ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ

ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0863 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. αὑτότης ipseitas ὐπόστασις ut subsistentia, et subsistentia Գոլն ինքեան եւ յինքեան՝ որպէս եւ էն. եւ զի դերանունս Ինքն՝ ոչ է յայտնիչ որոշ դիմի, այլ զանձանց եւ զէութենէ որպէս թանձրացեալ առնոյ. իբր յն. հիփօստացիզ. այսինքն Ենթակայութիւն. երբեմն որպէս Անձնաւորութիւն, որ ըստ աստուածաբանից ասի առնչական ենթակայութիւն երրեակ յաստուած. *Անքնին, անհաս, երրեակ ինքնութեանդ. Պտրգ.: *Չերրեակ ինքնութեանն միութիւն ըստ անբաժան սուրբ երրորդութեանն. Փարպ.: *ո՛չ եթէ ինքն որդին հայր է, այլ՝ ինքն որդի հօր ասի. ահա մի բնութիւն երեւեցան երկու անձինք կատարեալք. եւ մի էութիւն, երկու ինքնութիւնք. Աթ. առ եպիկտ.: *Քեզ օրհնութիւն (քրիստոս), ծնունդ ծածկեալինքնութեան (հօր): Վասն ինքնութեան հօր յայտ արար, եթէ առ ամենայն, եւ յամենեսին է նա. Եփր. համաբ.: Եւ երբեմն՝ որպէս Բնութիւն, իսկութիւն աստուածային. աստուածութիւն, եւ աստուած. որ է մի եւ նոյն ձյրիս անձինս. որ եւ ըստ աստուածաբանից՝ Բացարձակ ենթակայութիւն միակ. գոյութիւն եւ գոյացութիւն. ինքնագոյութիւն. *Հարկ է ... մի աստուածութիւնընդունել ʼի մի ինքնութիւն հօր եւ որդւոյ հաստատութեան: Ոչ թերի է եւ ոչ պակաս ʼի հօրն էութենէ, եւ ինքնութենէ, եւ գոյութենէ որդի. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3. եւ 6: *Ինքնութիւն է, զի ոչ յումեքէ ունի զգոյութիւնն, այլ՝ ինքնութեամբ. որպէս սուրբ լուսաւորիչն ասէ, տէր աստուած՝ որ եմ միայն ինքնութեամբ՝ եւ ոչ այլ ոք յառաջ քան զնա. Խոսր. պտրգ.: ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ. որպէս Ինքնագոյութիւն, եւ ինքնեղութիւն. ինքնիշխան տէրութիւն. եւ Սեպհականութիւն. ինքիրմէ ըլլալը, ինքնագլխութիւն, տիրութիւն. *Ամենայն ինչ ʼի նմանէ է, բայց նա միայն է ինքնութեամբ. Ագաթ.: *Տէր աստուած ինքնութեամբ, որ միայն կարողդ ես. Մաշտ.: *Իմ են այս ամենայն թագաւորութիւնք. եւ յայսմիկ մոլորին (մանիքեցիք), եւ կարծեն՝ եթէ ինքնութիւն ունի նա (սատանայ): Եւ եթէ՝ զի ասաց նա, բա՝ իմեն, տան նա ինքնութիւն, յորժամ ասէ զկնի նորա, թէ ինձ տուեալ է, ʼի միտ առցեն՝ թէ այլ է արարիչ նորա, եւ նմա տալով տուաւ. Եփր. համաբ.: յորմէ եւ Շ. մտթ.: *Վասն դիցն՝ զի կարծէին, թէ ինքնութեամբ էինʼի միտս պաշտօնէից նորա՜ Եփր. ծն.: ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ. որպէս Գոյութիւն եւ գոյացութիւն եղանակաց. անձն. ենթադրեալն. բուն իրն. ինքն. *Որպէս զթագաւորն՝ որ հանուր աշխարհին տիրելով զօրութեամբ, սակայն ինքնութեամբ գտանի միայն յարքունի ապարանսն: Ոչ եւ ինքնութիւն փառանց յամենայն տեղիս. Լմբ. պտրգ.: *Ուր ինքնութիւն ինչ է բունն. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԻՍԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0869 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 11c, 12c գ. որ եւ ասի ԻՍԿ. οὑσία essentia, substantia. Բուն էութիւն. իսկականութիւն զինչութիւն. բնութիւն. գոյացութիւն. Տե՛ս եւ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ. *Ոչ ունիս չարանալ իսկութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱԺԻՆ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 12c ա. Առանց բաժնի մնացեալ. որ չառնու ինքեան բաժին կամ ժառանգութիւն. ... *Ելանէ դուստր ʼի տան է, անբաժին եւս է ... Լիցի անբաժին առնուլ (զկոյս բռնաբարեալ). Մխ. դտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0195 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ὐπόστασις hypostasis, subsistentia, persona Անձն. դէմ. ինքնութիւն. *Մկրտէ՝ զերիս երանական անձնաւորութիւնս գոչելով. Դիոն. եկեղ. ՟Բ. եւ ՟Է: *Փոխանակ մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0286 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. ἱδιότης proprietas Յատկութիւն. առանձնական բան բնութեան կամ անձին կամ իրաց. զանազանութիւն, կամ բան զանազանիչ. տարբերութիւն. *Եւ է առանձնաւորութիւն բնութեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 499 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 15c գ. φύσις (լծ. հյ. բոյս). natura (իբրու ծնունդ). Նախկին բունն եւ արմատն էակի, կամ բուն իսկն էակի. էութիւն. գոյացութիւն. իսկութիւն. զինչ էն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐՐԵԱԿ — (եկի, կաց.) NBH 1 0703 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c ա. οἰ τρεῖς, τρισσός trinus, ternus Եռեակ. եռակ. երրորդաւոր, երրորդական, երեքկին. *Երրեակ միութիւն, կամ ինքնութիւն, անձնաւորութիւն, անձն, տէրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՆՈՒՆ — ( ) NBH 1 0860 Chronological Sequence: 6c ա. ինքն յինքենէ անուանակոչեալ. որոյ անունն է ինքնութիւն իւր անթարգմանելի. *Որպէս ինքնագոյ է, նոյնպէս ինքնանուն է. Եղիշ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԱԾԱՆԱՄ — ( ) NBH 1 0861 Chronological Sequence: 8c ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԱԾԱՆԱԼՆ ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ. αὑτοθεότης, αὑτόθεωσις ab se habere veram divinitatem. per se divinitas Բուն ինքնութիւն աստուածութեան. *Զինքնակենդանանալն եւ զինքնաստուածանալն արդարեւ էիցն՝ ընտանեբար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0861 Chronological Sequence: 8c ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԱԾԱՆԱԼՆ ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ. αὑτοθεότης, αὑτόθεωσις ab se habere veram divinitatem. per se divinitas Բուն ինքնութիւն աստուածութեան. *Զինքնակենդանանալն եւ զինքնաստուածանալն արդարեւ էիցն՝ ընտանեբար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»