ԿՐԿՆՈՑ

ԿՐԿՆՈՑ
I. (ի, աց.) NBH 1-1136 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. ԿՐԿՆՈՑ διπλοΐς, -ΐδος diplois, -oidis; duplicata laena, tunica, amictus, toga, pallium, chlamys եւն. որ եւ ասի ԿՐԿՆԱԿԻ. Կրկնեալ կամ երկրորդ զգեստ ʼի վերայ առաջնոյն. վերարկու. արկանելիք. քղամիդ. փիլոն. աղաբողոն, թիկնոց: ... *Կրկնոց փոքրիկ առնէր նմա: Արկեալ զիւրեւ կրկնոց: Բուռն եհար զտանոյ կրկնոցի նորա: արկեալ զիրաւունս հանգոյն կրկնոցի: Ա՛րկ զքեւ զկրկնոցն արդարութեան յաստուծոյ: արկիցեն որպէս կրկնոցն արդարութեան յաստուծոյ: Արկցեն որպէս կրկնոց զամօթ իւրեանց զիւրեամբք. եւայլն: *Պճնումն հանդերձից՝ իշխանաց է, եւ կրկնոցաց՝ քաղաքացեաց. Մաշտ. սքեմ.: *ի կրկնոցս վերջաւորս փողփողեալս. Անան. եկեղ.: II. ԿՐԿՆՈՑ 2 (ի, ից.) NBH 1-1136 Chronological Sequence: 12c գ. Կրկնութիւն ամուսնութեան սխալական՝ կարծելով վախճանեալ զամուսինն բացական. *կրկնոցից ապաշխարութիւնն ʼի վերայ եղիցի: Նոյնպէս եւ զկրկնոցն ապաշխարեսցեն. Մխ. դտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԿՐԿՆՈՑ" в других словарях:

  • ԱՄՕԹ — (ոյ, ով, ամօթս, զամօթս.) NBH 1 0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. αἱσχύνη, ἑντροπή pudor, verecundia Կիրք ամաչելոյ. (որպէս յաղաչելոյ՝ աղօթք, յարածելոյ՝ արօտ.) շառագունութիւն դիմաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿԱՆԵՄ — (արկի, արկն.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. βάλλω, ἑμβάλλω, ἑπιβάλλω, προβάλλω եւն. jacio, injicio, projicio, mitto եւն. Ձգել, ընկենուլ. եւ Դնել. նետել. ... *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՂՈՆ — (ի, աց.) NBH 1 504 Chronological Sequence: 6c գ. որ եւ գրի ԲՈՒՂՈՆ. ἁναβόλαιον pallium, penula Փիլոն. աղաբողոն. վերարկու, մեկնոց, կրկնոց. ... *Երեք զօրականքն՝ որք հատին զգլուխն Պօղոսի ... եկին որք ունէին զբողոնն (կամ զբուղոնն), տանելով զնա Ներոնի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՍ — (ի. մանաւանդ ԵՐԵՍՔ, սաց, օք, ովք.) NBH 1 0676 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 17c գ. πρόσωπον, ὅψις facies, vultus, aspectus Առաջին երեւեալն եւ երեւեցուցիչն յամենայնի. մանաւանդ ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՕԴԻԿ — (դկի, կաց.) NBH 1 0909 Chronological Sequence: Early classical գ. ἑπενδύτης superindumentum, tunica διπλοΐς duplicata laena. Վերարկու. կրկնոց. ... *Մերկացաւ յովնաթան զլօդիկն, որ զիւրեւ: Եհատ զտտուն լօդիկն սաւուղայ. ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 4: ՟Ի՟Դ. 5 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԿՆԱԿԻ — ( ) NBH 1 1135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. ἑκ δευτέρου secundo. Կրկին անգամ. վերստին. ... *թլպատեսցես զորդիսն իսրայէլի կրկնակի. Յես. ՟Ե. 2: *Ի կրկնակի թագաւորելն: Դառնայ կրկնակի. Յհ. կթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԿՆԱՀԱՆԴԵՐՁ — ( ) NBH 2 0243 Chronological Sequence: Unknown date ա. μονοχίτων tunica una utens. Ունօղ զմի հանդերձ. կամ զպատմուճան լոկ. *Ոչ մեկնահանդերձ օր, կրկնակի մի (այսինքն կրկնոց մի եւս) զիւրեւ ունէր. Կոչ. ՟Ժ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԿՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 2 0244 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c գ. ἁναβολή amictus, pallium περίζωμα cingulum, cinctura. Վերարկու՝ իբրու զանձամբ տարածելի. թիկնոց. աղաբողոն. կրկնոց. արկանելի. սփածանելի. սինդոն ... *Ծրարեսցես ʼի մեկնոցի քում:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐՆԱԶԳԵՍՏ — ( ) NBH 2 0813 Chronological Sequence: Unknown date գ. Վերին զգեստ. վերարկու. աղաբողոն. կրկնոց. թիկնոց. *Զվերնազգեստս իւրեանց տարածանէին (կուսանք). Վրք. հց. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԻԼՈՆ — (ի.) NBH 2 0942 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. (որ եւ յն. ֆելօնի, ֆելօնիօն, ֆենօլիս. լտ. Ֆենուլա. վր. վիռօն ). φελονή, φελόνιον, φαίνολης phenula, lacerna. Վերարկու. կրկնոց. աղաբողոն. ... *Զփիլոնն թողի ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»