ԵՐՐՈՐԴ

ԵՐՐՈՐԴ
(ի. աց, կամ ից.) NBH 1-0704 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 9c, 12c ա. τρίτος tertius Վերջինն յերից՝ յո՛ր եւ է կարգի. *Օր երրորդ: Գետն երրորդ: Յաւուրն երրորդի: Մինչեւ յերրորդ ազգ: Երրորդ մասն: Յասին երրորդում: Ի կառսն երրորդս. եւ այլն: *Զերրորդն թիւ պատուեցին՝ պատարուն զնա գտեալ. Մագ ՟Ե: *Երկրորդքն երրորդիցն առաջնորդեն. Շ. հրեշտ.: Իսկ Գիւտ թղթ. առ վաչէ. *Զերրորդն աստուած յերկնից յերկիր ածեր քեզ յօգնականութիւն». իմա՛ զերրորդութիւնն, կամ զերեակն եւ զմին: գ. ԵՐՐՈՐԴ. գ. Երրիր մասն. ... *Երրորդ դորակին լիցի ռ խոյ մի. Թուոց. ՟Ի՟Ը. 14: (նոյնպէս է եւ ՟Ժ՟Ե. 6. եւ 7. ըստ յն. եւ եբր. ուր ի մեզ գրի. *Երկրորդիւ դորակին: Զերկրորդ դորակին»:) *Երրորդ մնասցէ ի նմա. եւ անցուցից զերրորդ մասն (յն. զերրորդն) ընդ հուր. Զքր. ՟Ժ՟Գ. 8: *Եղիցի երրորդ իսրայէլ ի մէջ եգիպտացւոցն եւ ի մէջ ասորեստանեայցն». եբր. երրորդ մասն. Ես. ՟Ժ՟Գ. 24: *Փոխանակ երրորդաց սերմանն (զատուցելոց ի բաժ հարկաց). ՟Ա. Մակ. ՟Ժ. 29: ԵՐՐՈՐԴ. որպէս Այն՝ որ է յերրորդ կարգի զկնի թագաւորի. կամ փոխանորդ փոխանորդի. եւ Որ ինչ ըստ կարգի լինիցին երրորդ. *Երրորդ ի թագաւորութեան իմում տիրեսցէ, կամ տիրեսցես, կամ լինել իշխան. Դան. ՟Ե. 7. 18. 31: *Երրորդք չուեսցեն (ի կարգի բանակին). Թուոց. ՟Բ. 24: ԵՐՐՈՐԴՔ ասին եւ Ամուսնացեալքն երրորդ անգամ: Կանոն.: մ. ԵՐՐՈՐԴ. մ. τρίτον, τρίτως tertium, tertio, tertio loco Յերորդ կարգի. երիր. երրորդաբար. ... *Նախ զառաքեալս. երկրորդ՝ զմարգարէս, երրորդ՝ զվարդապետս. ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Բ. 28: մ. ԵՐՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ. մ. τρίτον, ἑκ τρίτου tertia vice, tertio Յերորդում նուագի. երիցս անգամ. զայս երիցս. ... *Գայ երրորդ անգամ: Գնաց կաց յաղօթս երրորդ անգամ. Մկր. ՟Ժ՟Դ. 41: Մտթ. ՟Ի՟Զ. 44: մ. Մերթ՝ որպէս Երրորդ. մ. ... *Երրորդ անգամ ... չորրորդ անգամ. եւ այլն. Ոսկ. մտթ. ստէպ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԵՐՐՈՐԴ" в других словарях:

  • ՉՈՐՐՈՐԴ — (ի, աց.) NBH 2 0579 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c ա. τέταρτος, η, ον quartus, a, um τετράς, τετραδείον quaternio. Վերջինն ի չորս թիւս եւ ի թուեալս. ... *Օր չորրորդ: Գետն չորրորդ: Ի չորրորդում ազգի: Ի քսաներորդի եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲԱԳԻՐ — (գրի, գիրք, գրաց.) NBH 2 0758 Chronological Sequence: Early classical, 7c ա.գ. ἀγιόγραφος hagiographus, a divinis viris scriptus, hagiographa, scripta santa. Սրբազան գրիչ, եւ գրեալն յայնպիսւոյն. սուրբ գիրք. որ եւ ՍՐԲԱԳՐԵԱԼ ԳԻՐ. իսկ ըստ որոշման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔԿԻՆ — (կնի կամ կնոյ, կնիք, կնաց.) NBH 1 0681 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. τρισσός, ττός, τρισπλάσιος, τρίτος triplex, ternus, trinus, tertius Երրեակ. եռեակ. երեքնակ. երեքպատիկ. եռամասնեայ. երրորդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔՕՐԵԱՅ — (րէի, ից.) NBH 1 0682 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c ա. τριήμερος, τριημερία triduum τριταῖος tertianus, triduanus Եռօրեայ. երից աւուրց. որ ինչ լինի յերից աւուրց միջոցի, կամ յերրորդ աւուր. *Երթիցուք երեքօրեայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԻՐ — ( ) NBH 1 0685 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 13c ա. τρίτος tertius Երրորդ. ... *Զերիր մասն զօրուն. ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 2: *Յերիր աւուր յառնել. Մրկ. ՟Ը. 31: *Առաջինն արտաբերի ... երկի՛րն ... երի՛րն ... քառորդն, եւ այլն. Երզն. քեր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՏԱԾ — (ոյ, ոց, կամ ի, ից.) NBH 2 0057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. Հատումն, եւ Հատուած. եւ Հատոր. կտրուածք, կտոր, մաս, բաժին. *Յերիս հատածս կենաց մերոց, կամ ժամանակաց. Յհ. իմ. ատ. եւ Յհ. իմ. եկեղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0646 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c գ. Պետ գոլն. իշխանական գլխաւորութիւն. տէրութիւն եւ առաջնորդութիւն յո՛ր եւ է կարգի. որպէս յն. ἠγεμονία, τὸ ἠγεμονικόν imperiu, ducatus եւն. *Չուեսցեն իւրաքանչիւր զհետ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՐՁԱՊԵՏ — (ի.) NBH 2 0956 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. գ. որ եւ ՓՈՐՁԱՊԵՏ. Բուն փորձիչն սատանայ. *Որ էր օր երրորդ յետ զփորձապետն զգետնելոյ: Օր հարսանեացն երրորդ էր յետ զփորձապետն յաղթահարելոյ. Եպիփ. ժն: Պահեաց տէրն, եւ զփորձապեան յաղթահարեաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Nicene Creed — Icon depicting Emperor Constantine (center) and the Fathers of the First Council of Nicaea of 325 as holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381 The Nicene Creed (Latin: Symbolum Nicaenum) is the creed or profession of faith (Greek:… …   Wikipedia

  • Thoros III, King of Armenia — Thoros III or Toros III ( hy. Թորոս Երրորդ, same as Theodore; c. 1271 ndash; 23 July 1298) was king of the Armenian Kingdom of Cilicia, ruling from 1293 to 1298. He was the son of Leo II of Armenia and Kyranna de Lampron, and was part of the… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»