ԱՅԼԱԿԵՐՊ

ԱՅԼԱԿԵՐՊ
(ի, ից կամ աց.) NBH 1-0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. եւս եւ գ. յոքն. ἐτερόμορφος, ἔτερος , διαφέρων, διάφορος, παρηλλαγμένος, ἑξηλλαγμένος qui formae diversae est, alienus, diversus, differens Ունօղ զայլ կերպ եւ զկերպարան. այլազան. այլափոխեալ. օտար. տարբեր. աննման. այլագունակ. ... *Այլակերպք եւ այլատեսակք երեւեսցին. Փիլ.: *Այլակերպ զայլս երեւեցուցանէ. Խոր.: *Գողացեալ զմերն ʼի մէնջ, եւ այլակերպ արարեալ. Յհ. կթ.: *Այլակերպ ճառագայթաձեւ երեւմամբն ʼի Թաբոր. Կիւրղ. ղկ.: *Եղեւ տեսիլ երեսաց նորա այլակերպ: Գազանք այլակերպք ʼի միմեանց: Առաւել այլակերպ քան զամենայն գազանսն. Ղկ. ՟Թ. 29: Դան. ՟Է. 3. 7. 19: *Թէպէտ եւ այլակերպք իցեն (Հին եւ Նոր կտակարանք), սակայն միտքն միաբանին: Եթէ ամենեցուն այլակերպս եւ նորս ʼի միմեանց էր գրեալ. Ոսկ. ես. եւ Մտթ.: *Յունարէն թարգմանութեանս տուչութիւն ʼի հրէականէն իւիք իւիք կարի իսկ այլակերպ է: Պէսպէս երէս այլակերպս ʼի միմեանց. Եւս. քր. ՟Ա: *Հոգին Սուրբ շարժեաց զքնարս մարգարէիցն, եւ ʼի բարբառս այլակերպս երգեաց ʼի նոսա. Լմբ. ովս.: ԱՅԼԱԿԵՐՊ ՅՈՐՋՈՐՋՈՒՄՆ. իբր այլաբանութիւն. փոխաբերութիւն. μεταφορά metafora *Այլակերպ յորջորջումն, կամ յորջորջանք. Ոսկ. ես. ուր եւ ստէպ ասի *Այլասացիկ կամ այլաշրջիկ յորջորջումն": ԱՅԼԱԿԵՐՊԱՑ ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ. իբր այլափոխութիւն. այլայլութիւն. *Ուստի չիք ինչ բնաւ այլակերպաց ինչ փոփոխումն. Կոչ. ՟Է: ԱՅԼԱԿԵՐՊ կամ ՅԱՅԼԱԿԵՐՊՍ ԼԻՆԵԼ. Տ. ԱՅԼԱԿԵՐՊԻՄ. μεταμορφόομαι *Այլակերպ լինելով ( ʼի նմանութիւն հրեշտակի՝) ուտեն զձեզ. Եփր. ՟բ. կոր.: *Յայլակերպս եղեւ առաջի նոցա. Մրկ. ՟Թ. 1: *Յայլակերպս լեալ էր. Բուզ. ՟Ե. 43:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՅԼԱԿԵՐՊ" в других словарях:

  • ԱՅԼԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ա.գ. Որպէս ունօղ զայլ գոյն, կամ տժգոյն. եւ օտար գոյն. գունը տարբեր. ... *Շլագոյն իցէ արածն, եւ յայլագոյն չիցէ փոխեալ ʼի մորթն. Ղեւտ. ԺԳ. 6: *Իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊԱՐԱՆ — ( ) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԱՅԼԱԿԵՐՊ. *Այլակերպարան բանիւք մտանէ ʼի ճառս. Ոսկ. եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊԵՄ — (եցի.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. ἁλλοιόω, μεταβάλλω, ἑξαλλάττω muto, vario, permuto, transmuto Այլակերպ առնել. այլայլել. այլագունել. այլազգ եւ նորօրինակ գործել. փոխել. ... *Այլակերպեաց առաջի նորա զերեսս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՁԵՒ — (ի, ից.) NBH 1 0086 Chronological Sequence: 6c, 8c ա.մ. παραλλάγμενος discrepans, inusitatus, prodigiosus Այլակերպ. նորաձեւ. անսովոր, եւ անակնկալ. նորահրաշ. *Սկսանել նորոգագունի եւ այլաձեւի իրաց. Փիլ. իմաստն.: *Բազմաշաւիղք եղաք յանչափաբար եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՇՐՋԻԿ — ( ) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Early classical ԱՅԼԱՇՐՋԻԿ ՅՈՐՋՈՐՋՈՒՄՆ. Իբր փոխաբերութիւն. μεταφορά Ոսկ. ես.: Տ. ԱՅԼԱՍԱՑԻԿ, եւ ԱՅԼԱՓՈԽ. եւ ԱՅԼԱԿԵՐՊ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0106 Chronological Sequence: Early classical գ. Ոչ լինելն այլակերպ. նոյնութիւն. համանմանութիւն. *Այսու զանայլակերպութիւնն յայտ առնէ. Ոսկ. եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆՄԱՆԱԿԵՐՊ — ( ) NBH 1 0212 Chronological Sequence: 10c ա.մ. Այլակերպ. այլազգ. *Անշարժ շարժութեամբ աննմանակերպ կարծրանիւթեալ. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐԻՆ — ( ) NBH 1 0621 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 14c ա. ԴԺՈՒԱՐԻՆ որ եւ ԴԺՈՒԱՐ. δύσκολος, δυσχερής, χαλεπός եւն. difficilis, operosus, molestus, gravis, durus, saevus Աշխատալի. տարժանելի. ծանր. խիստ. նեղիչ. սաստիկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄՆ — (յիմեմնէ. (որպէս եւ ի ձայնիցս իր, իք, կազմին հոլովքդ՝ Իրիք, իմիք, յիմեքէ, իւիք).) NBH 1 0852 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. τις, τι quis, quid, aliquis, qua, quod չէզոք նմասնական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՔ — ( ) NBH 1 0876 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c բայ էական. Է՛. ἕστιν, ὐπάρχε τι est, existit aliquid. Գո՛յ. գտանի ինչ կամ իմն. յորմէ բացասականն՝ Զիք, այսինքն ոչ է, ոչ գոյ. *Հա՛րկ է բացերեւոցել որպէս իք, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»