ԳԱՐՇԵԼԻ

ԳԱՐՇԵԼԻ
(լւոյ, լիք, լեաց.) NBH 1-0532 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 13c ա.գ. βδέλυγμα Abominatio Խորշելի. զզուելի. տաղտկալի. գարշ. զազիր. պիղծ. մէքրուհ, մուրտար, մէնֆուր. մանաւանդ Իր գարշ կամ ʼի գարշութիւն համարեալ. գարշանք. (եբր. թէօպա.) *Գարշելի է եգիպտացւոց ամենայն հովիւ խաշանց: Եթէ զոհիցեմք զգարշելիս եգիպտացւոցդ առաջի նոցա, քարկոծ առնեն զմեզ: Գարշելի է տեառն այ քում: Եւ մի տանիցես զգարշելին (այսինքն զկուռս) ʼի տուն քո: Աստարտայ գարշելւոյ սիդոնացւոց, եւ մեղքոմայ գարշելոյ որդւոցն ամոնայʼʼ. եբր. դից կամ չայ. եւ այլն: *Գարշելի է ինձ թագս՝ որ է ʼի վերայ գլխոյ իմոյ. Եսթ. ՟Ժ՟Դ. 16. յն. գարշիմ ʼի թագէս: *Գարշելի առնել զժառանգութիւնʼʼ. այսինքն մերժել յերեսաց. Ագաթ.: *Գարշելի այն կոչի, որ կարի աղտեղի իցէ, ուստի զերեսս ʼի բաց դարձուցանեմք. Գէ. ես.: *Լի եմ ամենայն գարշելեօքʼʼ. այսինքն պղծութեամբք. Վրք. հց. ՟Բ: *Արիոս ʼի գարշելիսն ընկալաւ զսատակումնʼʼ. այսինքն յաղբիս. Խոր. ՟Բ. 86:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԳԱՐՇԵԼԻ" в других словарях:

  • ԳԱՐՇԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0532 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ն. βδελύσσομαι Abominor եւ μιαίνω inquino, foedo Գարշելի համարել, այսինքն գարշիլ, խորշիլ իբրեւ ʼի պղծոյ. ընդ պիղծս գրել. կամ գարշելի կացուցանել. զզուելի առնել. պղծել. աղտեղել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱԶՐԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0709 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 12c ա. Զազրութեամբ լի, կամ զազրանալի. զզուելի. նողկալի. գարշելի, գանելի. ... *Ազատք եւս ʼի զազրալի եւ ʼի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ՝ օրհնութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱԶՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0710 Chronological Sequence: Early classical, 10c ն. σαπρίζω, βδελύσσομαι, ττομαι foetere facio, abominabilem reddo Զազրալի կամ գարշելի եւ զզուելի առնել. աղտեղել. ապականել. գարշեցուցանել. ... *Ճանճք մեռեալք զազրացուցանեն զիւղս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՂՈՒՄ — (հեղի, հե՛ղ.) NBH 2 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. եւ կ. իբր Հեղանիլ. χέω, ἑπιχέω , ἑκχέω fundo, infundo, effundo եւն. որ եւ χύω, ἑκχύω, χύνω եւն. (լծ. յն. խէ՛օ. խի՛օ եւ հյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԻՂԾ — (պղծոյ, կամ պղծի. ծոց.) NBH 2 0648 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա. ՊԻՂԾ (գրի եւ ՊԵՂԾ, եւ ՊԻՒՂԾ). ἁκάθαρτος , ἁνόσιος, βέβηλος, βδέλιγμα, μιαρός, κοινός immundus, impurus, foedus, abominandus, profanus, communis …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՂԾԵՄ — (եցի.) NBH 2 0654 Chronological Sequence: Early classical, 5c ն. βεβηλόω polluo, profano ἁλισγέω contamino եւն. Պիծ առնել. անպատիւ եւ անսուրբ առնել զսրբեալն աստուծոյ. աղտեղել. ... *Պահեսջիք զշաբաթս, զի սրբութիւն է այն տեարն եւ ձեզ. պղծեսցէ զնա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԵՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c ա.գ. πολιός canus Ալիս ունղ ʼի մօրուսն. սպիտակացեալ մօրուօք եւ հերովք. հասեալ ʼի խոր ծերութիւն. ծեր. հին աւուրց. հալւոր, ճերմակ մօրուք. ... *Ճշմարիտն ալեւորաց՝ ո՛չ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒԵՍՈՒԿ — ( ) NBH 1 0043 Chronological Sequence: 14c գ. Աղուէս փոքր. ձագ աղուեսու. եւ ո՛վ աղուէս. ... *Ո՛վ գերի աղուեսուկ: Լռեա՛ դու գարշելի աղուեսուկ. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԵՂԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0044 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c ա. Սիրօղ աղտեղութեան. անմաքրասէր. գարշասէր. ցանկասէր. գարշելի. *Իշխանք աղտեղասէրք. Խոր. ՟Գ. 68: *Ձեր աղտեղասէր օրինացդ. Փարպ.: *Ի տեղի՝ ուր չիք իշխանութիւն աղտեղասիրաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳԱՐՇ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 11c ա. παμμίαρος omnino execrandus Ամենեւին գարշելի. ամենապիղծ. խիստ գանելու. ... *Ո՛վ պիղծք, եւ ամենագարշք. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»