ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἑλευθερία , libertas Ազատն գոլ. ազատականութիւն. ազնուականութիւն. իշխանութիւն. պատիւ. *Ուր Հոգի Տեառն է, անդ ազատութիւն է: Սպրդեցին մտանել դիտել զազատութիւնն մեր՝ զոր ունիմք ʼի Քրիստոս Յիսուս: Զի դուք յազատութիւն կոչեցեալ էք եղբարք, միայն զի ազատութիւնն ձեր ոչ լինիցի ʼի պատճառս մարմնոյ. եւ այլն: *Որ սեպհական ազատութեանն է պայազատութիւն: Զոստանն անուանեալ կողմանցն այնոցիկ ազատութիւն. Խոր. ՟Ա. 2. 29: *Ոչինչ յիշեցին բնաւ զանուն փափկութեան մայրենի ազատութեանն. Եղիշ. ՟Բ: *Հաստատեցին նմա ազատութիւնս: Ազատութեան պսակաւ պատուեալ. ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 26: ՟Գ. Մակ. ՟Գ. 18: Անձնիշխանութիւն. ազատ իշխանութիւն կամաց. ինքնակամութիւն. հաճոյք. իխթիյար, իրատէթ *Ունէր Ադամ ազատութիւն եւ անձնիշխանական կամս. Ագաթ.: *Ի կամս ազատութեան մերոյ գործեցաք զանարժանս: Ցաւովք՝ որ ոչ ʼի կամս մերոյ ազատութեան է. Եղիշ. ՟Ե. ՟Ը: *Առնելն եւ ոչ առնել՝ ʼի կամս ազատութեան իւրաքանչիւր անձին է. Շ. ընդհանր.: Անկախութիւն. անպարտութիւն. ապահարկութիւն. իրաւունք. ազատլըգ *Իսկ ընդէ՞ր բնաւ ազատութիւնս իմ դատիցի յայլոյ խղճէ մտաց. ՟Ա. Կոր. ՟Ժ. 29: *Սիրեցի զՏէր իմ, եւ ոչ գնամ յազատութիւն. Ել. ՟Ի՟Ա. 5: *Ազատեսցին ʼի ծառայութենէ մեղացն այնու ազատութեամբն, որ ʼի վեր է քան զամենայն ազատութիւնս. Ագաթ.: *Զազատութիւն եկեղեցւոյն արկանէր ʼի ծառայութիւն. Եղիշ. ՟Բ: *Ազատութիւնս քահանայական. Մագ. ՟Ժ՟Դ: Համարձակութիւն. աներկիւղութիւն, եւ յանդգնութիւն. սէրպէրթլիք *Ազատութեամբ խօսիցի զհաւատն՝ որ ʼի Քրիստոս: Այն որ յայտնապէս խօսէր եւ ամենայն ազատութեամբ. Ոսկ. յհ.: *Դարձուսցե՛ս յետս զաչս քո, զի մի՛ տեսցես զունայնութիւն. զի ազատութիւն սատակիչ է անձին. Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ: Ազատիլն. զերծումն. փրկութիւն. ելք ʼի գերութենէ, ʼի ծառայութենէ, եւ յամենայն նեղութեանց. ազատլըգ, գուրթուլուզ * Ազատեսցին ʼի ծառայութենէ ապականութեան յազատութիւն փառաց Որդւոյն Աստուծոյ: Ազատութեամբն՝ որով Քրիստոս զմեզ ազատեցոյց: Նոցա ազատութիւն խոստանան, եւ ինքեանք ապականութեանն ծառայք են. եւ այլն: *Զեկուցանէր համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին. Պիտ.: *Ազատութիւն յերկուց ախտից շնորհեաց. Խոսր.: *Քո վճիռն ազատութիւն է. Նար. ՟Խ՟Գ: Առատաձեռնութիւն. ազատականութիւն. ճէօմէրտլիգ *Այնպիսին է ազատութիւն, որ ոչ յանչափս եւ յանօգուտս ծախիցէ, եւ ոչ ʼի հարկաւորսն ժլատիցի. Նիւս. կուս.: *Ի յորսալն զմեզ ʼի զեղխութիւն՝ ասէ, թէ այս ազատութիւն է. Լմբ. սղ.: Ազատաբարոյութիւն. մեծանձնութիւն. *Զարմացեալ ընդ քաջութիւնն եւ ընդ ազատութիւնն. Բուզ. ՟Ե. 2:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ՎԱՃԱՌԻԿ — ( ) NBH 2 0775 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 15c ա. ՎԱՃԱՌԻԿ ὡνητός emtitius, venalis. որ եւ ՎԱՃԱՌԱԿՈՒՐ. Վաճառելի. ʼի վաճառ հանեալ. վաճառեալ, որ ինչ լինի վաճառմամբ. ծախու, գնծու, ծախուած. ... *Ծառայիցն ազատութիւն, եւ վաճառիկ ստացուածոցն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՐԾ — ( ) NBH 1 0732 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա. Ազատ. արձակ. անարգել. ապահով. անքոյթ. անվտանգ. խէլաս, ազատ ... *Շինել աղքատանոցս ʼի խորշս, եւ ʼի զերծ տեղիս: Ի զերծ տեղի մատուցեալ. Խոր. ՟Գ. 20. 