ՀԱԶԻՒ

ՀԱԶԻՒ
(-) NBH 2-0003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c մ. (որպէս թէ ուժով հզօրի. կամ ʼի ռմկ. ձայնիցս հըզ, խըզ, կիւճ, աղ.) μόλις, μόγις vix, vix demum, tandem, aegre, difficile. Բուռն առնելով. յետին ճգամբ. դժուարաւ. դուն ուրեք. յետոյ ուրեմն. հուսկ յետոյ. ճորով, դժար, զօռով. ... *Արդարն հազիւ կեցցէ: Հազիւ նկատեմք զերկրաւորս: Հազիւ մեկնի ʼի նմանէ: Հազիւ լռեցուցանեն զժողովուրդսն ʼի չզոհելոյ նոցա: Հազիւ ինչ հանդարտեցուցանէր. եւ այլն: *Զմոլորեալն խնդրէ. եւ գտեալ հազիւ, ʼի վերայ ուսոց բառնայ. Դիոն. թղթ.: *Հազիւ ճողոպրեալ: Հազիւ պաշտպանեալ կարէին. Յհ. կթ.: ՀԱԶԻՒ ԹԷ. ՀԱԶԻՒ ԻՄՆ. ՀԱԶԻՒ ՀԱԶ. ՀԱԶԻՒ ՈՒՐԵՄՆ. ՀԱԶԻՒ ՈՒՐԵՔ. Նոյն ընդ վ. *Միանգամ կամ երկիցս ʼի շաբաթու հազիւ թէ լսէք: Հազիւ թէ շարժէին: Հազիւ թէ ճողոպրեալ կարէին: Հազիւ թէ նշմարել կարիցէ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 17: Պիտ.: Յհ. կթ.: Արծր. ՟Ե. 7: *Հազիւ իմն զսուրբն գերեզմանի տուեալ. Յհ. կթ.: *Մինչեւ հազիւ հազ ցածուցանէին զամբոխն. ՟Գ. Մակ. ՟Ա. 12: *Հազիւ հազ բերեալ մատուցանեն. Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Բ: *Հազիւ հազ ազատանան ʼի ծանրութենէն. Բրս. արբեց.: *Հազիւ հազ ոք կարասցէ առնել. Մագ. խչ.: *Տասն ամիս հազիւ հազ վաստակօք եւ աշխատութեամբ ծնանին. Երզն. մտթ.: *Զոր ʼի բազում ժամանակաց հազիւ ուրեմն կարացին շինել. Եղիշ. ՟Է: *Հազիւ ուրեմն ʼի բաց զերծանելով: Հազիւ ուրեմն ʼի վերայ հասեալ: Հազիւ ուրեմն յայրին լոյս տեսեալ. Պիտ.: Մագ. ՟Լ՟Ա: Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Հազիւ ուրեք միայն զդաստակերտն ... թափէր ʼի ձեռաց ոստիկանին. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՀԱԶԻՒ" в других словарях:

  • ՀԱՏԿԼԻՄ — (եցայ, եալ.) NBH 2 0058 Chronological Sequence: 10c, 11c ձ. Ստէպ հատանիլ կամ ընդհատիլ շնչոց խոնջելոց եւ լացողաց՝ ʼի կլանել զօդս. յոգիս ապաստան լինել. հեղձամղձկիլ. գրի եւ ՅԱՏԿԼԻԼ. *Հատկլիմ արտասուօք, փղձկի սիրտ իմ, եւ յիմարին միտք. Լաստ. ՟Ժ՟Զ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՇԳԱՄ — (ի, աց.) NBH 2 0617 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ՊԱՏՇԳԱՄ կամ ՊԱՏՇԿԱՄ ՊԱՏՇԳԱՄԲ կամ ՊԱՏՇԿԱՄԲ. ἑξέδρα cella porticibus addita, laterale cubiculum παραστάς vestibulum, porticus προπύλαιον area ante domum. (գրի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՇԳԱՄԲ — (ի, աց.) NBH 2 0617 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ՊԱՏՇԳԱՄ կամ ՊԱՏՇԿԱՄ ՊԱՏՇԳԱՄԲ կամ ՊԱՏՇԿԱՄԲ. ἑξέδρα cella porticibus addita, laterale cubiculum παραστάς vestibulum, porticus προπύλαιον area ante domum. (գրի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆՊՈՒՐԾ — ( ) NBH 1 0196 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՆՁՆԱՊՈՒՐԾ. *Հազիւ ճողոպրեալ՝ անձնպուրծ փախչէր. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃԱՌԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 198 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ա. Անճառ ըստ ՟Ա. նշ. ἅρρητος, ἁμύθητος, ἁνεκλάλητος ineffabilis *Անճառելւոյ հասեալ շնորհի. Անյաղթ բարձր.: *Անճառելեաւ իմն եւ անհասանելի օրինակաւ. Կիւրղ. գանձ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏԱՆԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c չ. ἑφάλλομαι insilio, ἑπιβαίνω conscendo Ոստնուլ եւ նստել ʼի վերայ. հեծանել յերիվար. հեծնիլ. ... *Կամակար ʼի ձի աշտանակէր. Պտմ. աղեքս.: *Ի մանկութեան կամակար աշտանակեալ: Զմիոյ ուրումն զձին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒԺԵՄ — (եցի.) NBH 1 510 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c, 13c ն. ὐγιάζω sano, διασώζω salvo Բժշկել, ապաքինել, առողջացուցանել. փարատել զցաւս. առողջացնել. լաւազնել ... *Զոր ոչ կարացին բուժել արիողական բժիշկքն. Խոր. ՟Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒՌՆ — (բռին կամ բռան, ամբ. բռունք, ռանց, ռամբք.) NBH 1 512 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. δράξ pugillus, brancata Ափ ձեռին ամփոփեալ. ձեռն բռնօղ կամ ըմբռնօղ զիմն. բուռ. ավուճ. ... *Որչափ բռամբ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0619 Chronological Sequence: Unknown date, 11c մ. χαλεπῶς aegre եւն. Դժուարաւ. հազիւ. *Հատեալս ի ձայնէ՝ դժուարապէս շնչելով. Լաստ. ՟Ժ՟Ը: Եւ Դժկամակութիւն իմն տալով. խաթրին դպչելով. *Սա եւ զայն ո՛չ եդ դժուարապէս. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 28: Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»