ԱՅԳՈՒՆ

ԱՅԳՈՒՆ
(-) NBH 1-0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. Առաւօտին. առաւօտեան. πρωινός matutinus Ուստի ԶԱՅԳՈՒՆՆ՝ τὸ πρωινόν ըստ ոմանց է (իբր անուն), զառաւօտու որսն. եւ ըստ ոմանց (իբր մ.), ընդ առաւօտն. *Զայգունն դեռեւս ուտիցէ, եւ առ երեկս բաշխեսցէ կերակուրս. Ծն. ԽԹ. 27: մ. ԱՅԳՈՒՆ. մ. πρωί mane Ընդ այգն. ընդ առաւօտն. ʼի վաղիւ անդր. որ եւ ԱՅԳՈՅՆ, ԱՅԳՈՒՑ. առաւօտուց. առւըտուն, առւըտանց, առտըւանց, վաղը առտուն. ... *Մատուցանիցեն զկէս նորա այգուն: Եւ եղիցի այգուն՝ եթէ եւ այլն: Հայեցայ ընդ նա այգունն. Ղեւտ. ՟Զ. 20: Հռութ. ՟Գ. 13: ՟Գ. Թագ. ՟Գ. 21: *Իրբեւ խոտ՝ որ այգուն ծաղկի, եւ երեկոյն չորանայ. Ճ. ՟Ա.: *Եւ ապա այգուն՝ ʼի խնդիր լինէր խեղդամահ ժանտին. Յհ. կթ.: *Ոչ գոյ մարթ այսօր բանական իմանալ զկենդանի, այգուն՝ անբան. Անյաղթ պորփ.: մ. ԱՅԳՈՒՆ ԱՅԳՈՒՆ. մ. πρωί πρωί mane mane, per singulos dies Ընդ առաւօտս առաւօտս. ամմէն առաւօտ, առաւօտները. ... *Քաղէին այգուն այգուն իւրաքանչիւր ըստ բաւականի իւրում. Ել. ԺԶ. 21: *Այդպէս ծիւրիս այգուն այգուն. ՟Բ. Թագ. ԺԳ. 4: *Սովոր էին երկրպագել այգուն այգուն. Խոր. ՟Բ. 83:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՅԳՈՒՆ" в других словарях:

  • ԱՅԳ — (ոյ կամ ու, ուէ, ուց.) NBH 1 0079 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 14c գ. Կատարած գիշերոյ եւ սկիզբն տունջեան. աղօտ լոյս առաւօտու ընդ արշալուրշն նախ քան զարեւագալն. լուսանալն վաղուեան աւուր. եւ լոյս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՂԵՄ — (եցի.) NBH 2 0971 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ն. συλλέγω, ἁναλέγω, ἁπολέγομαι colligo κνίζω vellico, excerpo ἑκδύνω exuo ἁμάω meto. Ժողովել. հաւաքել. կթել զբերս. կորզել. փրթուցանել. խլել. հանել. հնձել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԳՈՒՑ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c մ. ԱՅԳՈՒՑ ՅԱՅԳՈՒՑ πρωί, πρωία, αὕριον mane Առաւօտուց. այգուն. յայգուէ. յառաւօտուց. ընդ առաւօտն, ʼի վաղիւ անդր. առւըտանց, էգուց, յէգուց, գա՛լ առտու, մէկալ առտուն. ... *Յարեաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵԿ — (զերեկ, ցերեկ, ընդ երեկս, առ երեկս, ցերեկս, յերեկս.) NBH 1 0674 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. ԵՐԵԿ որ եւ ԵՐԵԱԿ. այսինքն Երեկոյ. ἐσπέρα vespera, hora vespertina իրիկուն .... Իբրեւ անուն. գ. *Ե՞րբ իցէ տիւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԻԿՈՒՆ — ( ) NBH 1 0684 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c մ. Որպէս Երեկուն, Երեկոյն. այսինքն Ընդ երեկս. իրիկունը. ... *Զկէս նորա այգուն, եւ զկէս նորա երիկուն (կամ երեկուն): Յորժամ սեղանն իսկ առաջի կայցէ երիկունն. Ոսկ. մ. ՟Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՆԽՈՒԼ — (խուլք, խլից.) NBH 1 0714 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ԶԱՆԽՈՒԼ λαθῶν, λήθιος latens, clandestinus որ եւ ԱՆԽՈՒԼ, (իբր համախուլ, անլսելի. լռիկ) այսինքն Թաքուն. ծածկեալ. գաղտնի. անգիտելի. անյայտ իմն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՂՁԱՄ — (ացայ, կամ ացի, ձա՛, կամ ձացի՛ր.) NBH 1 0761 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 12c ն.չ. ԸՂՁԱՄ կամ ԸՂՁԱՆԱՄ. ἑπιθυμέω , εὕχομαι, φρονέω desidero, opto, sapio, voveo, oro, precor Իղձ ունել, իղձ լինել, ըղձիւ բերիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՂՁԱՆԱՄ — (ացայ, կամ ացի, ձա՛, կամ ձացի՛ր.) NBH 1 0761 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 12c ն.չ. ԸՂՁԱՄ կամ ԸՂՁԱՆԱՄ. Իղձ ունել, իղձ լինել, ըղձիւ բերիլ. բաղձալ. ցանկալ. փափաքել. եւ Ըղձիւք՝ ուխտիւք խնդրել, աղերսել. մաղթել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»