ԵՐԷՑ

ԵՐԷՑ
(երիցու կամ ցոյ, ցուէ, ցամբ կամ ցաւ, ցու. ցունք, ցանց.) NBH 1-0682 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա.գ. πρέσβυς, πρεσβύτης, πρεσβύτερος, -τατος senes, senior եւն. Յառաջագոյն ծնեալն կամ եղեալն. աւագ. մեծ. ծերագոյն. հնագոյն. գլխաւոր. *Եղբայր նորա երէց: Դուստր իմ երէց: Զքոյր թեկեմինայ զերէց: Երէցն կրտսերոյն ծառայեսցէ: Անուն դստերն երիցու ոոզա: Սկսեալ յերիցուէն՝ մինչեւ եկն կատարեաց ի կրտսերն: Զքորսն քո զերիցունսն հանդերձ կրտսերօքն: Եւ ասէ աբրամ ցծառայն իւր ցերէց տան իւրոյ. եւ այլն: *Ութերորդ դաւիթ, եւ յետ եօթն եղբարցն՝ որ երիցունք քան զնա էին. Եւս. քր. ՟Ա: *Երէց աւուրց ... տղայ աւուրց». այսինքն աւուրբք. Եփր. համաբ.: *Տէրն ի մեռանել անդ իւրում ետ զհօտս իւր հովուաց երիցուն պետրոսի. Եփր. համաբ.: *Ծառայից երէց: Ծառայից երիցուն. Եփր. աւետար.: ԵՐԷՑ. նմանութեամբ ասի եւ զայլոց իրաց. *Լինելն տուընջեան եւ գիշերոյ երէ՛ց է քան զկազմել լուսաւորաց. Վեցօր. ՟Զ: *Թուղթս յակոբայ երէ՛ց է քան զամենայն թուղթս. Սարգ. յկ. ՟Ա. 14: *Մի՛ երթար բազմիր դու յերէց գահու անդ. Եփր. աւետար.: *Եղիազար դամասկացի՝ երէց տանն աբրահամու. Սարկ. քհ. իբր հազարապետ տանն: իտ. maggior domo գ. ԵՐԷՑ, երիցու, երիցունք. գ. Քահանայ. որ եւ ի յն. երէ՛ւս ասի, ἰερεύς ( սրբազան) եւ πρεσβύτης (որ եւ ծեր), ուստի եւ լտ. presbyter, sacerdos քահանայ, տէր պապա. ... *Մովսէս եւ ահարոն երիցունք նորա: Երիցունք քո զգեցցին զարդարութիւն: Երիցանց (կամ քահանայից) սորա զգեցուցից զփրկութիւն: Ձեռնագրեցին նոցա ըստ եկեղեցեաց երիցունս: Կոչեսցեն զերիցունս եկեղեցւոյ. եւ այլն: *Հանդերձ սուրմակաւ ոմամբ արծկէացի փառամոլ երիցու (կամ երիցաւ). Խոր. ՟Գ. 63: *Սուտ երիցամբքն: Վասն երիցոյ (երիցու) միոյ. Եղիշ.: *Զգլուխ սրբոյ երիցոյն մուշէի, եւ զսուրբ երիցոյն արշենայ: Խոստացեալ սուրմակայ երիցուն: Ի նոյն ի պատուական երիցանց. Փարպ.: *Երէց՝ ծերունեաց է անուն ... Զքահանայս երէցս անուանեմք. Լմբ. պտրգ.: *Քահանայք ի քաղաքն լինին, եւ երիցունք ի գեօղս եւ յագարակս. եւ երկոքին մի են. Մխ. դտ.: ԵՐԻՑԱՆՑ ԵՐԷՑ. որպէս Քահանայապետ. *Ունիմք մեք երիցանց երէց. Եփր. եբր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԵՐԷՑ" в других словарях:

  • ԱՆՈՒՂՂԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0220 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Անուղիղ. թիւրեալ. խոտորեալ. անխրատ. (անձն): եւ թիւր, մոլար, վատթար (իրք). ... *Պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ʼի մարդկանէ, նովին ձեւով եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՒՌՆ — (դրան, դրամբ. Դրունք կամ դուրք, դրանց, դրաց, ի դրունս, առ դուրս, զդրունս, զդուրս, դրամբք, դրօք. ) NBH 1 0639 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. յն. թի՛ռա. պ. տէ՛ռ. սանս. տվա՛ռա. θύρα, πύλη …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՅ — (յք.) NBH 2 0031 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՅ ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՆ ՀԱՅԿԱԶՆԻ. Նոյն ընդ վ. (=ՀԱՅԿԱԶՆ) *Զպարոյր հայկազնեայ: Ի բառնալ թագաւորութեանն հայկազնեայցն. Արծր. ՟Դ. 27: *Թուականիս հայկազնեան տումարի՝ ՟Չ՟Խ՟Բ. