ԵՐԻՑՍ

ԵՐԻՑՍ
(-) NBH 1-0685 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c մ. ԵՐԻՑՍ եւ ԵՐԻՑՍ ԱՆԳԱՄ. τρίς ter τρίτον, τοῦτο τρίτον hac tertia vice Յերիս նուագս. մինչեւ ցերրորդն. (վրիպակաւ գրի եւ Երից, կամ Երիս.) իրեք անգամ. ... *Փչեաց երիցս ի մանուկն: Եհար արքայն երիցս: Երիցս հարցես զասորիս: Ասէ ցնա երիցս: Զի ասաց ցնա երիցս. եւ այլն: *Երկիր եպագ նմա երիցս անգամ: Այս երիցս անգամ՝ հարեր, կամ խաբեցեր, կամ գամ, կամ պատրաստեալ եմ գալ առ ձեզ: Զայս երիցս անգամ երեւեցաւ յիսուս. եւ այլն: Կամ τρισσός triplex Առընթեր անուան՝ իբր մակբայ հարցմամբն եւ խոստովանութեամբն զերիցս ուրացութիւնն բժշկեաց. Ածաբ. յայտն.: *Երիցս չորք հնգիցս՝ կատարէ զվաթսունն. Փիլ. լին. ՟Ա. 91: ԵՐԻՑՍ. Ըստ յն. ոճոյ, իբր Կարի. յայժ. գեր. ե՛ւս ամենա՛. զոր օրինակ ասի. *Ո՛վ երիցս երանելւոյ, եւ երիցս բարեբաստիկ ոգւոյ, յորում աստուած ոչ անարգի համարեցաւ բնակել շրջել. Փիլ. լին.: *Զերիցս երանելեաց նախահարց առաքինութիւնս. Պիտ.: *Երիցս երանեալ սուրբ լուսաւորչին գրիգորի. Յհ. կթ.: *Եւտիքէս շունն այն՝ երիցս թշուառեան. Գանձ.: *Երիցս երանեան ծերունւոյն. Մագ. կ: *Երիցս թշուառական. Արիստակ. նաւակատ.: *Երիցս ատելի երրակ տէրութեանն. Նար. ՟Ի՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԵՐԻՑՍ" в других словарях:

  • ԵՐԵՔ — (կամ ԵՐԻՍ, երից, երիւք.) NBH 1 0680 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. τρεῖς, τρία tres, tria Միութիւն յաւելեալ ի վերայ երկուց. իրեք. ... *Ծնաւ նոյ երիս որդիս: Երեք արք, կամ կանայք, աւուրք, խանք: Թրեա՛ գրիւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔԿԻՆ — (կնի կամ կնոյ, կնիք, կնաց.) NBH 1 0681 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. τρισσός, ττός, τρισπλάσιος, τρίτος triplex, ternus, trinus, tertius Երրեակ. եռեակ. երեքնակ. երեքպատիկ. եռամասնեայ. երրորդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔԿՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0681 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c ն. τριπλασιάζω, τρισσεύω, τρισσόω triplico, triplum facio, tertio facio Երեքկին առնել զիմն պարզ, կամ զնոյն գործ, կամ զտեւողութիւն. երիցս կրկնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ — (բենի, իւ, ից.) NBH 1 0681 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ա.գ. τρισάγιος ter sanctus, sanctissimus Երիցս սուրբ, եւ ամենասուրբ. նա ինքն աստուած, կամ երրորդութիւն, եւ տէրութիւն նորա. *Երեքսրբեան մի տէրութիւն: Գոհութիւն երեքսրբենին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐՐՈՐԴ — (ի. աց, կամ ից.) NBH 1 0704 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 9c, 12c ա. τρίτος tertius Վերջինն յերից՝ յո՛ր եւ է կարգի. *Օր երրորդ: Գետն երրորդ: Յաւուրն երրորդի: Մինչեւ յերրորդ ազգ: Երրորդ մասն: Յասին երրորդում: Ի կառսն երրորդս. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՀԵՏ — ( ) NBH 1 0738 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 14c նխ. κατόπισθε, ὅπισθεν, ὁπίσω, μετά post, pone Ի ձայնէս Հետ, հետք. նոյն ընդ Յետ. յետոյ. Զկնի. էտեւ, էտեւէն, ետքը. ... *Արձակեաց զաղաւնին զհետ նորա: Գնաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՕՍ — ( ) NBH 1 0996 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 11c, 12c, 14c Տ. ԽՕՍՔ, եւ ԲԱՆ. *Վասն զատկաց արար նա եւ խօս մի. Եւս. պտմ. ՟Զ. 22: *Քանզի աստուծոյ էր խօս, եւ հօգւոյն. Զքր. կթ.: *Ըստ անկատարութեան տիոցն եւ խօսն անկատար ասել. Մագ. քեր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԾՔԱՂ — (ի.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Early classical գ. ԱՅԾՔԱՂ որ եւ ԱՅԾԱՔԱՂ. Ազգ այծեման. (որպէս թէ քաղն այծի, արու այծ.) նման է եւ խարբուզ, այս ինքն էշայծեամն. որիքս. ὅρυξ oryx ... *Զայծեամն, եւ զխարբուզ եւ զայծքաղ եւ զյամոյր. Օր. ԺԴ. 5.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԴԻ — ( ) NBH 1 0115 Chronological Sequence: 6c ա. Անարդ. անհեթեթ. իբր տարադէպ. դժպատեհ. անվայել. անշնորհք, ամօ՛թ բան. ... իբր ἁσχήμων tupre *Ո՛վ երիցս երանելւոյ ոգւոյ, յորում Աստուած ո՛չ անարգի համարեցաւ բնակել շրջել. Փիլ. լին. ՟Դ. 8 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0204 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 12c ա. ἅπλαστος, ἅληστος non oblivisendus Զոր չէ՛ օրէն մոռանալ. յաւէժաբար յիշելի. եւ Աանմոռաց. ոչ մոռացեալ. չմոռնալու, չմոռցուելու. ... *Անմոռանալի յիշատակ, կամ քաջութիւնք. Պիտ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»