ԲԵՄ

ԲԵՄ
(ի, աց,) NBH 1-480 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. ԲԵՄ որ եւ ԲԵՄԲ. βῆμα (լծ. եւ եբրչ բամա, պամա) tribunal, suggestus Ատեան, կամ բարձր տեղի ատենի. աթոռ դատողական. ... *Պիղոտոս ... ած զՅիսուս արտաքս, եւ նստաւ ʼի վերայ բեմին, ʼի տեղւոջն՝ որ կոչէր քարայատակ. Յհ. ՟Ժ՟Թ. 13: *Նստաւ դատաւորն կամ թագաւորն ʼի բարձր բեմի, կամ ʼի բեմբն՝ դատել զսուրբ վկայս. ՃՃ. ստէպ: *Ատեանքն դատաստանի եւ բեմաց. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Իջեալ յերկիր տէրն՝ բեմ կազմէ, եւ տայ զվճիռ մեղաւորացն: Յորժամ բեմ դնի, եւ դատաստան կազմի. Երզն. մտթ.: *Բեմ ատենի. Նար. ՟Հ՟Ե: *Ահագին է օրն դատաստանին, եւ դողումն առաջի բեմին. Շար.: ԲԵՄ. Ատեան կամ ամպիոն ատենախօսութեան, կամ քարոզութեան. *Եւ կայր եզր քահանայ եւ պատմիչ օրինացն տեառն ʼի վերայ փայտեղէն բեմի, զոր կազմեալ էր: Կայր եզրա քահանայ եւ գրիչ ʼի վերայ բեմի փայտեղինի. ՟Ա. Եզր.: ՟Թ. 42: Նեեմ. ՟Ը. 4: ԲԵՄ. βῆμα, ἰερατεῖον sacrarium, sacellum Վերնայարկ տաճարի՝ ʼի վեր քան զդասն, որոշեալ վասն պատարագօղ քահանայի եւ սարկաւագաց. տեղի սուրբ սեղանոյ, լայնաբար՝ Խորան. սեղան. *Եկեղեցի խրթնացեալ ʼի բարեզարդութենէ բեմին (կամ բեմբին). Խոր.: Յհ. կթ. եւ այլն: *Ահեղ խորհուրդ քահանային, բազկատարած կայր ʼի բեմին. Շար.: *Բաժանելով միայն առ ʼի քահանայսն եւ ʼի պաշտօնեայս բացավիճակեալ տեղի, զոր կոչեմքն բեմ. Մաքս. եկեղ.: յն. սրբարան, կամ երիցարան. որ ըստ յունաց անջրպետեալ է յեկեղեցւոյ որմով եւ դրամբք. իսկ ըստ հայոց՝ վարագուրաւ: ԲԵՄ. Որ եւ է բարձր տեղի. աշտիճան. գահ. բազմոց. գահոյք. նստարան. ... *Ելեր բազմեցար, ննջեցեր իբրեւ զառիւծ. ո՞ յարուցանիցէ զնա ʼի բեմէ. Վրդն. ծն.: *Բադրոն բեմի. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԲԵՄ" в других словарях:

  • Menq Enq Ays Sarerệ — We and our Mountains Studio album by Inga and Anush Released March 2003 Genre Folk, Folk Pop, Folk Rock …   Wikipedia

  • ԱՄԲՈՆ — (ի.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c գ. ԱՄԲՈՆ որ եւ ԱՄԲԻՈՆ. ռմկ. ամպիոն. Բառ յն. ἅμβων (իբր վերելք, ուռոյցք.) pulpitum, suggestus Կազմած ʼի բարձրաւանդակ վայրի տաճարի, որպէս բեմ քարոզութեան. դիտանոց ատենախօսութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳԱՆ — (ի.) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ա.գ. ὅψιμος serotinus Ո՛չ ագան, ոչ ընդ այգն. ո՛չ կանուխ. յամր. յետին. ուշ, ուշ մնացօղ, ետքի. ... *Ցորեանն եւ հաճար ոչ հարան, զի անագան էին: Տացէ զանձրեւ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՉԱՌ — ( ) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἁπροσωπολήπτης, ἁδέκαστος non accipiens personam vel munus, ἁπότομος severus Որ ոչն աչառէ. անակնառու. որ չառնու ակն. անկաշառ. արդարակորով. անխտիր. անխնայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԻՃԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0319 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԱՍՏԻՃԱՆ կամ ԱՇՏԻՃԱն (ʼի ձայնէս ճան՛ իբր արմատ բառիս սանդուղք, եւ աշտ, ոստ. թ. իւսթ իբր բարձր. ʼի վեր.) ἁναβαθμός, βαθμός, κλίμαξ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏԵԱՆ — (ատենի, ից.) NBH 1 0334 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c գ. Տեղի կամ ժողովարան դատաստանի. բեմ. հրապարակ. դատաստան. եւ Նոյն ինքն ժողովն դատողաց. բազմութիւն ժողովելոց. ... Որպէս յն. κριτήριον tribunal եւ judicium… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԳԻՆ — (գնի, կամ գնոյ, գնաւ, կամ գնեաւ: կամ գնով. գնաց, կամ գնեաց, կամ գնից, նեօք.) NBH 1 400 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. βωμός ara, altare եբր. պամա. յորմէ՝ Բամա (գաբաւոնի). βαμά (լծ. հյ. բեմ.)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՄԱ — ( ) NBH 1 430 Chronological Sequence: Early classical Ըստ եբր. պամա. այսինքն Բեմ. սեղան զոհից բարձր: ՟Ա. Թագ. ՟Թ. 19: Տե՛ս եւ ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ, ԲԱՐՁՈՒՆՔ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՓԱՌԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 458 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. Առաւել կամ յոյժ բարեփառ՝ ըստ ամենայն առման. *Մարմնովս կեանք բարեփառագոյն առաջին՝ ոգւոցն. Փիլ. լին.: *Բարեփառագունին առաջնորդեսցին մտաց. Յհ. իմ. երեւ.: *Ի զուարթառատն լինելոյ՝ սփռօղ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐ — (բարձու, ʼի բարձուէ, ձամբ, կամ ձու. բարձունք, ձանց, ձամբք.) NBH 1 462 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ὐψηλός altus, elatus, excelsus, sublimis Ի վեր բարձեալ, ամբարձեալ, վերացեալ. վերին. վերագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»