ԼԾԱԿԻՑ

ԼԾԱԿԻՑ
(իցի, ցաց.) NBH 1-0889 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա.գ. σύζυγος, ὀμόζυγος conjunctus, socius. Ձգօղ զլուծ զոյգ ընդ այլում. ամոլակից. մանաւանդ նմանութեամբ՝ Վաստակակից, գործակից, ընկերակից՝ որ եւ է օրինակաւ. սրտակից. զուգական. հաջորդ. հաւասարորդ. ... *Տեսի երբեմն եւ ես զեզն արտասուելով՝ ընկերակցի նորա եւ լծակցի նորա մեռելոյ. Բրս. յուդիտ.: *Մտերիմ իմ, եւ լծակից. Փիլիպ. ՟Զ. 3: *Լծակից իմ, այսինքն հալածական եւ ծեր իբրեւ զիս. Եփր. փիլիպ.: *Պետրոս, եւ լծակիցն իւր պօղոս. Տօնակ.: *Ընկեր պետրոսի, լծակից որդւոցն որոտման. Եզնիկ.: *Նորին (բարսղի) լծակիցն աստուածաբան. Խոսրովիկ.: *Լծակիցք յառաքինութիւնս. Վրք. ածաբ.: *Լծակից քրիտսոսի անդամոցն հաւասարել. Շ. ՟ա. յհ. ՟Զ: *Լծակից է սատանայի՝ չար նախանձմամբն. Մանդ. ՟Ժ՟Դ: Իսկ ՟Բ. Կոր. ՟Զ. 14. *Մի՛ լինիք լծակիցք անհաւատիցʼʼ. յն. որպէս լծել ʼի մի զաննման անասունս, զարջառ եւ զձի, եւայլն: ԼԾԱԿԻՑ. Նմանութեամբ ասի եւ զանանձն իրաց. *Լոյս ծագեաց արդարոց, եւ սորին լծակիցն ուրախութիւն: Ոչ էր կարողութիւն միտումն լինել՝ ʼի պակասութեանն լծակցին (այսինքն բժշկութեան առանց հաւատոց). աստուածաբ. մկրտ: Առ որս. ՟Ե: *Զանձինս (զհոգիս), եւ զլծակից մարմինս. Դիոն. ածայ.: *Առաքինութիւն առանց մարմնոյ կցորդութեան ոչ վճարի, այլ լծնկցաւն միշտ կատարին գործիական բարեզարդութիւնք. Խոսր.: որպէս եւ Պիտ. ՟Է. ստէպ: Շ. յկ. ՟Լ՟Է. ՟Կ՟Ե: ԼԾԱԿԻՑ. ὀμόζυγος conjux. կողակից. զուգակից. ամուսին. այր, կամ կին. ... *Ա՛րք սիրեցէ՛ք զհաղորդակիցս ձեր. կանայք հնազանդ լերուք լծակցաց ձերոց. Ածազգ. ՟Ժ՟Ա: *Եդաքʼի մտի մեկնիլ ʼի լծակցաց մերոց. Վրք. հց. ՟Ի՟Ա: *Լիցի այրն լծակից ում եւ կամեսցի. Մխ. դտ.: ԼԾԱԿԻՑ. որպէս Լծակցական, մերձաւոր, արենակից. *Լծակից հարազատութիւն մարդկան. Յհ. կթ.: ԼԾԱԿԻՑ. Ըստ քերականաց՝ Լծորդ տառք, որք վասն իրիք ձայնակցութեան դնին փոխան իրերաց. *Քանզի քէ եւ դիմ լծակիցք են. Երզն. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԼԾԱԿԻՑ" в других словарях:

  • ԱՄՈԼ — (լոյ կամ լի կամ ամլոյ. մանաւանդ ամոլք, ամոլաց, կամ լից, կամ լեաց.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c, 13c ա.գ. ԱՄՈԼ մանաւանդ ԱՄՈԼՔ. (ʼի համ, եւ ուլն.) Լծորդ, լծակից. զոյգ արջառոց՝ որք ուլամբք զնոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՍԻՆ — (սնի կամ նոյ, նաց կամ նէից.) NBH 1 0072 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 9c, 10c գ.ա. (որպէս թէ համասին, ʼի միասին. լծ. եւ յն. ղամէ՛տիս, ղամէտի՛). γαμέτης, ἠ γαμετή, γαμέτις maritus (այրն) uxor (կինն) ὀ, καὶ ἠ συζυγή , σύζυγεις, εῖσα… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0746 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. συζυγής, γεῖς conjux, junx Ի բառէս Զոյգք. Լծակից ըստ մարմնոյ. կողակից. ամուսին. ընկերը, այսինքն կնիկը կամ էրիկը. ... *Պարզամիտ բնութիւն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԾԱԿՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 0889 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 13c ն. եւ չ. ԼԾԱԿՑԵՄ ԼԾԱԿՑԻՄ, եցայ. ձ. συζεύγνυμι, μαι conjungo, or. Առնել կամ լինել լծակից (ըստ ամենայն առման). զուգել. զուգակցել. կցորդել. հաւասարել. ընդ միմիանս կապել, իլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՏԵՐԻՄ — (րմի, մաց.) NBH 2 0307 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 10c ա. γνήσιος genuinus, germanus, sincerus. Հաւատարիմ մտօք. հարազատ. ընտանի. խորհրդապահ. սեռն եւ սերտ. սրտակից. սիրելի. բարեկամ. եւ Բարեկամական. մտերմական. միամիտ. սրտանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. γάμος nuptiae matrimonium, conjugium Պսակ. օրինաւոր լծակցութիւն ընդ այր եւ ընդ կին ʼի մի մարմին՝ անմեկնելի մինչ ʼի մահ. կարգուիլը. ... *Վասն ամուսնութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼԾՈՐԴ — ( ) NBH 1 0157 Chronological Sequence: 10c ա. Որոյ չիք լծորդ, կամ լծակից. կոյս. *Զուգաթուեսցի եւ աթենայ իւրով անլծորդ եօթնեկիւն. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 457 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c գ. εὑεργεσία, εὑεργέτημα, εὑποιΐα, ἁγαθοποιΐα beneficentia, beneficium Բարեգործութիւն առ այլս. երախտաւորութիւն. երախտիք. բարեսիրութիւն. աղէկութիւն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՆԵՍԻՍ — ( ) NBH 1 0539 Chronological Sequence: Early classical Բառ յն. γνήσιε μου Ո՛վ հարազատ կամ մտերիմ իմ. *Աղաչեմ զքեզ գենեսիս, հարազատ լծակից իմ, ամենայն հալածական եւ ծեր իբրեւ զիս. Եփր. փիլիպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԾՈՐԴ — (ի, աց.) NBH 1 0890 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 13c, 14c ա. συζυγής, σύζυγος conjugatus, conjunctus. Որ է ընդ նովին լծով, լծակից. կցորդ. *Որ ʼի դրութիւն դիմակացն քառակուսեան լծորդացնʼʼ. (որպէս մասանց աշխարհի, տարերաց, քառաթեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»