ԵՐԿԱԹԵՂԷՆ

ԵՐԿԱԹԵՂԷՆ
(ղինի, նաց.) NBH 1-0686 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c - Տ. երկաթի. իրօք կամ նմանութեամբ. երկթէ. *Եհան զձեզ յերկաթեղէն հնոցէն. Օրին. ՟Դ. 20: *Ինն հարիւր կառս երկաթեղէնս. Դտ. ՟Դ. 13: *Ի վերայ երկաթեղէն եւ կառեղէն ոտիցն. Դան. ՟Բ. 34: *Հրամայեաց հանել յերկաթեղէն տապակ: Զոր կալեալ արշակայ՝ տարաւ ի պարթեւս երկաթեղէն կապանօք: Կապէ զոտս արշակայ երկաթեղէն շղթայիւք. Խոր. ՟Բ. 2. 12: ՟Գ. 35: *Ադամանդեայ ունելով սիրտ, եւ հոգի երկաթեղէն». այսինքն խիստ եւ կարծր. Սարկ. քհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԵՐԿԱԹԵՂԷՆ" в других словарях:

  • ԱՆՕԹ — (ոյ, ոց. եւս եւ՝ ի, ից.) NBH 1 0256 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁγγεῖον, σκεῦος vas Աման. ընդունարան. ... *Անօթ խեցեղէն: Խեցեղէն անօթոյ բրտի. Ղեւտ. ՟Ժ՟Դ. 5: Ես. լ. 14: *Անօթ կաւեղէն: Ի պղնձի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔԱՅՈՐԴԻ — (դւոյ, ւոց.) NBH 1 0385 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c գ. Որդի արքայի. թագաւորի տղայ. ... *Առաքեաց զարքայաորդին, եւ թագաւորեցոյց զնա. ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Ա. 12: *Յաղթէ արքայորդին. Խոր. ՟Բ. 48: *Աշոտոյ արքայորդւոյն. Յհ. կթ.: Որդի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԽԱՌՆ — ( ) NBH 1 405 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. πολυμιγής, πολύμικτος e multis mistus, permixtus Ի բազում իրաց կամ ʼի նիւթոց խառնեալ. խառնակ. *Զպատկերն բազմախառն յազգի ազգի նիւթոց մեկնէր. Սեբեր. ՟Գ: *Տեսութիւն անհեթեթ պատկերին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԱԹԻ — (թւոյ կամ թոյ, թեաւ, թեաց, կամ թոց, թեօք կամ թիւք.) NBH 1 0686 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. որ եւ ԵՐԿԱԹԵՂԷՆ. Որոյ նիւթն է երկաթ. յերկաթոյ կազմեալ. երկըթէ շինած. ... *Անուր երկաթի: Կառք երկաթիք: Գրչաւ երկաթեաւ: Գաւազանաւ երկաթեաւ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՍՏԱՓՈԿ — ( ) NBH 2 1052 Chronological Sequence: 12c գ. Փոկ՝ որ պատէ զսիրտն. իբր անդրավարտիք փոկեղէն կամ մաշկեղէն. *Արտախուր՝ խոյր ասեն ʼի գուխն ունել՝ նշանակ պատուի թագաւորին. զանկապան խոնջանովն. դարձեալ ասեն զարտախուր՝ զզարգարուն զստափոկն. ո՛չ թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵՑԵՂԷՆ — (ղինի, նաց.) NBH 1 0941 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. ὁστράκινος (իբր ոստրէական, կամ ոսկրուտ), κεραμωτός . (լծ. թ. քիրէմիտտէն ). testaceus (լծ. թ. թէստիտէն ). որ եւ ԽԵՑԵԱՑ. Որ ինչ է ʼի խեցւոյ, կամ ʼի կաւոյ թրծելոյ. կաւեղէն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 2 0054 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա. στάσιμος, βέβαιος stabilis, constans. (յորմէ Հաստատ. Հաստել. եւ այլն. արմատն է Աստ, աստի, աստին. խիստ. նիստ. ըստ.) Ամրապինդ. ամրակազմ. սերտ. կարծր. կայուն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԿԱՆԵՄ — (հարի, հա՛ր.) NBH 2 0063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. τύπτω, πατάσσω, βασανίζω percutio, caedo, verbero եւն. Արմատն ո՛չ է Հարկ, այլ Հար (որոյ սաստկականն է Զարկ), եւ Վէր. եւ Ուռն. ուստի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 2 0109 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ն. (որպէս թէ Հրնոց.) Փ κάμινος, κλίβανος caminus, fornax, clibanus, fornus. ուռն. վառարան յարկածածկոյթ. եւ Թոնիր. եւ Հալո. քուրայ, բովք. ... *Մրրիկ կամ մոխիր հնոցի: Հնոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՆՏՐ — (րոյ, ոց, կամ րի, կամ տեր, տերք.) NBH 2 0694 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. κτείς peten. որ եւ ՍԱՆԴՐ. պ. շանէ. Գործի ոսկրեղէն՝ փայտեղէն՝ երկաթեղէն, յորում են շարք երկայնասուր ժանեաց՝ ʼի մաքրել եւ ʼի գզել զմազ , զմաղեզէնս, զվուշ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»