ԱՅԺՄ

ԱՅԺՄ
(-) NBH 1-0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c մ. (իբր ա՛յս ժամ.) Յայս ժամ. յառաջիկայս. ʼի ներկայումս. ա՛րդ. νῦν, νυνί, τέως, ἅρτι nunc, modo, interim հիմա, հիմաճուկ. ... *Այժմ՝ զառ ձեռն ժամանակն ասէ. Խոսր.: *Այժմ գիտացի, թէ երկիւղած ես դու յԱստուծոյ: Ցուցից նմա, եւ ոչ այժմ: Այժմ յայսմ ժամանակի: Թո՛յլ տուր այժմ: Հասուցանիցէ այժմ այսր: Ա՞յժմ հաւատայք. եւ այլն: *Երբեմն էի վերնային, եւ այժմ անդնդային: Նախ արար, եւ այժմ գործէ. Նար.: *Այժմ շնորհս բաշխէ, այժմ զվէրս թողու. Սարգ.: *Որ այժմ դեռ եւս կայ պահի. Յհ. կթ.: *Այժմ մաքրեսցուք բանիւն. Ածաբ. յայտն.: *Զի դեռ ա՛յժմ է՝ ա՛յժմ ʼի կային, թէ եւ շարժի ըստ եղեգնին. Գր. տղ. յերուսաղէմ.: Յօդիւ վայելուչ ասի. *Այլ որ այժմս կեամ մարմնով: Բարձցի՝ որ այժմդ ունի. Գղ. ՟Բ. 20: ՟Բ. Թես. ՟Բ. 7: *Որ այժմս բանապաճոյճ. Նար. ՀԳ: Եւս եւ նախդրիւ. *Եւ զպատմուճանըն զառաջին պայծառացո՛ զայժմ աղտեղին. Յիսուս որդի.: *Այնոքիկ որ յառաջ քան զայժմ ʼի պատիւ թագաւորութեան կցորդ նորա էին. Եւս. պ. ՟Թ. 11: շղ. ԵՒ ԱՅԺՄ. իբր շղ. Եւ արդ. է՛յ հիմա. ... *Եւ այժմ՝ դա՛տ արարէք ընդ իս եւ ընդ այգի իմ. Ես. ՟Ե. 3: Այլ հասարակօրէն՝ ուր ըստ յն. ի սուրբ գիրս է, ԵՒ ԱՅԺՄ, ʼի մեզ դնի ԵՒ ԱՐԴ. *Եւ այժմ նորոգ հաստատեա՛: Եւ այժմ աղաչեմք զքեզ. եւ այլն. Նար.: Ժմ.: Մաշտ.: ԱՅԺՄ. իբր աստ. յառաջիկայ բանսդ. *Տաճար այժմ զերկինս ասէ. Կիւրղ. թագ.: մ. ՄԻՆՉԵՒ ՑԱՅԺՄ. ՑԱՅԺՄ. մ. Մինչեւ ցայս ժամ. ցարդ. ինչուան հիմա. ... ἔως τοῦ νῦν, ἔως ἅρτι usque modo կամ nunc *Ի սկզբանէ արարածոց աշխարհի մինչեւ ցայժմ: Յաւուրցն Յովհաննու Մկրտչի մինչեւ ցայժմ: Մինչեւ ցայժմ ոչինչ խնդրեցէք. եւ այլն: *Մինչեւ ցայժմ, եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս. Պիտ.: *Որ ցայժմ կենդանի կայ: Որում ցայժմ զոհս մատուցանեն. Եզնիկ.: *Ցայժմ վասն ձերոյ ճշմարիտ հաւատոցն՝ եւ ʼի մեզ փոքր ʼի շատէ խնայէին: Յայժմ իբրեւ զմարդ չարախօսէիր. Եղիշ. ՟Գ. ՟Ը: մ. ԱՌ ԱՅԺՄ. մ. Առ ժամս. հիմակուց հիմա. ... τέως interim *Դու առ այժմ ե՛րթ. Գծ. ԻԴ. 25: *Առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով. Պիտ.: *Ոչ առ այժմ միայն սպառնայ զայս, այլ առ հանդերձեալն ահագին երկիւղ. Արշ. ԺԸ: *Առ այժմ աստ հանգուսցուք զբանս. Ոսկ. մ. ՟Ա. 1: ԱՌ ԱՅԺՄՍ կամ ԱՅԺՄԻԿ Տ. ԱՅԺՄ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՅԺՄ" в других словарях:

