ՀԱՏՈՒԱԾ

ՀԱՏՈՒԱԾ
(ոյ, ոց, կամ ի, ից.) NBH 2-0058 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ՀԱՏՈՒԱԾ τομή, διαίρεσις sectio, incisio, divisio, distinctio . որ եւ ՀԱՏԱԾ. ՀԱՏՈՐ. ՀԱՏՈՒՄՆ. Բաժանումն, որոշումն, զանազանութիւն. կամ զատուցեալ, կամ զանազանեալ ինչ. բաժին. մասն. կոտոր. շերտ. կտրուածք. կտոր. ... *Ձեռք կախեալ յարմկանցն ... մերձեցոյց ʼի հատուածս ձեռացն. Խոր. առ արծր.: *Ասիա մեծագոյն է քան զայլ հատուածսդ (երկրի). Խոր. աշխարհ.: *Հատուածք շերտից: Հատուած բանի: Հատուածի բանի: Զերիս հատուածս առանձնաւորականս (հաւատոյ, յուսոյ, սիրոյ, կամ երից անձանց): Մի երրորդութիւն կատարեալ ʼի դիմաց երից անորոշելի հատուածոց. Նար. մծբ. եւ ՟Ի՟Ը. կ. ՟Ժ. ՟Խ՟Դ: *Յերիս հատուածս որոշեալ են ամենայն ժամանակք. Իգն.: *Զկինն ʼի կողէն արար հատուած. Շ. այբուբ.: *Ետես անդ հատուածս տապարի. ՃՃ.: *Ի խորս կամի տալ զհատուածսն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 7: *Ի կենաց ծառոյն հատուած գեղեցիկ մեզ շնորհեցար (սուրբ խաչ). Տաղ.: գ. ՀԱՏՈՒԱԾ. գ. ἁποικεία colonia. Զատումն յազգէ եւ յաշխարհէ. փախուստ. գաղթ, եւ գաղթական. տարաբնակ. եւ տարաբնակութիւն. գլուխ քաշել՝ զատուիլ երթալը, եւ գացօղ մարդը կամ մարդիկը. ... *Յերկիրն եգիհտացւոց հատուած փախստեայ լինէր. ՟Բ. Մակ. ՟Թ. 29: *Ելեալ երթայր հատուածի պատճառաւ. Ագաթ.: *Յունաց թափել յաշխարհէն հատուածիւ: Ասէ զպեղեգացւոց հատուածից յունաց՝ երթեալ եւ այլն: Հատուածք երթեալ: Եղբօր ընդ նմին հատուած եկելոյ. Եւս. քր. ՟Ա: *Վասն հատուածին վնդայ՝ անուանեաց վանանդ: Ի սիսականէն արդարեւ հատուած: հատուած գնացեալ վարդգէս: Հատուածի պատճառաւ փախստական լինի յարտաշրէ: Դէմ եդեալ գնացին առ շապուհ հատուած. Խոր.: *Հատուած եղեալ ʼի նմանէ՝ անկանի առ կեսար. Յհ. կթ.: *Ստուգեաց զպատճառ հատուածին. Արծր.: ՀԱՏՈՒԱԾ. որպէս Ուրոյն եւ ինքնագլուխ վաստակ, եւ կամ հատումն գնոյ. սակարկութիւն բոլորական՝ կամ միանգամայն. *Արուեստաւորք ամենայն՝ ըստ որո՛ւմ եւ իցէ արուեստի, եթէ՛ հատուածով գործիցեն, եւ եթէ մարմնով. Մխ. դտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՀԱՏՈՒԱԾ" в других словарях:

  • ՀԱՏՈՐ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0058 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 13c, 14c գ. τμήμα segmentum, frustyum ὐπόλημμα pars desumpta, reliquum. Հատուած. կոտոր. մասն. փերթ. կտոր. ... *Առեալ ʼի հատոր մի նափորտան՝ ծածկեցի զուս նորա. Վրք. հց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԲՇՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0342 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 12c գ. οἱνοφλυγία, φιλοινία ebriositas, ἁσωτία intemperantia, comessatio Շռայլութիւն արբման կամ արբեցութեան. շուայտութի. զեղխութիւն. անառակութիւն. ... *Չա՛ր արբշռութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՓԻԱԿԻԶ — ( ) NBH 1 0384 Chronological Sequence: 7c ա. ԱՐՓԻԱԿԻԶՆ կամ ԱՐՓԻԱԿԻԶ. Կիզիչ իբրեւ զարփի, կամ որպէս հատուած արփւոյ. լուսազարդ. հրացայտ. *Արփիակիզն փայլումն. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՓԻԱԿԻԶՆ — ( ) NBH 1 0384 Chronological Sequence: 7c ա. ԱՐՓԻԱԿԻԶՆ կամ ԱՐՓԻԱԿԻԶ. Կիզիչ իբրեւ զարփի, կամ որպէս հատուած արփւոյ. լուսազարդ. հրացայտ. *Արփիակիզն փայլումն. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0395 Chronological Sequence: 14c գ. ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿ որ եւ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻԿ. Աւետարան փոքրիկ, կամ ʼի փոքրիկ դիրս գրեալ եւ կազմեալ. եւ Տուփ փոքր՝ յոր եգեալ իցէ հատուած ʼի բանից աւերտարանի. *Որպէս եւ այժմ բազում կանայք աւետարանակ կախեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՂԹ — (ի, ից.) NBH 1 0524 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c գ. ԳԱՂԹ որ եւ ԳԱՂՈՒԹ. (որպէս թէ գաղտերթ, կամ գաղոյթ. զօղումն փախստեամբ.) ἁποικία demigratio, transmigrtatio, colonia (ուստի կողոնիա). Չու. վտանդարութիւն. տարաբնակութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՂԹԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0524 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c ա. ἁνασωζόμενος servatus, fugitivus, peregrinus Գաղթ ʼի թանձրացեալն. վտարական. վտարանդի. փախստեայ ապրեալ, զերծեալ. գաչգըն. *Սառա թագաւորին ոչ փոխանակեաց զգաղթական այրն իւր. Եփր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՂԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 0524 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. Վտարել. վարել ʼի տեղւոջէն. *Զաշխարհն վասպուրական գաղթէ յասորեստան. Ասող. ՟Գ. 5: չ. ԳԱՂԹԵՄ, եցի. չ. ԳԱՂԹԻՄ, եցայ. ձ. μετοικίζομαι, ἁναχωρέω demigro,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԱՊԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0584 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. φυλακτήριον conservatorium, amuletum Գրուած իբրեւ պահպանակ. հատուած բանից գրոց գրեալ եւ պահեալ զանձամբ. բժժանք. համայիլ. *Լայնեն զգրապանակս իւրեաց. Մտթ. ՟Ի՟Գ. 5:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՐ — (դրի, ից, եւս եւ դրոյ, ոց.) NBH 1 0627 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. θέσις positio, positura, situs Դնելն, եւ դնիլն. դրութիւն. դնելը, դրուիլը. *Դիր ի դրախտին: Դիր անուանց: Անուանցն դրոյ: Դիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»