67: *Ի զերծ տեղիս, եւ յանցս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 13c գ. ἐκουσιασμός, προαίρεσις actio voluntaria, voluntas, consilium, propositum եւ ἑξουσία auctoritas, factultas, potestas եւ αὑθάδεια contumacia,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈԲԵԼԵԱՆ — (բելինի, ից.) NBH 2 0363 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա.գ. ՅՈԲԵԼԵԱՆ կամ ՅՈՎԲԵԼԵԱՆ. ἱωβέλ, ἅφεσις jobel, dimissio, remissio, annus jobeleus կամ jubileus. Յիսնամեայ ժամանակ, որ եւ եօթնիցս եօթնեակ, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Rechtschreibreform der armenischen Sprache 1922-1924 — Die Rechtschreibreform der Armenischen Sprache 1922–1924 wurde in der Armenischen SSR durchgeführt. Sie wird jedoch außerhalb Armeniens nach wie vor kaum befolgt, weil sie von den Armeniern in der Diaspora, wo rund die Hälfte von ihnen lebt,… …   Deutsch Wikipedia

  • Rechtschreibreform der armenischen Sprache 1922–1924 — Die Rechtschreibreform der Armenischen Sprache 1922–1924 wurde in der Armenischen SSR durchgeführt. Sie wird jedoch außerhalb Armeniens nach wie vor kaum befolgt, weil sie von den Armeniern in der Diaspora, wo rund die Hälfte von ihnen lebt,… …   Deutsch Wikipedia

  • ԱԶԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c գ. Ազատն գոլ. ազատութիւն. *Կորուսեալ զազատականութիւն իւր անազատութեամբ չարութեանն. Ճառընտ.: Վիճակ ազատաց. ազնուականութիւն. *Զտուն իւր բարւոք կարգաւորէր ըստ արժանի ազատականութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱՂԱՑ — ( ) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Unknown date ա. կամ գ. Ուր ազատութիւն է աղալ ամենեցուն. աղօրիք ʼի պէտս հասարակաց կարգեալ. *Շինեցի զջաղացս, եւ արարի ազատաղաց. Յիշատ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻԿԱՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Early classical գ. αὑτονομία libertas Ազատութիւն՝ ըստ կամի ինքնօրէն աղիկամի գոլոյ. *Ինքնօրէն աղիկամութեանն ամք ՟Ժ՟Թ: Առին ʼի հռովմայեցւոց զինքնօրէն աղիկամութիւն: Զաշխարհին ինքնօրէն աղիկամութիւն. Եւս. քր. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. ἁπάθεια adfectuum vacuitas, sanitas, integritas Անախտ վիճակ. ազատութիւն յախտից հոգւոյ կամ մարմնոյ. ամբծութիւն. անարատութիւն. որ եւ ԱՆԱԽՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. ԱՆԱԽՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ. ախտ մը… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»