ԸՆԾԱՅԱԲԵՐ

ԸՆԾԱՅԱԲԵՐ
(ի, աց կամ ից.) NBH 1-0778 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c, 12c ա. Պատարագաբեր. որ բերէ եւ մատուցանէ ընծայս, որպէս սպասաւոր կամ հպատակ. *Եւ դու ընթա՛ ընդ մոգսն ընծայաբեր. Լծ. ածաբ.: *Առեալ զգանձսն՝ հրամայեաց սպանանել զընծայաբերսն. Արծր. ՟Բ. 3: Իսկ Սոկր. ՟Ա. 13. *Յընծայաբերացն ոմն, զորս ընտանիս կոչէ թագաւորնʼʼ. իմա՛ նիզակակիր թիկնապահ. եւ այս վասն հոմաձայնութեան յն. բառիցս, տօ՛րօն, ընծայ. եւ տօ՛ռի, նիզակ: Տե՛ս եւ ʼի բայն ԸՆԾԱՅԱԲԵՐԵԼ: ԸՆԾԱՅԱԲԵՐ ԼԻՆԵԼ. Ընծայս մատուցանել. ընծայել. ... *Ընծայաբեր լինել ճշմարիտ հաւատով՝ ամենասուրբ Երրորդութեանն: Ընծայաբեր լինել Տեառն ըստ միոյ միոյ պարգեւին. Յճխ. ՟Ե. ՟Ժ՟Բ: *Գրեթէ բոլոր իսկ տարերքս ʼի միասին լեալ ընծայաբերք. Խոր. վրդվռ.: *Ընձայաբեր բագնեացն եղեալ. Շ. վիպ.: *Ոչ կարէ ընձայաբեր լինել Աստուծոյ. Մաշկ.: *Իրաւացի է իւրաքանչիւր ումեք ընծայաբեր յանձնէ լինել գերազարդս տօնի. Ճ. ՟Ժ.: Լինի եւ հյց. խնդրով, որպէս Ընծայաբերել, կամ իբրու ընծայ մատուցանել իրս ինչ. *Ընծայաբեր լինիմ զծնունդս որովայնի իմոյ. Ճ. ՟Ա.: *Վասն ընծայաբեր լինելոյ նոցա զհաց պատարագին. Լմբ. պտրգ.: ԸՆԾԱՅԱԲԵՐՍ ԱՌՆԵԼ. Նոյն ընդ վ. (=ԸՆԾԱՅԱԲԵՐ ԼԻՆԵԼ.) *Ընծայաբերս առնէին նմա երիվարս ընտիրս. Կաղանկտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԸՆԾԱՅԱԲԵՐ" в других словарях:

  • ԸՆԾԱՅԱԲԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0778 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 9c, 10c, 11c ն. եւ չ. δωροφορέω donum affero նոյն ընդ վ. (=ԸՆԾԱՅԱԲԵՐ ԼԻՆԵԼ.) որպէս Մատուցանել զընծայս, եւ որպէս՝ ընծայ մատուցանել զիրս ինչ. *Ընծայաբերեմք քեզ ʼի մերմէ նուաստաջան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԾԱՅԱՏԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0778 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. Տարօղ ընծայից. ընծայաբեր. ընծայ տանօղ կամ տանելով. *Ինքն անցանէ ʼի Պարսս՝ ընծայատար Դարեհի. Խոր. ՟Բ. 45: ԸՆԾԱՅԱՏԱՐ ԼԻՆԵԼ. ԸՆԾԱՅԱՏԱՐԵԼ. Ընծայս տանել մատուցանել. ընծայաբերել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԾԱՅԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0778 Chronological Sequence: Early classical, 5c ա. Ընծայաբեր. որ ունի ընծայ մատուցանելի. *Ի լանջս առեալ մատուցանէ զպատարագն. քանզի այն առանձին կերպարանք են ընծայաւորացն. Սեբեր. ՟Գ: *Մատուցանեն ընծայս իշխանացն, յորոց ընկալեալ մասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԾԱՅԲԵՐ — ( ) NBH 1 0778 Chronological Sequence: 8c ԸՆԾԱՅԲԵՐ կամ ԸՆՁԱԲԵՐ. Տ. ԸՆԾԱՅԱԲԵՐ. *Են ինչ՝ որ սպասաւորականք են, եւ ընծայբերք. Նիւս. բն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆՁԱԲԵՐ — ( ) NBH 1 0778 Chronological Sequence: 8c ԸՆԾԱՅԲԵՐ կամ ԸՆՁԱԲԵՐ. Տ. ԸՆԾԱՅԱԲԵՐ. *Են ինչ՝ որ սպասաւորականք են, եւ ընծայբերք. Նիւս. բն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒԽՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0543 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c ա.գ. εὑξάμενος, ἡυγμένος vovens, vel orans, votum habens, devotus. Որ ունի ինչ ուխտեալ աստուծոյ, կամ խնդրէ ուխտիւք չափ յաստուծոյ. ուխտադիր. որպէս նազովրեցի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՂԵՐՁԵՄ — (եցի.) NBH 2 0544 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c ն. ՈՒՂԵՐՁԵՄ κομίζω fero, porto, munero φορτίζω onero, tributum do եւն. որ եւ ԸՂԵՐՁԵԼ, ՕՂԵՐՁԵԼ, ՈՂՈՐՁԵԼ. ՈՂԵՐՁԵԼ. Աղերսել կամ ողոքել ընծայիւք. ընծայաբեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՏՂԱԲԵՐ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 0663 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 13c, 14c ա. καρποφόρος, καρποφόρων, κάρπιμος, καρπόβροτος frugifer, rus εὕφορος ferax. Որ բերէ զպտուղ. մրգաբեր. եւ Բեղուն, բարեբեր. ... *Ծառ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՏՂԱԲԵՐԻՉ — ( ) NBH 2 0663 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա. Որ բերէ զպտուղ. *Սա է անմահութեան պտղոյն պտղաբերիչ. Յհ. իմ. ատ.: ՊՏՂԱԲԵՐԻՉ. Ընծայաբեր. *Օրհնեա՛ զուխտաւորս եւ զպտղաբերիչս եկեղեցւոյ քում սրբոյ. Պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱԿԱՒԱՋԱՆ — ( ) NBH 2 0686 Chronological Sequence: 10c ա. Ուր սակաւ իցէ ջան եւ աշխատութիւն. *Սակաւաջան նպաստաւորութեամբն իբրեւ ընծայաբեր լինել. Արծր. ՟Ա. 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»