ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ

ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ
(րման.) NBH 1-1063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. τελείωσις perfectio συντέλεια consummatio. Կատարելն եւ իլն. կատարած. լրումն. բովանդակումն. վախճան. ... *Եղիցի կատարումն ասացելոցս նմա ʼի տեառնէ: Թողեալ զբան սկզբանն քրիստոսի՝ ʼի կատարումն եկեսցուք: Իսկզբանէ տարւոյն մինչեւ ցկատարումն տարւոյն: Ընկալեալ զկատարումն հաւատոցն ձերոց զոգւոցն փրկութիւն. եւայլն: *Հաւատք եւ սէր են սկիզբն եւ կատարումն. հաւատք սկիզբն, եւ սէր՝ կատարումն. Ածազգ. ՟Գ: *Աստ է կատարումն ամենայն բանին: Ի կատարման հասակին: Կատարումն եւ վախճան ունին ամենայն տրտմականքն: Նոյն ժամայն գործն զկատարումն առնոյր: Գալ ʼի կատարումն սննդեամբն: Կատարումն շինուածոյ, գրոց եւայլն. Ոսկ. յհ.: ՃՃ.: Յճխ. եւայլն: *Ի կատարումն ածել զպատրաստուիթիւն տան քոյ. ՟Ա. Մնաց. ՟Ի՟Թ. 19: ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ. τέλος finis. Վախճան, այսինքն վախճանական պատճառ. ... Սահմ. ստեպ: *Երակահատութեան ասիցէ զառողջութիւն գոլ կատարումն, զի սակս նորա եղանի. Անյաղթ վերլծ. արիստ.: ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ. τελευτή finis, consummatio Վախճան կենաց. նահատակութիւն. մարտիրոսութիւն. *Զկատարումն տեառն տեսէք. Յկ. ՟Է. 11: *Եւ եղեւ կատարումն սրբոց վկայիցն եւայլն. ՃՃ.: *Ի յիշատակս կատարման ամենայն սրբոցն աստուծոյ. Յճխ. ՟Ժ՟Զ: *Քրիստոսակոչ կատարումն. Կորիւն.: *Կատարումն առաքելոցն: Զտեղիս կատարմանցն. Խոր. ՟Բ. 31. 72: ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ. τελειότης perfectio. Կատարումն (կամ կատարելութիւն) ուղղոց առաջնորդեսցէ նոցա. Առակ. ՟ժա. 3: *ԵՒ ʼի վերայ ամենայնի զսէրն, որ է զօդ կատարմանն. Կող. ՟Գ. 14: *Հաւատարիմ էր վասն կատարման վարուց եւ իմաստութեան. ՃՃ.: *կատարումն զլրումն ամենայն բարութեանց ասէ: Մի ոք հայեցեալ ʼի գայթոտ եւ ʼի դիւրավնասելի բնութիւնս յուսահատ լիցի յանձինն կատարմանէ. Սարգ. յկ. ՟Բ: ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ. τελείωσις initiatio, consecratio. Կատարողութիւն. նուիրագործութիւն. նուէրք. սրբազան պաշտօն. *Առցես զճարպն, եւ զերին աջոյ. զի այն է կատարումն: Զխոյն կատարման: Ի մսոյ զոհին կատարման: Մինչեւ յօրն լրման աւուրց կատարմանն ձերոյ (այսինքն օծութեան կամ ձեռնադրութեան). եւայլն. Ել. ՟Ի՟Թ. 22=34: Ղեւտ. ՟Է. 37: ՟Ը. 22 - 33: Իսկ Երեմ. ՟Բ. 2. *Յիշեցի զքեզ, եւ զգութ մանկութեան քո եւ զսէր կատարման քոʼʼ. իմա՛ նուիրումն աստուծոյ իբր հարսնախօսութեամբ. խօսքկապ.

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ" в других словарях:

  • ՀԱՆԳԻՍՏ — (գստեան, կամ գստի, ից.) NBH 2 0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c գ. ἁνάπαυσις, ἁνάπαυμα, κατάπαυσις requies. Հանգչելն. դադարումն. դուլ եւ դադար. հանդարտութիւն. անդորրութիւն. խաղաղութիւն. ... *Շաբաթ՝ հանգիստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0350 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. περίσσευμα, περίσσεια, πρόσθεμμα , πρόσθεσις, προσθήκη abundantia, incrementum, additamentum, augmentum, auctus. Յաւելումն. յաւելադրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՐՈՒՄՆ — I. (լրման.) NBH 1 0907 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. πλήρωμα . Լրանալն, եւ Լրութիւն. լիութիւն, բովանդակութիւն. եւ Կատարումն. *Լրումն, որ զամենայն յամենայնի լնու: Ի նմա հաճաւ ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՆԳՈՒՄՆ — (գման.) NBH 2 0324 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 11c, 13c գ. ՅԱՆԳՈՒՄՆ կամ ՅԱՆԿՈՒՄՆ. λῆξις, κατάληξις , πέρας, συμπέρασμα, συνεμπτώσις, ἁπάρτησις terminatio, terminus, consummatio, cessatio, quies, finis, conclusio. Յանգիլն. յանգ. աւարտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎՃԱՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 2 0827 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 14c գ. Վճարելն, իլն, ըստ ամենայն նշ: Որպէս Կատարումն արդեամք. եւ Կատարումն կեանց. *Վճարմունք ուղղութեան: Զվճարումն ուղղութեան. Փիլ. այլաբ.: *Ոչ իբրեւ յակնկալութիւն կենաց, այլ իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԾԵՄ — (ածի, ա՛ծ.) NBH 1 0020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ἅγω, ἁνάγω, ἑπάγω, προάγω duco, adduco Բերել. մերձ կամ առաջի դնել, կացուցանել. ... *Ած զնոսա առ Ադամ ... ած զնա առ Ադամ: Ա՛ծ զնա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԾՈՂ — ( ) NBH 1 0021 Chronological Sequence: 10c ա. ԱԾՈՂ կամ ԱԾՕՂ. Որ ածէ. *Ածողդ ʼի յարմար զիրին կատարումն. Նար. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԿ — ( ) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. ԱՄԲՈԿ կամ ԱՄԲՈՎԿ, կամ ԱՆԲՈԿ (գործոյ). Ամբողջ լրումն՝ կամ փոյթ եւ նպաստ ʼի կատարումն գործոյ դիտելոյ՝ կիտադրելոյ՝ ժամադրելոյ. դիտաւորութիւն. նպատակ. կէտ. ... *Ոչինչ ժամանեաց հասանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈՂՋ — (ի, ից.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. ὀλόκληρος integer Համբուն ողջ, կամ անթերի մասամբք, բովանդակ. կատարեալ. ... *Հիւանդաց, ողջից. յապաւելոց, ամբողջից. Փիլ. այլաբ.: *Ամբողջս եւ պատարունս: Պատճառ ամբողջ շինութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»