεια pietas, religio Պաշտօն բարի առ Աստուած. որ եւ աստուածապաշտութիւն, երկիւղածութիւն, առաքինութիւն. ուղիղ հաւատք, եւ բարի վարք. ... *Զհանգամանս բարեպաշտութեան ուսոյց գրովք սրբովք: Զամենեսին որսալ հոգեւոր ուռկանաւն առ բարեպաշտութիւն: Աստուածասէր թագաւորն տրդատիոս բարեպաշտութեամբ սպասաւորեալ՝ երկիւղած գտանիւր. Յճխ.: Ագաթ.: *Բարեպաշտութեամբ սորա Քրիստոս խնայեա՛ ʼի մեզ. Շար.: *Զյաղագս բարեպաշտութեան մարտն մարտուցեալք. Փիլ. քհ.: *Գանձ է՝ որ առ Աստուած բարեպաշտութիւն: Մեծավայելուչ եւ փառաւորեալ է բարեպաշտութիւն. Աթ. ՟Ը: *Զբազում կռապաշտս դարձոյց ʼի բարեպաշտութիւն, եւ մկրտեաց. Հ=Յ. օգոստ. ՟Ի՟Ե.: մ. ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԵԱՄԲ. իբր մ. εὑσεβῶς pie, religiose Բարեպաշտաբար. *Զաստուածեղէնսն՝ բարեպաշտութեամբ իմասցուք. Աթ. ՟Ը: *Բարեպաշտութեամբ եւ արժանաւորապէս քեզ տեառնդ ծառայելով ʼի կեանս յայսմիկ. Ժմ.: ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ որպէս Մեծարանք. սպաս. հարկիք, ծառայութիւն. ... θεραπεία cultus, obsequium *ԶՄարիամայ ընդունի (Քրիստոս) զբարեպաշտութիւնս արարչապէս. Մամբր.: *(Ոստիկանն առաքեաց պարգեւս առ Սմբատ արքայ, զի) գուցէ գտանիցի ինչ արքայի ʼի պահեստի, եւ այսպիսի բարեպաշտութեամբ յայտ եկեալ առցէ. Յհ. կթ.: ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ. ըստ յն. եւ լտ. ոճոյ՝ է եւ Պարտուապատշաճ պաշտօն առ ծնօղս, եւ առ հայրենիս. εὑσέβεια pietas *Առ հայրենիսն եւ ծնողսն՝ որովք լինի եւ բարեպաշտութիւն, մասն գոլով արդարութեան. Արիստ. առաք.: *Ճառդ՝ բարեպաշտութիւն երեւեցուցանէ առ հայրն: Կատարեալ ցուցանեն յերկոսին ծնողսն բարեպաշտութիւն. Փիլ. լին.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՐԺԱՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0357 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ἁξιότης, ἁξία dignitas, dignatio Արժանաւորն գոլ. արժանի գտանիլն. իրաւացի արժանիք, եւ արդիւնք վաստակոց. որպէս եւ Լաւութիւն իրաց. ... *Արդարութիւն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆՈՒԱՊԱՇՏՕՆ — ( ) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical ԱԶՆՈՒԱՊԱՇՏՕՆ ԼԻՆԵԼՆ. εὑσέβεια pietas Տ. ԲԱՐԵՊԱՇՏԵԼ, ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ. *Արդար կոչեցաւ՝ վասն որ առ Աստուած ազնուապաշտօն լինելոյ, եւ առ ազգակիցսն խնամակալ. Եւս. քր. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. ἁπολογία apologia Բան աղերսանաց. մանաւանդ Աղերս ապաբանութեան. պատասխանատուութիւն ըստ իրաւանց. ... *Արձակեցին զնա հրեշտակութեամբ յաղերսաբանութիւնս ʼի հնարս հայթայթանաց: Եղիշ. ՟Գ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0076 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὁχύρωμα, ἑρυμνότης, κρημνότης munitio, munimentum, firmitas Ամո՛ւր եւ անքոյթ գոլն. յապահովութիւն. պատսպարութիւն. հաստատութիւն, սերտութիւն. պնդութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0290 Chronological Sequence: 6c ա. Առաջին. նախկին. *Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան: Առաջնակ գովութիւն: Զրկեցայ յառաջնակն փառաբաստուցեանց. Պիտ.: Եւ Առաջնորդ. հեղինակ. ըստ յն. առաջնորդուհի. ἠγεμονίς ductrix, imperatrix… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0301 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 14c գ. ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ ἁρετή virtus որ եւ ՔԱՋՈՒԹԻՒՆ ասի. որպէս Արիութիւն. արութիւն. ժրութիւն. աջողակութիւն յառաքինի գործս ըստ մարմնոյ եւ ըստ հոգւոյ. գործ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0327 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. θεότης divinitas Աստուածային գոլն Աստուծոյ. աստուածութիւն. *Առ աստուածայնութեան բնութեան անհասանելի է խորհրդոց մարդկան Աստուած. Պրպմ.: Եւ τὸ θειότατον divinisimum esse… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԵՐԿԻՒՂԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0332 Chronological Sequence: 8c գ. Իբր Աստուածավախութիւն. յն. բարեպաշտութիւն. εὑλάβεια pietas *Ուսցին առ ʼի քումմէ աստուածերկնւղածութենէդ. Աթ. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0332 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. θεοσέβεια, εὑσέβεια dei cultus, pietas Պաշտելն զԱստուած. պաշտօն ճշմարտին Աստուծոյ՝ ուղիղ հաւատով, եւ բարի գործովք. բարեպաշտութիւն. երկիւղածութիւն. տե՛ս Ծն. ՟Ի 11 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»