ԱՍՊԱՐԷՍ

ԱՍՊԱՐԷՍ
(սի, սաց կամ սից.) NBH 1-0316 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 14c - ԱՍՊԱՐԷԶ ԱՍՊԱՐԷՍ ἰπποδρόμος, στάδιον , κίρκος, παραδρομή, διάστημα cursus equorum, stadium, circus, intervallum պ. թսփէրիյզ ... եւն. Ըստ հյ. Ձիընթաց. եւ Ձիարձակարան, կրկէս. հրապարակ. մրցարան. ստադ. ... *Ի մերձենալ ինձ յասպարէզ երկրին քաբրաթայ: Թաղեցի զնա յերկրի ասպարիսին: Իբրեւ զթագաւոր թադ ʼի գլուխ յասպարէսս: Որ յասպարիսին ընթանան. եւ այլն: *Մտրակեա՛ զերիվար լեզուդ առ ʼի յասպարէս. Ածաբ. ծն. (յն. նպատակ.). *Մտրակեալ յընթացս սորա ասպարիսի զշրթունս գրչիս: Այս մարտիկ բարեփառ այսմ ասպարիսի. Նար. յիշ. եւ Նար. մծբ.: ԱՍՊԱՐԷՍ. στάδιον stadium Չափ հեռաւորութեան միոյ ձինթացի, իբր 125 քայլ երկրաչափական. որ եւ կոչի ՎՏԱՒԱՆ. եւ յոմանց շփոթի ընդ մղոնի. եւ ընդ այլ չափմունս. Տե՛ս ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ա 5: Ղկ. ՟Ի՟Դ 13: Յհ. ՟Ժ՟Ղ. 19: ՟Ժ՟Ա 18: Յայտ. ՟Ժ՟Դ 20: Խոր. աշխարհ.: Շիր.: Երզն. մտթ.: Արիստ. աշխ.: Պտմ. աղեփս. եւ այլն: *Ութսնօք ոմամբք ասպարիզօք. Պղատ. օրին. ՟Դ: ԱՍՊԱՐԷՍ. στάδιον stadium Որ եւ է միջոց ընդարձակ. տեսարան. հանդիսարան. կրթարան. ճեմարան. հանդիսարան. ատեան. դաշտ. եւ Ընթացք. ... *Մ9տաքոյ քաղաքին յասպարիսի անդ յընդարձակ տեղւոջ. ՟Գ. Մակ. 9: *Ճախր առեալ ճեմէր յասպարիզի: Տանէին յասպարէզ կատարմանն. Յհ. կթ.: *Յերդս արուեստականացն ... առաաւել տեղի. Ոսկ. յհ. ՟Ա: *Այս է ասպարէզենթակայս իրի հռետորական հանդիսավորաց: Յառաքինաւէտն ասպարէզս. Պիտ.: *Զթելադրեալսն ʼի հոգւոյն սրբոյ պատմեաց առաջի խմբեալ ասպարիսին (ժողովոյ հարց). Ճ. ՟Բ.: *Ընդ ծիրանածավալ ծովային ծոցոյն ասպարէզ. Նար. խչ.: *Ընդ երկայն ասպարէզս ծովածուփ կենցաղոյս. Շար.: *Ըստ շրջագայութեան ճախարակեալ փայտի, զոր ոչ արտաքոյ թողացուցանեն ասպարիզին ʼի կարակնակերտ բոլորակին. Մագ. ՟Թ: *Ո՛չ տեսանեն զանդադար ասպարէզս տունջեան ʼի գործառնութիւնս եւ ʼի վայելսամենայն կենդանեաց. Շիր.: *Ոչ հիւսեցաք յասպարիսի աստ պատմութեեան. Արծր. ՟Ե 5: *Թաղեցին յասպարիսին՝ որ մերձ ʼի բերթղահէմ. Ոսկ. մ. ՟Ա 9:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՍՊԱՐԷՍ" в других словарях:

  • ՄԱՍՆ — (սին, սունք, սանց.) NBH 2 0210 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. μερίς, μέρος (յորմէ եւ թ. միրաս ). pars partitio (որպէս թէ Մի այս, կամ ʼի միասին.) Բաժին մի ʼի բոլորէ իմեքէ. հատուած. հատոր. կոտոր. պատառ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՊԱՐԷԶ — (րիզի) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՍՊԱՐԷՍ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՊԱՐԻՍԱԽԱՂԱՑ — (ի) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date Տե՛ս ԱՍՊԱՐԷՍ ըստ ՟Ա եւ ՟Գ նշ. Նստայ ʼի վերայ նորա ʼի մէջ տեղւոյ ասպարիսախաղացին. Վրք. դիոնես.: Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՇԱՒԱՆ — (ի, անք, նաց.) NBH 1 0370 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. ὀρμή, δρόμος, ἑπιδρομή, παραδρομή impetus, cursus, incursus եւն. որ եւ ԱՐՇԱՒՔ. Ընթացք. դիմեցումն. յարձակումն. ասպատակութիւն. վեզք՝ որպիսի եւ իցէ. ... *Զի էր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՏՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0602 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 13c ա. Սեպհական դատաստանի եւ դատաւորաց դատողաց. *Մտանելոց էր ի բանակն, այսինքն ուր դատողական կայանքն էր. Ոսկ. գծ.: *Դատողական աթոռ, խրատ, կարգ կամ հանդէս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՐ — I. (ի, ից. եւս եւ րոյ, րաց. օք, եօք.) NBH 1 0879 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. σχυνίον, σπαρτίον funiculus, funis, filum. Առաստան. պարան ʼի կանեփոյ կամ յայլ նիւթոց. ապաւանդակ. տոռն. չուան. թել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԻՍԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0043 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. θεορός spectator. Հանդիսատես. եկեալն ʼի տես հանդիսի մրցարանաց կամ խաղուց, կամ տօնախմբութեանց. ... *Խաղալիկս, եւ հանդիսականս յղէր. ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 19: *Զի զոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԻՍԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0044 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 13c ա. ἁγωνιστήριον locus certaminis θέατρον theatrum, spectaculum βουλευτήριον praetorium, concio. Տեղի հանդիսի. ատեան. մրցարան. ասպարէս, տեսարան. տեսլարան. ժողովարան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻԱՐՇԱՒԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0157 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. ἰπποδρομία cursus equester, ludi circenses եւ στάδιον stadium. Ձիընթացք. եւ Ասպարէս. չափ արշաւելոյ ձիոյն ʼի մի նուագ. ... *Ձիարշաւանքն վասն իմ դատախազեն. Ոսկ. ղկ.: *Ձգէ զպարիսպն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻԸՆԹԱՑ — (ի, ից.) NBH 2 0157 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c, 14c ա. Ուր իցէ ընթացք ձիոյ կամ ձիով. ձիարշաւ. կրկիսարան. *Ձիընթաց երագմամբ: Ի տեսարանն ձիընթաց կառամարտկաց. Նար. խչ.: Ճ. ՟Ա.: *Արուեստ ձիընթացին յայնժամ յայտնի լիցի, յորժամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»