ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-1062 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. τελειότης perfectio. Կատարեալն գոլ՝ ամբողջութեամբ եւ լրութեամբ էութեան, լաւութեան, կամ ձրից, մասանց եւ հասակի. ... *Մի կարգ, մի պաշտօն (կամ պատիւ)գկատարելութիւն, սրբութիւն (կամ սրբութեան). Ածաբ. պենտեկ.: եւ Շար.: *Կատարելաթիւն բնութեց (ʼի քրիստոսի, ) եւ դիմի. Յհ. իմ. երեւ.: *Ա՛յլ կատարելութիւն է աստուծոյ, եւ ա՛յլ մարդոյ. Սահմ. ՟Ժ: *Ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան. Պիտ.: *Կատարիլ է ʼի կատարելութիւն ածիլն յետ մկրտութեան՝ ʼի ձեռն բարի վարուց աճմանն. Մաքս. ի դիոն.: Կատարելութիւն ʼի թերութեան. Նար. ՟Լ՟Ա: *Անկատար յաւուրս կատարելութեան. Մաշկ.: *Կատարելութեան անուն ասի ʼի վերայ այնոցիկ, որք բնաւին իւիք ոչ են պակաս. Երզն. մտթ.: *Աճումն առնու տղայն՝ գալ ʼի կատարելութիւն մարմնոյ եւ մտաց. Յճխ. ՟Ժ՟Ե: *Մարմին ʼի ձեռն անդամոցն կատարելութեան եւ զգայարանացն թուոյ՝ բոլորակ իմն է. Սարգ. յկ. ՟Ը: *Այն՝ տղայութեան ժամանակ էր, իսկ այս կատարելութեան. Կիւրղ. ղկ.: *Յալիս գտար ահաս մտօք. եւ անկատար յաւուրս կատարելութեան. Մաշկ.: *Կատարելութիւն հասակի. ՃՃ.: *Կատարելութեան հասեալք (հասակի). Փարպ.: ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ. τελείωσις consummatio. Կատարումն. բովանդակութիւն. լրումն. կատարելն, եւ իլն. նահատակութիւն կամ վախճան. եւ Արդեամբք գոլն սարօք իւրովք. *Բերիլ ʼի կատարելութիւն կամաց նորա: Իկատարելութիւն բանի եւ խորհրդոց նորա ճեպեալ զանձինս. Յհ. կթ.: *Ընդ բանին խօսել՝ արագապես լինէր գործոյն եւ իրին կատարելութիւն. Ճ. ՟Ը.: *Գոյանայ, եւ զկատարելութիւն չարեացն առնու. Սարգ. յկ. ՟Գ: Զկատարելութեան պսակն ընդունէր: Ընկալաւ սրով զվախճան կատարելութեան: Կատարելութեան պսակի արժանի եղեւ. Փարպ.: *Որպէս ի մոմի զօրութեամբ են ամենայն կնիք. իսկ կատարելութեամբ մի միայն ʼի ներքս անդ տպաւորեալ է. Փիլ. այլաբ.: ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ. τελετουργία consecratio, initiatio. Սրբազան խորհուրդ եւ պաշտօն. խորհրդակատարութիւն. *Զղեւտացւոցն օրէնսն, եւ զքահանայիցն զկատարելութիւնն. Յհ. իմ. եկեղ.: *Որպես աստուածուսոյց քրիստոնէից մկրտութիւն է, այսպէս եւ առ նոսա կատարելութիւն, եւ այս այդպիսի տօնդ առ ելլենացոցն՝ միւստռոն. Նոննոս.: ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆԴ, կամ ՔՈ. τελειότης σου sanctitas tua. Սրբազան տէրութիւնդ. սրբութիւն քո. *Քո կատարելութիւնդ կարօղ գոլով եւ զեւս մեծամեծս իմանալ: Հանճարեղաբար քո կատարելութիւնդ արտադրեսցէ բան: ՈՒրախ եղէ յոյժ ʼի վերայ առաքելոյս ʼի քոյոյդ կատարելութենէ. Պրպմ. ՟Խ. ՟Խ՟Ա. ՟Խ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱԼԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 12c գ. πολιότης, πολιά canities Խոր ծերութիւն ալեւորաց. հալւորութիւն. ... *Տարօքն միջավայր լինի ընդ մանկութիւն եւ ընդ ալեւորութիւն. Մխ. բժիշկ.: Նմանութեամբ Կատարելութիւն. ... *Ալեւորութիւն գիտութեան. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: 5c, 6c, 12c գ. παντέλεια summa perfectio, integritas, ingens sumtus Որպէս ծայրագոյն կատարելութիւն. *Տեսանես զամենակատարութիւն հոգւոյն. Լմբ. սղ.: Ամբողջութիւն. անարատութիւն. եւ լրումն կատարելութեան յիւրում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՃԵԼԻ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՄԵՆԱՀԱՃՈՅ. *Ամենահաճելի կատարելութիւն. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0113 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c գ. Անարատն գոլ ըստ ամենայն առման. ամբծութիւն. ամբողջութիւն. մաքրութիւն. կատարելութիւն. սրբութիւն. անեղծութիւն. ... *Անարատութեամբ եւ սրբութեամբ մեկնեցաւ յաշխարհէ: Անեղծ անարատութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՈՒՐԴ — ( ) NBH 1 0129 Chronological Sequence: 13c գ. Իբր յանկուրդ. յանգումն. *Անգուրդ, կատարելութիւն. Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0137 Chronological Sequence: 8c գ. Գոլն անդր քան զամենայն. գերագունութիւն. ծայրագոյն կատարելութիւն Աստուծոյ. *Գերագոյն բարերարութեամբ բարին, անդրն քան զամենայն՝ անդրութեանն քան զամենայն բոլոր յատկութեանն նոյնութիւն. Դիոն. ածայ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0254 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c գ. ἁμεταβλησία, τὸ ἅτρεπτον, ἁπαραλλαξία immutabilitas, constantia Անփոփոխն գոլ. անայլայլութիւն. անյեղութիւն. հաստատութիւն. եւ Նոյնութիւն. *Զյարութեանն կատարելութիւն, եւ զբանին անփոփոխութիւն. Աթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0301 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 14c գ. ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ ἁρετή virtus որ եւ ՔԱՋՈՒԹԻՒՆ ասի. որպէս Արիութիւն. արութիւն. ժրութիւն. աջողակութիւն յառաքինի գործս ըստ մարմնոյ եւ ըստ հոգւոյ. գործ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՐՏԻՄ — ( ) NBH 1 0392 Chronological Sequence: 6c, 8c որպէս Ի կատարելութիւն հասանել. ʼի ծայր բարձրութեան գտանիլ. ծայրանալ. գերազանցել. *Ի գեղեցկութիւն հասակի աւարտել. Խոր. ՟Ա. 28: *(Երկինք) աւարտեալ ʼի բարձրագոյնսն. Արիստ. աշխ.: *Գտաւ առաքինութեանցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԹԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 487 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c Տե՛ս ԲԹԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. *Կերակուրն բթեցուցանէ զմիտսն. Բրս. վաշխ.: *Վարժողքն պղերգագոյնք ... ոչ զքաջամիտսն ʼի կատարելութիւն յառաջեն ... այլ բթեցուցեալ (կամ բթացուցեալ) եւս՝ ընդունակս անչափն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»