ԱՆԱՐԳԱՆՔ

ԱՆԱՐԳԱՆՔ
(նաց.) NBH 1-0114 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. ԱՆԱՐԳԱՆՔ որ եւ ԱՆԱՐԳՈՒԹԻՒՆ. ἁτιμία, ἁτιμασμός ignominia Անպատուութիւն. արհամարհութիւն. վատանունութիւն. նշաւակութիւն. ամօթ. ... *Լի եմ անարգանօք: Լի՛ց զերեսս նոցա անարգանօք: Փառք նոցա լցան անարգանօք: Առաքեսցէ ʼի պատիւ քո անարգանս: Զանարգանս իւրեանց ոչ առին ʼի միտ: Ընկալցին զանարգանս իւրեանց: Ցաւս եւ անարգանս կրէ: Որ խրատէ զչարս, առնէ անձին իւրում անարգանս: Առնել անօթ, զոմն ʼի պատիւ, եւ զոմն յանարգանս: Այր եթէ գիսաւոր է, անարգանք են նմա. եւ այլն: *Ընկա՛լ զմեծարանս, եւ արհամարհեա՛ զանարգանս. Եղիշ.: *Անարգանս ածելով ʼի վերայ խորհրդոյ իրին. Յհ. իմ.: Իբր նախատինք. թշնամանք. ... *Ոչ թողից քեզ զանարգանս դիցն, զոր թշնամանեցեր զնոսա. Ագաթ.: *Մի՛ ʼի վիճելն՝ թշնամանաց եւ անարգանաց բանս բարբառել. Շ. ընդհ.: *Անարգանս, ըստ որում զհեշտութիւնս անձանց պատրաստելով՝ այլոց նախատինս հասուցանեն. Արիստ. առաք.: Կամ խայտառակութիւն. առականք. ամօթանք. ἁσχημοσύνη turpitudo *Մերկացից զյետուստ քո, եւ երեւեսցին անարգանք քո: Կոր ʼի գլուխ առնէին զնա, զի տեսին զանարգանս նորա. Երեմ. ԺԳ. 26: Ողբ. ՟Ա. 8: Եւ անարգութիւն նուաստութեան. խոնարհութիւն. անշքութիւն. ... *Աստուածն մեր՝ որ վասն մեր խոնարհեցաւ յանարգութիւն, ոչ թողցէ զմեզ յանարգանս. Ագաթ.: *Իսկ եթէ բազում անարգանօք ասէ զայս, ոչինչ է սքանչելի. զի զիջման էին ճառեալքն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 34:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՆԱՐԳԱՆՔ" в других словарях:

  • ԱՂԱՐՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. որ եւ ԱՂԱՐՏՈՒԹԻՒՆ. Ընդ վայր հարումն (որպէս զանպիտան արտ աղի, կամ որպէս աղաջուր.) թշնամանք. նախատինք. անարգանք. եպերանք. *Զաղարտանսն եւ զհեգնութիւնսն, որք կարի կսկծեցուցանեն զմիտս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՃԱՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. λῆρος, λήρημα delirium, nugae, ἁηδία taedium, molestia (որ թարգմանի եւ ԱՂՄՈՒԿ.) Ցնորք մտաց եւ բանից. զառանցանք. բանդագուշանք. շաղփաղփութիւն. անմիտ եւ անհամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՊԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 11c գ. Այպանելն, իլն. որ եւ այպն. ծաղր. խաղ. կատականք. անարգանք. թշնամանք. ... παιγνία lusus, ludibrium *Այպանութիւն քո արար քեզ զայդ. Երեմ. ԽԹ. 16: *Այպանութեան բաժակ, քացախ ընդ լեղւոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. Անարգ վիճակ. նուաստութիւն. ... *Զի մեծացուսցէ զարարածս իւր՝ իւրով յանարգութիւն իջանելովն. Ագաթ.: *Յիշեա՛ զքո մեծութիւնդ Տէր, հայեցեալ ʼի յիմ անարգութիւն. Նար. ՁԳ: Մանաւանդ՝ անարգանք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԵԾԱՐԱՆՔ — ( ) NBH 2 1044 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԱՐԳԱՆՔ. *Եւ թագաւորն զայրացեալ ընդ անմեծաբանսն (իւր ʼի սեկունդոսէ) առաջի սիւնկղիտոսին, կոչեաց զսուրհանդակն՝ զի սպանցէ զնա. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0228 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 12c, 13c գ. որ ʼի գրչաց ոմանց գրի եւ ԱՆՊԱՏՈՒԹԻՒՆ. ἁτιμία ignomina, ignobilitas, dehonestamentum, contumelia Անպատիւն գոլ. վիճակ անպատիւ. անշքութիւն. անարգութիւն. նուաստութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c գ. ἑξουθένημα, ἑξουδένωσις, μυκτηρισμός եւն. Ա abjectio, contemptus, subsannatio եւն. րհամարհելն, իլն. արհամարհութիւն. անարգութիւն. անարգանք. ըստ յն. յոչինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. στήλη cippus, columna Կոթող. որձաքար կանգուն. կամ բարձր անկեալ տախտակ կամ սիւն քարեղէն հանդերձ յիշատակագրութեամբ. մանաւանդ տապանաքար ուղղորդ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 460 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ὁργή (յորմէ թ. էօրքէ ) θυμός, χόλος ira, indignatio Բարկանալն. կիրք սրտի վասն ընկալեալ անիրաւութեանն հանդերձ բաղձանօք վրէժխնդրութեան. ցասումն, զայրոյթ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՍԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0556 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 14c ա. κομάων, πολύκομος comats, crinitus Ունօղ զգէսս կամ զվարսս երկայնեալս եւ հիւսեալս. գիսարձակ. հերարձակ .... եւ Գեղմնաւոր. ... *Այր եթէ գիսաւոր է,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»