ԱՏԵԱՆ

ԱՏԵԱՆ
(ատենի, ից.) NBH 1-0334 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c գ. Տեղի կամ ժողովարան դատաստանի. բեմ. հրապարակ. դատաստան. եւ Նոյն ինքն ժողովն դատողաց. բազմութիւն ժողովելոց. ... Որպէս յն. κριτήριον tribunal եւ judicium *Ատեան նստաւ եւ դպրութիւնք բացան: Ատեան նստցի: Դարձա՛յք անդրէն յատեան: Զկամար աթոռոցն ուր դատէր ʼի կամարի ատենին: Ոչ էք արժանի անարգ ատենից. եւ այլն: Որպէս συνέδριον concessio, consitium *Հան զժանտն յատենէ, եւ ելցէ ընդ նմա եւ հակառակութիւն. զի յորժամ նստիցի յատենի, զամենեսեան անարգէ: Եթէ հարկանես զանզգամ ʼի մէջ ատենի: Այր երկխօս յայտնէ զխորհուրդս յատենի: Ոչ նստայց յատենի այպանողաց: Պարտաւոր լիցի յատենի: Մատնեսցեն զձեզ յատեան: Քահանայապետքն եւ ամենայն ատեանն: Ժողովեցին քահանայապետքն եւ փարիսեցիքն ատեան: Հրամայեցին նոցա արտաքս քան զատեանն ելանել: Կոչեցին միաբան զատեանն: Ածեալ զնոսա կացուցին յատեանն: Գնացին խնդալով յերեսաց ատենին: Զգացուցէ՛ք հազարապետին հանդերձ ատենիւ, եւ այլն: Որպէս βῆμα tribunal, suggestus *Մինչ նստէր յատենին (պիղատոս): Նստէր յատենի (հերովդէս): Ածէին զնա յատեանս: Մերժեաց զնոսա յատենէ անտի: Հարկանէին առաջի ատենին: Յատենի կայսր հասեալ կամ: Ամենեքին կալոց եմք առաջի ատենին Քրիստոսի. եւ այլն: Սոցին հանգոյն եւ յայլ գիրս պէսպէս առմամբ. *Լցեալ էր ամենայն ատեանն արամբք. Փարպ. *Գայ դատաւորն առ ատեանն. Նար. էլ՟Ը: *Առանցլ հարց եւ փորձ ատենի կոտորել զսուրբ արսն. Յհ. կթ.: *Յատենից ʼի բանտից եւ յամենայն տառապանաց զանձն ազատիցէ: Ոսկ. մ. ՟Ա 16: *Ժողովուրդ (այսինքն ժողովարան) աստ զերբրայեցւոց ատեանն կոչէ. անդ: *Հրամայեաց ʼի վաղիւն ատեան մեծ լինել: Արձակեցին զատեանն. Փարպ.: *Ատեան կազմել: Ատեան գործեալ հրապարակակոյտ ամբոխիւ. Յհ. կթ.: ՟Ա. Ճ: Իսկ *Յառաջնում ատենին ոչ ոք ինձ ʼի թիկունս եկաց. ՟Բ. Տիմ. ՟Դ 16. ն. պատասխանատուութիւն. Անսովոր է հոլովդ՝ ատեանաւ. իբր ատենիւ. *Եղեւ հարցումդ այդ ատենաւ ʼի դրանն առաջի հազարապետին արեաց. Փարպ.: ԱՏԵԱՆ. Մէջ տաճարի, առաջի բեմին. կամ Վերնայարկ եկեղեցւոյն. *Միաբան յատեանն ելանեն խաչիւ եւ աւետարանաւ, խնկօք եւ մոմեղինօք: Յատեան ելանեն խաչիւ եւ աւետարանաւ եւ մոմեղինօք եւ ամենայն զարդուք մինչեւ ասի հայր գթածն. եւ ելանեն նոյն զգեստիւն ʼի դուրս, եւ այլն. Տօնաց. ստէպ: *Բան ինձ շնորհեա՛ ʼի յատենի բազմութեան. Նար. ՟Ձ՟Ե: *Յամենայն ատեանս յիշեցին զանուանս նոցա. Եղիշ. ՟Ը: ԱՏԵԱՆ ՀՈՂՄՈՑ. կա՛մ է Դէպ ժամանակ, որպէս ռմկ. ատեն. (յորմէ Ատենահաս). կամ Գումարումն, սաստկութիւն, յաջողութիւն. *Մտին երկոքեան ʼի նաւն, եւ եղեւ ատեան հողմոյ. եւ վաղվաղակի եհասն նաւն յեզրն ծովուն. ՃՃ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՏԵԱՆ" в других словарях:

  • ՀՐԱՊԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0136 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c գ. ἁγορά forum πλατεῖα platea ἅμφοδον bivium γυμνάσιον gymnasium δημόσιον publicum. Արձակավայր ʼի մէջ քաղաքի, որպէս եւ պալատան. վաճառանոց. փողոց. պողոտայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՄ — (ի, աց,) NBH 1 480 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. ԲԵՄ որ եւ ԲԵՄԲ. βῆμα (լծ. եւ եբրչ բամա, պամա) tribunal, suggestus Ատեան, կամ բարձր տեղի ատենի. աթոռ դատողական. ... *Պիղոտոս ... ած զՅիսուս արտաքս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՉԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1116 Chronological Sequence: 10c, 12c գ. ἑκκλησία Տեղի կոչման. ատեան. ժաղովարան. Եկեղեցի. (զի յն. էլքքլիսի՛ա, է արտակոչութիւն, հրաւէր.) *Եւ զմիւսն հերքեալ արտաքսեսցուք ʼի սրբումն կոչարանէ: Եզակի քառեակ թուով միայն ʼի սրբումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԻՍԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0044 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 13c ա. ἁγωνιστήριον locus certaminis θέατρον theatrum, spectaculum βουλευτήριον praetorium, concio. Տեղի հանդիսի. ատեան. մրցարան. ասպարէս, տեսարան. տեսլարան. ժողովարան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱԼ — (ի, աւ.) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. παντοκράτωρ omnitenens (թարգմանի ըստ լտ. եւ omnipotens ) Որ զամենայն իբրեւ ʼի բռին կալեալ ունի տիրապէս. ամենիշխան. ամենատէր. ինքնակալ ինքնակալաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԱԽՏԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: 5c ա. Ամենայն ախտիւք լի. *Յամէնախտալից ատեան մատուցանել զիմ հիւանդացեալ հոգւով որդի. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՉԱՌ — ( ) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἁπροσωπολήπτης, ἁδέκαστος non accipiens personam vel munus, ἁπότομος severus Որ ոչն աչառէ. անակնառու. որ չառնու ակն. անկաշառ. արդարակորով. անխտիր. անխնայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՊԱՐԷՍ — (սի, սաց կամ սից.) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 14c ԱՍՊԱՐԷԶ ԱՍՊԱՐԷՍ ἰπποδρόμος, στάδιον , κίρκος, παραδρομή, διάστημα cursus equorum, stadium, circus, intervallum պ. թսփէրիյզ ... եւն. Ըստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏԵՆԱԿԱԼ — (ի, աց.) NBH 1 0335 Chronological Sequence: Early classical, 14c ա.գ. σύνεδρος consessor Իշխան ʼի թուոյ բազմելոցն յատենի, իբր դատաւոր, խորհրդական, դպիր. *Երթեալք յատեանս ատենակալաց. Դտ. ՟Է 10: *Այր ʼի խորհրդականաց ատենակալաց. Եւս. քր. ՟Ա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏԵՆԱՀՐԱՇ — ( ) NBH 1 0335 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ուր իցէ ատեան մեծ եւ զարմանալի. կամ Հրաշալի ատենախօսութեամբ. *Արիաբար յատենահրաշ ʼի պատերազմին յանձն առեր զքարկոծումն. Գանձըն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»