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՆ — (նք.) NBH 2 0031 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՅ ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՆ ՀԱՅԿԱԶՆԻ. Նոյն ընդ վ. (=ՀԱՅԿԱԶՆ) *Զպարոյր հայկազնեայ: Ի բառնալ թագաւորութեանն հայկազնեայցն. Արծր. ՟Դ. 27: *Թուականիս հայկազնեան տումարի՝ ՟Չ՟Խ՟Բ. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅԿԱԶՆԻ — (նւոյ.) NBH 2 0031 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՅ ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՆ ՀԱՅԿԱԶՆԻ. Նոյն ընդ վ. (=ՀԱՅԿԱԶՆ) *Զպարոյր հայկազնեայ: Ի բառնալ թագաւորութեանն հայկազնեայցն. Արծր. ՟Դ. 27: *Թուականիս հայկազնեան տումարի՝ ՟Չ՟Խ՟Բ. Երզն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻՒՆ — (ձեան.) NBH 2 0158 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ռմկ. ձուն դաղմ. սնէկ. գերմ. շնէ՛. յն. խիոն. χιών nix, nivis νιφάς nimbus. Անձրեւ պաղեալ յօդս եւ թաղկեալ, եւ իբր ասր սպիտակ տեղացեալ ʼի ձմերան. ... *Յաւուր ձեան: Քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 2 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c գ. πόεμος bellum. Ճակատ մարտի. մարտ ճակատու. պատերազմ. բանակ. *Թէ յարիցէ ʼի վերայ իմ ճակատամարտ: Ուսոյց զձեռս իմ ʼի պատերազմ, եւ զմատունս իմ ʼի ճակատամարտ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՈՂՈՎԱՏԻԿ — ( ) NBH 2 0658 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c ա. Որոյ նիւթն է պողովատ. ... որպէս է սուսեր հատու՝ երփն երփն շողշողեալ. տըմըշգը. այսճնքն դամասկեան. *Սուսեր պողովատիկ չանաչառ հրամանդ քո բերեալ. Իմ. ՟Ժ՟Զ. 16. (յն. ὁξύς …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՆԵՐԷՑ — (երիցու.) NBH 2 0783 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. Վանաց երէց. աւագ պաշտօնեայ ʼի վանս կամ ʼի հայրապետանոցի եւ յերեւելի տան՝ որպէս հազարապետ, գործակալ, եւ վանատու հիւրից. հիւրատես. քեահեա, օտա պաշը: Յայսմաւ.: Ուռհ.: Սամ. երէց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՀԱՆԱՅ — (ի, ից.) NBH 2 0967 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. ἰερεύς sacerdos, sacrificus. Երէց. աւագն ʼի պաշտօնեայս տեառն՝ օծեալ, հաշտարար Աստուծոյ պատարագաւ, քաւիչ ժողովրդեան. որ ʼի հնումն էր ստուէր, իսկ ʼի նորումս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»