ԿԱՐԵԿԻՑ

ԿԱՐԵԿԻՑ
(-) NBH 1-1067 Chronological Sequence: 5c, 6c, 10c, 12c - ԿԱՐԵԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. συμπαθέω, οἱκτίζω commisereor, -resco adficior alius malis. կցորդ լինել կարեաց կամ կարօտութեան այլոց. Մխիթար կամ ցաւակից, եւ օգնական լինել. խղճալ, օգնել. ... *Ոչ ոք է որ կարեկից լինի քեզ: Մանդ. ՟Ժ՟Զ: *Կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ բուժելով յախտից. Պիտ.: *Արդեամբք եւ գործովք կարեկից լինելով առ ամենսեան. Խոսր.: *Կարեկից է բնութեանս: Իրերաց կարեկից լինել, եւ զմիմեանց բեռն բառնալ. Սարգ. յկ. ՟Գ: Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Ա: Իսկ Յհ. կթ. *Զազգակիցս եւ զկարեկիցս, եւ զլծակից հարազատութիւն մարդկանʼʼ. իմա՛ զկարեւոր ազգականս եւ զմերձաւորս՝ ʼի բնէ կարեկիցս: *Որ մարմնոյ են կարեկիցք. Խոսր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԿԱՐԵԿԻՑ" в других словарях:

  • ԱԽՏԱԿԻՐ — (կրի, րաց.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c, 11c, 12c, 13c ա. ἑμπαθής passionubus aut morbs obnoxius Ենթակայ ախտից ցաւոց. ախտաժետ. ցաւոտ. ... *Ախտակիր մեր մարմին՝ առաւելութեամբ եւ պակասութեամբ վշտանայ: Սոքօք եւ զայլսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ն.չ. ԱԽՏԱԿՐԵՄ ԱԽՏԱԿՐԻՄ. πάσχω patior Ախտակիր լինել. կրել զմարդկային կիրս եւ զչարչարանս. քաշել չարչարուիլ .... *Ախտակրեալ ʼի վերայ քառաթեւ խաչին: Ի չարչարանս եւ ʼի մահն զմարմնոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿՑԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: 5c, 6c ա. περιπαθέστερος, συμπαθέστατος vehementiori passioni affectus Յոյժ կարեկից. կարի գթածագոյն. հատկսկիծ .... *Ախտակցագոյնք պատուէին զվախճանեալսն յիշատակօքն: Երեմիաս՝ որ Քրիստոս զամենայն մարգարէսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐԵԿԻՐ — ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԿԱՐԵԿԻՐ ԱՆԿԱՐԵԿԻՑ Որ ոչն կրէ յինքեան կամ չզգայ զկարիս ընկերին, եւ ոչ լինի նմին կարեկից. անգութ. գութ չունեցօղ. ... *Քարեղէն եւ անկարեկիր միտս էր ստացեալ. Յհ. կթ.: *Անկարեկից բնութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0249 Chronological Sequence: 12c գ. Չունելն զոք զաւակից կամ կարեկից. *Զանհանգիստ լինելն, ʼի հիւանդութիւնն զանցաւակցութիւնն. Մաշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՇԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0271 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c ն. եւ չ. μετανοέω poenitet me Ապաշաւ առնուլ. յապաշաւս լինել. ապաշաւանս կրել. փոխել զմիտս. դառնալ. ցաւիլ. զղջալ. ապաշխարել. լալ. աւաղել. եւ ստրջանալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԱՀԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c չ.ն. (իբր յարգանդէ եւ յաղեաց խանդաղատիլ. որպէս եւ յայլ լեզուս արգանդ եւ աղիք՝ է եւ գութ). παρακαλέω, ἑλεέω, οἱκτείρω, ὐπερπάσχω , συγγγινώσκω misereor …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՂԵՄ — (եցի.) NBH 1 0389 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c ն. ταλανίζω miserum dico, aerumnosum voco, οἱκτείρω miseror, defleo, lugeo Աւաղ կարգալ կամ տալ. աւաղս արկանել. վա՛յ տալ. ողբալ. կարեկից լինել. ապաշաւել. եղկելի համարել. ափսոսալ, լալ, վա՛խ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՂԿԵՄ — (կեալ.) NBH 1 0394 Chronological Sequence: Early classical չ. ԱՒԵՂԿԵՄ կամ ԱՒԵՂԿԻՄ. Իբր Աւաղել. եղուկ կարդալ. կարեկից լինել. *Յորժամ զհերսն դեռ վիրային ʼի նմանէ, առ յոյժ գեղեցկութեանն բազումք յարտասուս հարան՝ որք լուանն կամ տեսին, ʼի գեղ աւեղկեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՂԿԻՄ — (կեալ.) NBH 1 0394 Chronological Sequence: Early classical չ. ԱՒԵՂԿԵՄ կամ ԱՒԵՂԿԻՄ. Իբր Աւաղել. եղուկ կարդալ. կարեկից լինել. *Յորժամ զհերսն դեռ վիրային ʼի նմանէ, առ յոյժ գեղեցկութեանն բազումք յարտասուս հարան՝ որք լուանն կամ տեսին, ʼի գեղ աւեղկեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»