ԱՄՐՈՑ

ԱՄՐՈՑ
(ի, աց.) NBH 1-0076 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. Նոյն ընդ ԱՄՈՒՐ, գ. Ամրութիւն. տեղի ամրանալոյ. վայր ամրափակեալ. եւ մարտկոց. որպէս ὁχύρωμα, περιοχή munitio, munimentum, propugnaculum ... *Մինչեւ ցքաղաք ամրոցին տիւրացւոց: Եկին յամրոց տանն Բեթէղբերիթայ. այրեցին ʼի վերայ նոցա զամրոցն հրով: Եւ առ Դաւիթ՝ զՍիոն, եւ զամրոց նորա: Նստաւ Դաւիթ յամրոցին, եւ կոչեցաւ այն՝ քաղաք Դաւթի: Յո՞ դուք յուսացեալ նստիք յամրոցդ Երուսաղէմի. եւ այլն: Իսկ ՟Ա. Մակ. ՟Ժ. 80. *Պաշարեցին զամրոց դարանակալացն". յն. զբանակ. *Յանձաւախիտ ամրոցս մայրեացն: Յամրոցս քարանձաւին. Յհ. կթ.: *Քանդեսցին ամրոցք ապստամբողացն: Կոչէ ձեռամբ յամրոցն անմատոյց՝ փախուցելոցն պատսպարան. Նար.: *Պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեան: Երանի՛ թէ յայն ( ʼի լեառն Թաբոր) եղեալ էր ամրոց դժուարաբուժելի խրամատութեանս. Պիտ.: ԱՄՐՈՑ. Դղեակ. բերդ. միջնաբերդ. ակառն. ... որպէս ἅκρα arx *Պահեալ զգանձն ամրոցաւն հանդերձ. Խոր. ՟Բ. 79: *Սուտ երդմամբ խաբէր եւ իջուցանէր յամրոցաց անտի. Եղիշ. ՟Է: *Մարտ ընդ բոլորից իսկ ամրոցաց հայոց դնէր: Բնակեալ կային յամրոցի անդ: Պատեցաւ շուրջանակի զամրոցաւն. Յհ. կթ.: ԱՄՐՈՑ. Լայնաբար՝ որպէս ամրութիւն պահպանութեան. պահապանք. պահակ. պահակապան. զօրական. ... φρουρά, φρούριον custodiae, prsesidium *Եդ Դաւիթ ամրոց յԱսորիս. ՟Ա. Մնաց. ԺԸ. 6: Եւ ամրութիւն սպառազինութեան այրուձիոյ. ... *Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս՝ զիւրն պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութինս զինուորին բառնալ զինքեամբ կարողացեալ. Պիտ.: ա. ԱՄՐՈՑ. ա. Որպէս ամուր, ա. (կամ սեռ. յոքն. գ. ) Ամրական. անմարտնչելի. անմատոյց. կամ ամրութեանց. *Զայլս ոմանս արգելեալ ʼի տեղի ինչ ամրոց. Փարպ.: *Ղօղէր յամրոց վայրս. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԱՄՐՈՑ" в других словарях:

  • ԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ռմկ. ամո՛ւր, ամպուր. լծ. թ. մամուր, եւ էմին. ὁχυρός կամ ἑχυρός munitus, firmus, tutus, ἑπικαίριος commodus, ἱσχυρός fortis, validus, ἁσφαλής cautus ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Тавушская крепость — У этого термина существуют и другие значения, см. Тавуш (значения). Крепость Тавушская крепость Տավուշի ամրոց …   Википедия

  • Тавуш (крепость) — У этого термина существуют и другие значения, см. Тавуш (значения). Крепость Тавушская крепость Տավուշի ամրոց …   Википедия

  • Шушинская крепость — Крепость Шушинская крепость азерб. Şuşa qalası, арм. Շուշիի ամրոց …   Википедия

  • ԱԿԱՌՆ — ( ) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Early classical գ. Բառ յն. ἅκρα arx, summitas Բերդ. ամրոց. վերնակողմն քաղաքի ʼի բարձու. գալէ, հիսար *Ամրացուցին զքաղաքն Բեթսորայ, եւ զակառն: Եդ զնոսա յակառն Երուսաղէմի ʼի պահեստ: Զպատանդսն՝ որ էին յակառն. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ամուր. ա. անքոյթ. անվտանգ. ամրակառոյց. անմարտնչելի, անառիկ. ապահով. ... *Լերին նմանեցուցանէ, զի զամրական զանառիկ (յն. մի բառ, ἁκαταγώνιστος inexpugnabilis միտսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐՈՑԻԿ — ( ) NBH 1 0076 Chronological Sequence: 10c գ. Ամրոց փոքրիկ. բերդակ. բերդիկ. ... *Չոգաք մինչեւ ʼի ձեռակերտ ամրոցիկն իմ բիւրական. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՌԻԿ — ( ) NBH 1 0111 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 13c ա. ԱՆԱՌԻԿ որ եւ ԱՆԱՌ. ἁκαταγώνιστος inexpugnabilis Զոր չէ մարթ առնուլ պատերազմաւ. անմարտնչելի. անվանելի. ամենայնիւ ամրացեալ. ... *Ամրական անառիկ միտք. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՏՉԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0200 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c Տ. ԱՆՄԱՏՈՅՑ ըստ ՟Ա. նշ. *Անմատչելի ամրութիւն, ամրոց, զօրութիւն. Խոր. ՟Գ. 35: Յհ. կթ.: Լմբ. սղ.: *Անմատչելի հեռաւոր: Անմատչելեաց հպաւոր. Նար. ՟Ի՟Գ. ՟Ղ՟Թ: Եւ ըստ ՟Բ. նշ. կամ չմատչելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»