ԿԱՐԵՄ

ԿԱՐԵՄ
I. (րեցի, րեա՛, րեալ.) NBH 1-1067 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c ն. ῤάπτω, ἁκέομαι, συρράπτω suo, assuo, consuo. Կցել ասղանեաւ զկապերտս. եւ Յարել ընդ միմեանս զայլ եւ այլ իրս. եւ հարստել. կարել, քրդել, գամել. ... *Կարեցին տերեւս թզենւոյ: Կարեցին քուրձ ընդ մորթ իմ: Կարեն կարկատեն զբարձկնեարդ. Ծն. ՟Գ. 7: Յոբ. ՟Ժ՟Զ. 16: Եզեկ. ՟Ժ՟Գ. 18: *Հարից կարեցից զդաւիթ գեղարդեա մբս ընդ որմն. ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 11: *Կարել կօշիկս. Վեցօր. ՟Թ: Նոննոս.: Վրք. հց.: Երզն. մտթ.: II. ԿԱՐԵՄ 2 (րացի, ացեալ.) NBH 1-1067 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c չ. ԿԱՐԵՄ որ եւ ԿԱՐՈՂ ԵՄ, ե ղէ. δύναμαι, ἱσχύω possum, valeo. Ունել զկար բաւական առ ʼի գործել ինչ. ձեռնհաս լինել. ատիկել. զօրել. բաւել. ուժել. կարենալ. կրնալ. ատիկել. ... *Եթէ կարիցէ ոք թուալ զաւազ երկրի: Կարասցես տոկալ: Թեր եւս կարասցուք հարկանել: Ոչ կարեմք հակ առակ ինչ չար ասել բարւոյ: Ոչ կարեմ ես միայն կրել զժողովուրդս զայս: Ոչ կարացից անցանել զբանիւ տեառն: Ոչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել: Կարօղ է աստուած յարուցանել: Որ կարօղն է տանել, տարցի: Կարօղ ես զիս բժշկել: Սեղանն պղնձի ոչ կարեր ընդունել զօղջակէզսն. եւայլն: *Ոչ կարէր ունել յանձին, քանզի տկար էր. Ագաթ.: *Ընդ անտկար կարելոյդ եւ կամելդ է ախորժելի. Նար. ՟Ձ՟Զ: *Ոչ ամենայն կարելի զներհականսն կարէ (առնել). Անյաղթ պերիարմ.: *Յով եւ կարաց ոք զերծանել. Արծր. ՟Դ. 11: *Եւ ո՞վ է կարացող զիս հաճել: Ոչ կարացող այդմ մեծ կարգի. Աթ. ՟Ը: Ճ. ՟Ա.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԿԱՐԵՄ" в других словарях:

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԵՂԻ — (ղւոյ, ղեաց.) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 9c, 10c, 12c ա. ῤυπαρός sordidus Շաղախեալ կամ ներկեալ աղտովք. անմաքուր. աղտոտ, կեղտոտ. ... *Զգեցեալ էր հանդերձս աղտեղիս: Մտանիցէ անդր եւ աղքատ ոք ʼի հանդերձս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԶԳԵՍՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0323 Chronological Sequence: 5c, 6c, 9c, 11c, 12c θεόφορος, ἕνθεος deifer, divinus, divus Նոյն ընդ վ. (=ԱՍՏՈՒԱԾԱԶԳԵԱՑ) ըստ ՟Ա նշ. այսինք Զաստուած կրօղ յինքեան. աստուածարեալ. աստուածազան. լցեալ հոգւով աստուծոյ: *Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱԴՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0376 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. ἑκτίθημι expono Որպէս Բացադրել, եւ բացատրել. առաջի դնել, ճառել, մեկնել. վճռել. յայտ առնել. *Արտադրել զքահանայապետութեան որոշմունս, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՈՒՐ — (մանաւանդ ԲԱՐՈՒՐՔ, րուրս.) NBH 1 468 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c ԲԱՐՈՒՐ մանաւանդ՝ ԲԱՐՈՒՐՔ. πρόφασις , αἱτία, ὐπόθεσις, σκήψις, περίστασις, ἁφορμή praetextus, causa, ocasio, ansa,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԿՈՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 479 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ն. Մանր բեկանել, կոտոր կոտոր առնել, քայքայել, փշրել. քակել, քակտել. կոտրտել, աւրել. ... *Նախագաղափար, կարեմ. ածանցեալն, կտրատեմ, բեկոտեմ. Երզն. քեր.: *Եգիտ զբագինն կործանեալ եւ բեկոտեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՐՇԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0531 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 14c գ. Հոտ գարշութեան. ժանտահոտութիւն. ժահահոտութիւն. չարահոտութիւն. հոտածութիւն, գէշ հոտ, գէշութիւն. *Ոչ կարեմ ʼի գարշահոտութենէն տեսանել զնա. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Գարշահոտութիւն մեղաց, ախտից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԺՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0551 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ձ. παροξύνομαι exacerbor Խոժոռիլ. դժկամակիլ. խռովիլ. կագել. թթուիլ. աւրըւիլ. ... *Ես եւ եղբայր իմ փոքր մի գժտեցաք ընդ միմեանս: Ոչ կարեմ բնակիլ ընդ եղբարս առանց գժտելոյ. Վրք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՆԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0615 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԴԺՆԷՀՈՏՈՒԹԻՒՆ կամ ԴԺՆԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ. Չարահոտութիւն. ժանտահոտութիւն. հոտածութիւն. գէշ հոտ. *Ոչ կարեմ սպասել սմա վասն դժնէհոտութեան նորա. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ը. (ա՛յլ ձ. դժնահոտութեան:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՆԷՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0615 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԴԺՆԷՀՈՏՈՒԹԻՒՆ կամ ԴԺՆԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ. Չարահոտութիւն. ժանտահոտութիւն. հոտածութիւն. գէշ հոտ. ... *Ոչ կարեմ սպասել սմա վասն դժնէհոտութեան նորա. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ը. (ա՛յլ ձ. դժնահոտութեան:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»