ԱՃԻՒՆ

ԱՃԻՒՆ
(ի, կամ ոյ, եւ աճեան կամ ճենի, եամբ.) NBH 1-0050 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c գ. σποδός, τέφρα, αἱθάλη cinis, fuligo, favilla, pulvis Մոխիր. յաւելուած կրակի կամ այրեցելոց՝ մոխրեալ կամ կայծախառն. գազաղ. մուր. փոշի. ... *Ուր հուրն սրբութեան կայր, եւ աճիւնն: Զքաղաքս սոդովմայեցւոցն եւ գոմորացւոց դարձուցեալ յաճիւն՝ դատեցաւ. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 8: ՟Բ. Պետ. ՟Բ. 6: *Ի հնոցին աճիւնէ, զոր ցանէ Մովսէս յերկինս: Ածաբ. կարկտ.: *Լցեալ լինին պարունակքն (ուղղոյ՝) աճեամբն, զոր գինին ʼի վեր գոլորշացեալ բերէ. Բրս. արբեց.: *Ծածկեալ ʼի փոշոյ աճենի (կամ աճիւնոյ) բրտին. Վրք. հց. ՟Զ: *Զաճիւն հնոցի միայն զանձամբ արկեալ. Յհ. կթ.: *Վառարան իւղոյն աճիւնովն հնոցի լցեալ. Նար. ՟Ի՟Գ: Փոշի հողացեալ մարմնոյ. *Զհանգստեանն աճիւն՝ փրկութեան աւանդ մթերեաց. Նար. մծբ.: *Ցանկամ տեսանել զաճիւն մարմնոյ արդարոյն ... զաճիւն ոսկերաց, բերանոյ, աչից. Սարգ. յկ. ՟Ժ՟Ա: *Աճիւնի ոսկերաց երկիւղածացն Աստուծոյ. Լմբ. սղ.: ՅԱՃԻՒՆ ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵԼ, կամ ՎԱԽՃԱՆԻԼ. Ի մոխիր դարձուցանել, կամ դառնալ. τεφρόω ՟Բ. Պետ. ՟Բ. 6 *Ամենայն՝ հրոյ կերակուր լինէր, եւ յաճիւն վախճանէր. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 12: ԶԱՃԻՒՆ ԼԻԶԵԼ. Մոխիր ուտել. *Քեզ բարձրութիւնս անճառ գովեստից, եւ ինձ զաճիւն լիզելոյ պատիժ. Նար. ՟Ի:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՃԻՒՆ" в других словарях:

  • ԳԱԶԱՂ — (ի, աց.) NBH 1 0520 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c գ. ԳԱԶԱՂ գրի եւ ԳԱԶԱԽ. τέφρα, κόνις cinis, pulvis Մոխիր. աճիւն. քիւլ, խէզիյր, գազիր. որպէս եւ քէօզ ՝ է գազաղ ջերմ եւ կայծախառն. *Հող եմ եւ մոխիր ... աճիւն ... եւ գազաղ. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՂԵՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 2 0286 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c գ. χνοῦς lanugo, pulvis τέφρα, κόνος cinis, favilla. Մանրամաղ իրք ցնդելիք. որպէս ունդ. փոշի. աճիւն. մոխիր. շամանդաղ. ծուխ. մաղուքի կամ մուխի պէս բան, կայծ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃԻՒՆԱԽԱՌՆ — ( ) NBH 1 0050 Chronological Sequence: Early classical ԱՃԻՒՆԱԽԱՌՆ կրակ. որ եւ ԱՃԻՒՆ. իբր գազաղ. ... τέφρα cinis (մոխիր.) Տոբ. ՟Զ. 18: ՟Ը. 2 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԵՑԱԾ — (ի, իւ. կամ ոյ, ով.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c գ. Այրեցումն. այրումն. որպէս այրուք, մնացորդ իրին այրեցելոյ, եւ հետք այրման. սպի, խարան. խանձող. մոխիր, աճիւն. եւ այլն. էրուք. ... κατάκαυμα adustio *Եւ մարմնոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐՈՒՔ — ( ) NBH 1 0099 Chronological Sequence: 12c գ. ԱՅՐՈՒՔ. Որպէս ռմկ. էրուք. Տ. ԱՅՐԵՑԱԾ, իբր մնացորդ իրաց այրելոց, որպէս աճիւն յօտեալ ուռոց որթոյ եւ այլն: *Թէ այրես զհօտն, եւ զայրուքն ʼի վերայ խայթածին (կարճի) դնես, օգտէ. նոյնպէս եւ ամենայն հօտի մոխիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹԵՂ — (ի.) NBH 1 0151 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. Գազախ. կամ կրակ ծածկեալ ʼի գազախի. աճիւն. մոխիր. ... *Միզեն ʼի կրակն, եւ յանթեղ զաղբ իւրեանց արկանեն. Փարպ.: *Նման են կրակի, որ ծածկեալ կայ յանթեղի. Վեցօր. ՟Ը: ԱՆԹԵՂ ՀԱՐԿԱՆԵԼ. Առնուլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆՐ — (նու, նունք, նունց.) NBH 2 0207 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. (լծ. լտ. մինօր, մինուս, մինու՛դուս. λεπτός tenuis, tener, minutus. Փոքրիկ եւ նուրբ, որպէս մասն մասին. մանտր, պզիկ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈԼԵԳՆՈՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0293 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ն. ՄՈԼԵԳՆՈՏԵՄ ՄՈԼԵԳՆՈՏԻՄ. Տ. ՄՈԼԵՄ, եւ ՄՈԼԻՄ: *Չար դեւքն պատրեալ զքեզ մոլեգնոտեն. Հ. մայ. ՟Ի՟Ը.: *Հերակլէս մոլեգնոտեցաւ. Պտմ. աղեքս.: *Կաւն առժամանակեայ, աճիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈԽԻՐ — (խրոյ, ոց.) NBH 2 0295 Chronological Sequence: 6c գ. σποδός, σποδιά, τέφρα, χοῦς, αἱθάλη, κονίον cinis, pulvis, favilla, fuligo. Աճիւն. գազաղ. փոշի իրաց այրելոց. մոխիր, մոխոր. ... *Հող եմ եւ մոխիր: Ուր զմոխիրն հեղուցուն: Դիպեսցին պերճութիւնքդ ձեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈԾԻՐ — (ծրոյ կամ րի.) NBH 2 0296 Chronological Sequence: Unknown date, 14c գ. ՄՈԾԻՐ որ եւ ՄԾԻՐ. Մոխիր. աճիւն. եւ Փոշի ածխոյ եւ այլոց իրաց. *Եղեւ իբրեւ զփոշի եւ մոծիր, եւ ցնդեցաւ յերկիր. Վրք. հց. ՟Ի՟Ա: *Ետնայ լեառն զմոծիր, եւ զբոցն ʼի վերայ երկրին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»