  • ԱՐԴ — I. ( ) NBH 1 0345 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ԱՐԴ կամ ԱՐԴ ԵՒՍ. (որ եւ յն. ա՛րդի.) ἅρτι, ἁρτίως, προσαρτίως , νῦν, νυνί, τανίν modo, nunc, nuper Այժմ. յարդի ժամանակի կամ ժամու. ʼի մօտոյ. նորոգ. հիմաշ հիմաճուկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԺՄՈՒ — (այժմուք, ուց.) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա.գ. ԱՅԺՄՈՒ կամ յօդիւ ԱՅԺՄՈՒՍ. ὀ, ἠ, τὸ νῦν qui, quae, quod nunc est , παρών praesens Այժմեան. արդի. առաջիկայ. ներկայ. որ ինչ այժմ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԻ — ( ) NBH 1 0349 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c մ. ԱՐԴԻ. ԱՐԴԻ՛ ԵՒՍ. (որ եւ յն. ա՛րդի) ἅρτι modo, nuper, recenter Ա՛րդ. ա՛րդ եւս. այժմ. այժմ իսկ. այժմիկ. այն ինչ. դեռ. արդէն իսկ. ահա այժմ. փոքր մի յառաջ. ... *Արդի եւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՊԱՇՏԻԿ — ( ) NBH 1 455 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c ա. Տ. ԲԱՐԵՊԱՇՏ, ըստ ՟Ա նշ. աստուածապաշտ. *Գիրք՝ ընդ բարեպաշտիկ մարդկան, եւ ընդ պարզամիտս խօսի: Զիա՞րդ բարեպաշտիկքն ընդ գազանս խաղացին: Յորս բարեպաշտիկն էր (յն. որովք բարեպաշտէր). Փիլ.: Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԻՇՈՒՄՆ — (շման.) NBH 2 0360 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c, 13c գ. μνήμη, ἁνάμνησις mentio, memoratio, recordatio, revocatio in memoriam. Յիշելն. յիշելութիւն. յիշողութիւն. յիշատակ. եւ Յիշեցուցանելն. *Յիշումն է տեսութիւն ʼի ներքս մնացեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԺՄԻԿ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. Այժմ ʼի ժամուս յայսմիկ. արդ. հիմակ, հիմաճուկ. ... νῦν *Այս այժմիկ ոսկր յոսկերաց իմոց: Յորում այժմիկ պաշարեալ կամ. Ծն. ՟Բ. 23: ՟Ա. Մակ. ՟Զ. 11: *Այժմիկ սկսեալ է կոչել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԱՐ — I. (ի.) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. ἠμικρανία dolor circa medium caput, hemicrania Ցաւ գլխոյ կիսով մասամբ, կամ ʼի կէսն գլխոյ. կէս գլխու ցաւ. ... *Այր ոմն ունէր ախտս ցաւոց, զոր անգար կոչեն, այս ինքն ցաւ որ է ʼի կէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԻՄ — (անցայ.) NBH 1 0249 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c ձ. Նոյն ընդ ԱՆՑԱՆԵՄ. մօտ. ʼի ռմկ. Անցնիլ. *Վասն պսակին, որ ոչ անցանի եւ ոչ եղծանի, ընթանամք մեք. Եփր. ՟ա. կոր.: *Բազում ժամանակ անցանի. Լծ. կոչ.: *Այն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՏԵՍ — ( ) NBH 1 0264 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 10c, 14c ա. δημοσιακός publicus եւ բայիւ δημοσιεύω publico Տեսուչ եւ դարմանիչ աշխարհի. *Աշխարհատես խնամակալութիւն. Բուզ. ՟Դ. 2: ա. ԱՇԽԱՐՀԱՏԵՍ. ա. Տեսանելի առաջի ամենայն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱ — ( ) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ԱՊԱ կամ ԱՊԱՅ, ապայի, յապա, յապայս, զապայս, առ ʼի յապայս. μέλλων, ον futurus, um յետոյ լինել. հանդերձեալ. ապառնի. եւ Յետոյ. ետքի, ետքը,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»