ԿԱՅՍՐ

ԿԱՅՍՐ
(սեր, րաց.) NBH 1-1046 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. Բառ լտ. չ՛էսար. յորմէ յն. գէ՛սար. καῖσαρ, αὑτοκράτωρ caesar, imperator μονάρχης, μόναρχος monarcha βασιλεύς rex. Յանուանէ յուլիոսի կեսարու առաջին ինքնակալի առեալ, վարի ʼի մեզ որպէս Ինքնակալ հռովմայեցւոց. արքայ արքայից. միահեծան թագաւոր. քաջ արանց. Տե՛ս եւ ԿԵՍԱՐ՝ որպէս գահակից կայսեր. ... *Յօգոստոս կայսերէ: Տիբերեայ կայսեր: Ի կայսր բողոքեցեր, առ կայսր երթիջի՛ր: Տո՛ւք զկայսերն՝ կայսեր: Չի՛ք մեր թագաւոր բաց ʼի կայսերէ. եւայլն: Իսկ ՟Ա. Մակ. ՟Ա. 1. եւ ՟Գ. 27. ուր ասի ʼի մեզ աղեքսանդր կամ անտիոքոս կայսր, ʼի յն. թագաւոր դնի, կամ ոչինչ: *Առ դեկեաւ կայսերբ: Նշկահեալ զկայսերբ. Ճ. ՟Բ.: Արծր. ՟Ա. 15: *Արքայ պետութեանց կայսերաց երկրի՝ տէր քրիստոս: Կայսր վերին արքայութեանդ. Նար.: Ուր ասի ʼի Լծ. *Աստուած կայսր ʼի վերայ ամենայն սրբոց, այս է թագաւորաց թագաւորʼʼ. ուստի եւ կայսերական ասի ըստ Նար. նաեւ աստուածականն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԿԱՅՍՐ" в других словарях:

  • ԲՈՂՈՔԵՄ — (եցի.) NBH 1 504 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c չ. βοάω, ἁναβοάω, ἑπικαλέομαι , κράζω, κραυγάζω clamo, reclamo, advoco, appello որ եւ Բողոք արկանել՝ ունել՝ բառնալ, եւ այլն. Գանգատել՝ քանքարտալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՍԱՐ — (ու.) NBH 1 1089 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. ԿԵՍԱՐ որ եւ ԿԵՍԱՌ, կամ ԿԵՍԱՐՈՍ. Բառ լտ. caesar καῖσαρ . յորմէ եւ ԿԱՅՍՐ. Մականուն Յուլիոսի առաջին ինքնակալի հռովմայ, յորմէ եւ յաջորդք նորա կեսար կամ կայսր կոչեցան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕԳՈՍՏՈՍ — (տոսի, կամ տի, կամ տայ.) NBH 2 1020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 12c ա. գ. Այն է Աւգոստոս. բառ լտ. augustus. աւկու՛ստուս . իբրու բարեբախտ եւ գերափառ, մակդիր կոչումն հոկտաւիանոսի կայսեր, եւ յաջորդ ինքնակալաց. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽ — I. (ի, ից.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 14c գ. որպէս ԱՂԽ. Կահ կարասի. ինչք. ... *Կանամբք եւ որդւովք եւ ամենայն ախիւ իւրեանց: Գնայ ընտանեօք եւ ախիւ առ կայսր: Չու արարեալ սաստիկ կազմութեամբ, եւ ուժգին ախիւք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԺԱՄԱՆԱԿԵԱՅ — (կէի, ից կամ եայց.) NBH 1 0304 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c ա. πρόσκαιρος, ὀ ἑν τῷ παρόντι temporarius, temporalis, quod in praesens est Որ ինչ է առ ժամանակ մի եւեթ. ժամանակաւոր. ներկայական. անցաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՐԳ — ( ) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. ՅԱտուածոյ կարգեալ. *Ատուածակարգ ոգիք, կամ թագաւորութիւն, թագաւոր, կայսր. Ագաթ.: Կորիւն.: Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏԵԱՆ — (ատենի, ից.) NBH 1 0334 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c գ. Տեղի կամ ժողովարան դատաստանի. բեմ. հրապարակ. դատաստան. եւ Նոյն ինքն ժողովն դատողաց. բազմութիւն ժողովելոց. ... Որպէս յն. κριτήριον tribunal եւ judicium… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱՇԽԱՐՀ — (ի, աց.) NBH 1 497 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. Երեւելի մասն աշխարհի, յորս բուն բնակութիւն է մարդկան, կամ որ է բուն աշխարհ տէրութեան ուրուք. *Րոպէից մասանց երից բնաշխարհաց կայսր բարեպաշտ Կոստանդիանոս. Գանձ.: *Առաջին հատուածն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱԲՈՒՆ — (բնի, ից.) NBH 1 0542 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ὐπερούσιος supernaturalis, naturae modum excedens եւն. Գերագոյն քան զբնութիւն հասարակաց. գեր ʼի վերոյ բնութեամբ կամ ʼի բնէ. չնաշխարհիկ. գերահրաշ. գերբնական իրք, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԼԽԱՀԱՐԿ — ( ) NBH 1 0560 Chronological Sequence: Unknown date, 13c, 14c գ. Հարկ ըստ գլխոյ. եւ Մարդահարկ. ... *Յիւրաքանչիւր անձէ գլխահարկ պահանջէր. Մարթին.: *Առաքեցաւ կիւրինոս՝ գրել զազգն հրէից, եւ դնել գլխահարկս. Միխ. ասոր.: ԳԼԽԱՀԱՐԿ (2 1049) որպէս Հարկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»