ԲՆԱԿԱՆ

ԲՆԱԿԱՆ
(ի, աց.) NBH 1-495 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. φυσικός, -κή, -κόν naturalis, -le; physicus, -ca, -cum Սեպհական եւ յանկաւոր բնութեան. բնաւորական. բնածին. յառաջ եկեալ ʼի բնութենէ. որ ինչ է ʼի բնէ. *Փոխանակեցին զպետս բնականս ʼի պէտս անբնականս: Թողեալ զբնական պէտս. Հռ. ՟Ա. 26. 27: *Ի վերայ բնականացն, ʼի վերայ արուեստականացն: Բնական ասի չարամերձութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ: Բնական մահ է անջատումն հոգւոյ ʼի մարմնոյ. Սահմ. ՟Դ. ՟Ը: *Կիրքս՝ բնակա՛ն մարմնոյ եւ ոգւոյ կարիք: Ես զբնականացն ասեմ, դու զանբնականսն ʼի ներքս մղես: Բնականք ասին՝ ըստ բնութեան (այսինքն ʼի բնէ) ʼի եզ տրամադրեալք. Յհ. իմ. երեւ.: *Բնական գութ, կամ իմաստութիւն, կամ տկարութիւն. Եղիշ.: Կորիւն.: Փարպ.: *Զօրէնսն յաւելուած բնականացն արարեալ: Իմանալ զԱստուած ʼի նիւթականացս բնականօք: Ծովու եւ կղզեաց օրհնել եւ ցնծայ ասեն՝ բնականաւ, եւ ոչ բնականաւ. Արշ.: *Օրէնք բնական, գրաւորական, աւետարանական: Բնականն տուաւ Ադամայ. եւ այլն. Վրդն. քրզ.: Եւ որպէս Բո՛ւն, իւրական, սեպհական. բնիկ. եւ Հարազատ. ընտանի. *Բնական բարոյից ընտանի սովորութիւնք. Նար. խչ.: *Երթեալք հանգչէին ʼի բնական ոստանին հայոց. Փարպ.: *Իբրեւ հատանին ʼի բնական մօրէն. Վրդն. ել.: *Որով եւ բնականդ իսկ էք նորա (Աստուծոյ) ընտանութեամբ, ըստ քրիստոնեական հաւատոցն: Բնական սփոփանօք լցուսցէ զձեզ. Յհ. կթ.: *Չորեքշաբաթն եւ ուրբաթն՝ բնական պահք են քրիստոնէից. Տօնակ.: ԲՆԱԿԱՆ. որպէս Բնախօս. եւ Բնաբանական. *Ըստ բնականին եմպեդոկլեայ, Արիստ. աշխ.: *Բնական իմաստասէրն. Սահմ. ՟Ե. ՟Ժ՟Բ: *Լուայ եւ ʼի բնական արանց: Ըստ քաջ բժշկացն եւ բնականաց: Ի բնականց(այսինքն ʼի բնականաց) ոմանք ասացին: Իմաստասիրութիւն ʼի ձեռն երից մասանցն իւրոց, բանականին, բարոյականին եւ բնականին. Փիլ.: *Որք ʼի բնականէն յաստուածաբանականն ամբառնան. Մագ. ՟Ծ՟Է: գ. ԲՆԱԿԱՆՔ. գ. Բնութիւն որոշիչ սերի. ամօթոյք. *Զարուացն բնականսն կրճատէ ʼի պաշտօն իգակեր դիւին. Լմբ. իմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԲՆԱԿԱՆ" в других словарях:

  • Природные памятники Армении — …   Википедия

  • ԱՆԲՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. Օտար ʼի բնութենէ. հակառակ բնութեան. անվայել. անտեղի. բնութենէ դուրս, բնութենէ դէմ. ... *Անբնական յինքն ունելով զվայելչութիւն: Զանբնական իրս՝ բնականս կացուցանէ: Յանբնական իրաց է՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 447 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c գ. εὑκρασία bona temperies Բարւոք խառնուած՝ բնական չափակցութեամբ յի՛նչ եւ իցէ իրս. ... *Ըստ օդոյ եւ տարեւորականաց ժամանակաց բարեխառնութեան. Փիլ. իմաստն.: *Յայսպիսում բարեխառնութեան օդոց. Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՈՅՔ — (ոյից, իւք.) NBH 1 467 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c Տ. ԲԱՐՔ ըստ ամենայն նշ. *Վասն անձնասէր բարոյից. ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 21: *Առ այնպիսի խորամարնգ բարոյիւք նոցա. ՟Գ. Մակ. ՟Գ. 16: *Առ պագշոտ յիմարութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 494 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c մ.ա. φυσικῶς· φυσικός, κή, κόν naturaliter, naturalis եւն. Ի բնէ. ըստ բնութենան. բնութեամբ. բնաւորապէս. եւ մանաւանդ Բնաւորական. բնական. բուն. հարազատ. ընդաբոյս. որ ինչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 495 Chronological Sequence: 6c, 11c ա. φυσικώτερος, τατος magis vel omnino naturalis Առաւել կամ կարի բնական. ընտանեգոյն. հարազատ. ընդաբոյս. *Բայց երեւեցուցանէ իմն եւ բնականագոյն (բան գրոյն): Յիսներեակն սրբագոյն եւ բնականագոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾԻ — (ծւոյ, ծեաւ կամ ծւով, ծեաց կամ ծուոց, ծեօք կամ ծւովք.) NBH 1 0576 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. ἑργαλεῖον , ὅργανον, σκεῦος եւն. instrumentum Սպաս կամ անօթ կամ կազմած՝ սատար գործելոյ իբրեւ որով. բնական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՐ — (դրի, ից, եւս եւ դրոյ, ոց.) NBH 1 0627 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. θέσις positio, positura, situs Դնելն, եւ դնիլն. դրութիւն. դնելը, դրուիլը. *Դիր ի դրախտին: Դիր անուանց: Անուանցն դրոյ: Դիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Дживани — У этого термина существуют и другие значения, см. Дживани (значения). Дживани (Ջիվանի) Дживани играет на …   Википедия

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»