ԿԱՄԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԿԱՄԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-1040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 13c գ. ἐκουσιασμός, προαίρεσις actio voluntaria, voluntas, consilium, propositum եւ ἑξουσία auctoritas, factultas, potestas եւ αὑθάδεια contumacia, pertinacia. Ինքնակամ յօժարութիւն. եւ անձնիշխանութիւն, կամ անձնահաճութիւն. հլութիւն, եւ անսաստութիւն. ազատութիւն ʼի լաւ կամ ʼի չար անդր. (ուստի շփոթի ʼի գրչաց ընդ Կամակորութիւն.) *Միաք կամակարութեան. Յոբ. ՟Լ՟Զ. 19: *Անձնիշխան կամակարութիւն մտացն: Զկամակարութիւն մտացն եւ մարմնոյն ածել ʼի հնազանդութիւն. Յճխ. ՟Ժ. եւ ՟Զ: *Քաղցրութեամբ եւ կամակարութեամբ զամենեսեան ձգէ առ ինքն: Կամօք կամարութեամբ եւ մտօք յօժարութեամբ կոչէ զամենեսեան: Կամօք կամակարութեան ընդ հնազանդութիւն մտանել բարութեանն: Ոսկ. յհ. ՟Ա. 9. 11: *Կամօք կամակարութեան եկն ʼի տեղի չարչարանացն. Կոչ. ՟Ժ՟Գ. 7: *Վարձս ընդ կամակարութեանն առնուլ. Եզնիկ.: *Կամակարութեամբ յարձակեալ ʼի վերայ մահու. Եղիշ. ՟Ա: *Փութոյն անխափան կամակարութեամբ: Չարաբարոյ կամակարութիւն. Պիտ.: *Կամակարութեամբ եւ ծուլութեամբ անարգել զօրէմս. Յհ. իմ. ատ.: *Աներկիւղ կամակարութեամբ գործէ զաղտէղի գիճութիւնս. Փարպ.: *Եւ ինքն առ կամակարութիւն ʼի դահճապետէն.. Նախ. երեմ. այսինքն ազատութիւն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԿԱՄԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. στρεβλότης, σκολιότης perversitas, tortuositas, obliquitas. իսկ Կամակորութեամբ, σκολιῶς perverse. Ծամածռութիւն. խեղաթիւրութիւն. խոտորնակութիւն. (որ վրիպակաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՆԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Գտանի գրեալ եւ ԱՅԼԸՆԴԱԿ. αλλόκοτος alienus, inusitatus, absurdus, monstruosus Անընդել. անհեթեթ. արտօրէն. անկարգ. անվայել. ցուցանքաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՓԱՆ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. ἁνεμπόδιστως, ἁκώλυτος non impeditus Ուր չկայցէ խափան ինչ կամ արգելք. անարգել. աջողակ. ... *Անխափան գործովք կայր պնդակազմ: Ճանապարհ անխափան: Ուսուցանէր վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐՁԱՌԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0605 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. Վերստին առումն. ստէպ կրկնութիւն. յամառութիւն. կամակարութիւն. ունակութիւն չար. եւ Փոխադարձ պղծագործութիւն. *Հեզագոյնս առ նոցա դարձառածութեամբն լինիցիմք. Եւագր. ՟Ժ: *Զմարմինս ասէ պղծեն՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԲԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0024 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c ա.գ. νέος juvenis νήπιος infans եւն. Նորածին, դեռաբոյս հասակաւ. երախայ. տղայ. կացի (իբր նոր ոտք ելած.) մանուկ. պատանի. երիտասարդ. եւ Զաւակ, եւ Աշակերտ. (լծ. յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱԿԱՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0334 Chronological Sequence: 6c գ. προαίρεσις propositum, voluntas. Յօժարութիւն. հաճոյք. եւ Կամակարութիւն. դիտաւորութիւն, եւ Յամառութիւն. *Զի՞նչ է յառաջակամութիւն օրէնադրութեանն: Պա՛րտ է ոչ ʼի ձեռն վիճող բանից բժշկել զսոցա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»