ԴՐՈՒԹԻՒՆ

ԴՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0644 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 13c գ. θέσις positio, positura, impositio, situs Դիր. դիրք. դնելն եւ դնիլն. որպէս զետեղումն. անուանադրութիւն. կարգադրութիւն. բաղադրութիւն. եւ այլն. *Նուիրաց մերոց առաջի աստուծոյ աստ լինի դրութիւն. Խոսր.: *Լուսաւորքդ որ յերկինս են դրութեամբ. Սարգ. յուդ.: *Ըստ հասակին անվայելուչն դրութեան. Շ. ՟ա. յհ. ՟Խ՟Թ: *Անհամբոյր շրթանցս դրութիւն: Զդրութիւն թուոցս յարմարեցի: Դրութեամբ կանոնաց. Նար.: *Ի ձեռն անուանցն դրութեան: Պէսպէս դրութեամբ անուանցն: Դրութիւն ասի եւ անուանակոչութիւնն. Փիլ. լին.: Լմբ. սղ.: Անյաղթ պերիարմ.: *Բարեկարգութեան յօրինուածս, եւ հաճելի դրութիւնս. Սարկ. քհ.: *Զելս կարգաւորութեանց եւ դրութեանց եւ ի բաց բարձմանց զինուցն գիտելով. Պղատ. օրին. ՟Է: *Ի դրութենէ խառնութեան քառից տարերաց. Նար.: *Տե՛ս դարձեալ զառաջին ձեռաց դրութիւնն ի վերայ ժողովրդոցն ի ձեռն ահարոնի. Մեկն. ղեւտ. այսինքն զձեռնադրութիւնն: ԴՐՈՒԹԻՒՆ. Դրուագ. յօրինուած բանի. շարագրութիւն. եւ Խօսք. *Դրութիւնք յօգնաթախանձ բանից: Յիշատակարան մատենիս դրութեան: Դուն ինչ դրութիւնս համառօտագիր դրուատից. Նար.: *Վիճաբանութեամբ նախանձէին ընդ ճշմարիտ վարդապեպտացն՝ առնելով դրութիւնս հակառակ բանից նոցա. Շ. յկ. ՟Խ՟Զ: ԴՐՈՒԹԻՒՆ. Ստորասութիւն. հաստատութիւն. *Այս ո՛չ դրութեանն է, այլ ի բաց բառնալոյ ասի. որպէս յորժամ ասէ ոք, թէ երկու հինգն ութ ո՛չ է. Վահր. երրդ.: ԴՐՈՒԹԻՒՆ. πρόθεσις propositum Խնդիր առաջի եդեալ. առաջարկութիւն. *Դրութիւն է այցելութիւն տեսութեան իրիք իրի: Եւ ի դրութեանցս ոմանք են քաղաքականք, եթէ ամուսնանալի՞ իցէ, եթէ պարսպելի՛. եւ ոմանք տեսականք, եթէ գնդաձե՞ւ իցէ երկին, եւ այլն. Պիտ.: ԴՐՈՒԹԵԱՄԲ, ԸՍՏ ԴՐՈՒԹԵԱՆ. θέσει, κατὰ θέσιν որ եւ ԴՐԻՒ. իբր Ո՛չ ի բնէ, կամ բնութեամբ, այլ յետոյ եդեալ. ստացական, շնորհօք, որդեգրութեամբ (որ ըստ յն. որդեդրութիւն). *Իրաւունք ... բնութեամբ, իսկ օրէնքն՝ դրութեամբ. երիցագոյն են քան զդրութեամբն՝ բնութեամբն. Փիլ. լին. ՟Դ. 184: *Որոց մանկունք ոչ իցեն դրութեամբ, այլ ճշմարտութեամբ. Պղատ. օրին. ՟Թ: *Իշխանական՝ բնութեամբ, եւ ոչ դրութեամբ: Բնութեամբ, եւ ո՛չ դրութեամբ որդի է յիսուսս քրիստոս: Երեւիմք որդիք աստուծոյ, յա՛յտ է զի ըստ դրութեան. եւ այլն. Կիւրղ. գանձ.: *(Աստուած) կատարեալ է. ո՛չ ստանալով եւ դրութեամբ, այլ՝ էութեամբ: Չար ի բնութենէս՝ ո՛չ արարչութեամբ, այլ դրութեամբ. Սարգ. յկ. ՟Բ. եւ ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԴՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0287 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c πρόθεσις propositio որ եւ ԱՌԱՋԱՒՈՐՔ. Առաջի դրութիւն կամ մատուցումն նուիրաց, եւ նուիրեալն ընծայ. *Ի վերայ հացին առաջադրութեան: Ծխել առաջի նորա խունկս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 425 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. σύνθεσις compositio Ի միասին դրութիւն. զօդումն. շարադրութիւն. յարադրութիւն. բաղկացութիւն. զանգումն. խառնումն. միաւորութիւն. ... *Բաղադրութիւն է՝ պարզիցն առ միմեանս դրութիւն. Անյաղթ պերիարմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԲԱՐՁՈՒՄՆ — (ձման, մունք.) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c գ. ԲԱՑԲԱՐՁՈՒՄՆ կամ Ի ԲԱՑԲԱՐՁՈՒՄՆ. ἁναίρεσις, καθαίρεσις, ἑπιτροφή demptio, destructio, eversio Ի բաց բառնալն եւ բառնիլն. եղծումն. ջնջումն. *Զբացբարձումն վնասակարացն. Մաշկ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱՅ — (ʼի վերայ, ʼի վերայք, այց.) NBH 2 0808 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա.նխ.մ. ռմկ. վըրայ, վըրան. պ. ֆէրա, զիպէր. յն. իբէ՛ր, էբի՛, էբանօ, իբէրա՛նօ. լտ. սու՛բէր. Արմատն է Վեր, ʼի վեր. Որ ինչ ʼի վերոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0100 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ἑπισκοπή, ἑπίσκεψις inspectio, visitatio Այց. այց առնելն. յայց ելանելն. որպէս դիտողութիւն. տեսութիւն. զննութիւն. քննութիւն. հանդէս. մտադրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻԾԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0154 Chronological Sequence: Unknown date գ. Դրութիւն եւ դատակնիք անիծից. անէծք. *Որ եբարձ զփշաբեր անիծադրութիւն բուսաբերին: Բարձեր զփշաբեր անիծադրութիւն. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՄԲՈՅՐ — (բուրի, ից.) NBH 1 0178 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. Ոչ համբոյր. անընդել. վայրենի. կատաղի. դժնդակ. անհաշտ. անողոքելի. որ ոչ համբուրէ զբարի ինչ, կամ ոչ է համբուրելի առ դժնէութեանն. անճահ. անդէպ. ἁνήμερος, ἅγριος,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0219 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 12c գ. ὁνομαθεσία nominum impositio, nuncupatio որ եւ ԱՆՈՒՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. Դրութիւն անուան. կոչումն. յորջորջումն անուանելն, իլն. անուն դնելը՝ դրուիլը. ... *Զյովսէփ հաղորդ արար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0219 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. προσηγορία, ὁνομασία appellatio Կոչումն կամ դրութիւն անուանն. անուն. մականուն. *Եղեւ ամենեցուն մի անուանակոչութիւն. Բրս. ՟խ. մկ.: *հրեշտակական, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»