ԱՆԴԱՄ

ԱՆԴԱՄ
(ոյ, ոց, օք կամ ովք.) NBH 1-0130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. պրս. էնտամ. μέλος membrum Մասն մարմնոյ կենդանեաց՝ որոշեալ կամ որոշելի յայլմէ մասնէ. ... *Մի յանդամոց քոց: Անդամս բազումս ունիմք: Անդամք բազումք են, եւ մարմին մի: Լեզու փոքր ինչ անդամ է. եւ այլն: Կամ նմանութեամբ. *Միմեանց անդամք եմք: Մարմինք ձեր անդամք են Քրիստոսի. եւ այլն: *Յօդապատ անդամօք զանգեալ ʼի հողոյ. Ագաթ.: *Անդամօք կանգնի հասակ. Յճխ.: *Ամենայն անդամովք. Լմբ. սղ.: *Փառաւորութիւն միոյ անդամոյն բոլոր անդամոցն բերէ զխնդութիւն. Խոսր.: *Պարտ է ʼի վերայ մեղուցեալ անդամոցն խնդրել զողորմութիւն. Փարպ.: *Զտիրագոյն անդամոցն գլուխ. Պիտ.: *Անպիտանս ʼի ձեռաց եւ յոտից առնէին, եւ ʼի բոլոր անդամոց. Յհ. կթ.: *Գլխաւոր թիւք անդամոց մարմնոյ երկոտասան. Նար. ԽԶ: Գտանի եւ *Անդամունք. զանդամունս. Թէոփիլ. Խ. Մկ: Վրք. հց.: Իսկ Նեղոս *Եւ այլ եւս անդամք չարեաց զմիմեանց կապեալ կան". իմա՛ մասունք հանգէտ անդամոց: ԱՆԴԱՄՔ. իբր բոլոր մարմինն անդամօք, կամ մասունք՝ զորս պատէ զգեստն. ... *Պատառեցին զհանդերձս նոցա յանդամոց նոցա: Կայտռային օձք զանդամօք իմովք: Ընդ անդամս ոսկերացն բուսեալ էր խոզանաստեւ. Ագաթ.: *Մերկութեան անդամոցս այս է զգեստ. Յհ. կթ.: *Մինչեւ ʼի ներքին իսկ շապիկսն՝ որ յանդամսն զգեցեալ էր. Վրք. հց. ՟Դ: ԱՆԴԱՄՔ ԱՄՕԹՈՅ կամ ԾԱԾՈՒԿՔ. Ամօթոյք, առականք. *Ամօթոյ անդամք առաւել եւս պարկեշտութիւն ունիցին. Յճխ. Ի: *Յանդամս ծածուկս՝ չարչարանս հասուցանէին. Յհ. կթ.: մ. ԱՆԴԱՄ ԱՆԴԱՄ. մ. Ըստ իւրաքանչիւր անդամոց. յօշ յօշ. *Զխոյն յօշեսցես անդամ անդամ. Ել. ԻԹ. 17: Ղեւտ. ՟Ա. 6. 12: ՟Թ. 13: *Մինչչեւ զամենայն մարմինդ անդամ անդամ լուծեալ է. ՟Բ. Մակ. ՟Ե. 7: *Անդամ անդամ յօշեալ. Փիլ. իմաստն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԱՆԴԱՄ" в других словарях:

  • ՅՕՇԵՄ — (եցի.) NBH 2 0381 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 13c ն. μελίζω membratim concido διχοτομέω, διαιρέω , κερανομέω, διαπίπτω divido, decido ἑκδέρω pellem detraho եւն. Յօդ յօդ բաժանել (կամ իբր յօտել). կտրատել. յօշատել. մասն մասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱՄԱԹԻՒ — (թուի.) NBH 1 0130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. Անդամք յօշեալք եւ ուրոյն ʼի թիւ անկեալք. մարմին յօշեալ. յօշուած. διχοτόμημα, σῶμα segmentum, pars; corpus, vel cadaver *Ի վերայ յօշելոյ անդամաթուին: Դիցես ʼի դմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱՄԱԿՈՏՈՐ — ( ) NBH 1 0130 Chronological Sequence: Unknown date ԱՆԴԱՄԱԿՈՏՈՐ ԱՌՆԵԼ. Անդամ անդամ կոտորել, յօշատել, գիշատել. *Իբրեւ զգայլ յափշտակօղ անդամակոտոր առնելով զիս. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱԿԱՑԵԱԼ — ( ) NBH 1 0544 Chronological Sequence: 8c ԳԵՐԱԿԱՑԵԱԼ ԱՆԴԱՄ. Այսինքն Գլուխ. *Ջաղխեսցու՛ք զվեհագոյն եւ զգերակացեալն ʼի նոսա չարապաշտութեան անդամ. Յհ. իմ. պաւլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵԶՈՒ — (զուի, աւ, աց, օք. կամ զուոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0882 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γλῶσσα lingua. (լծորդ գտանին ընդ հյ. եւ եբր. լազօն. քաղդ. լիզան. ար. լիսան, լուղէթ. յն. ղլօ՛սսա. լտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱԶԵՄ — (եցի.) NBH 2 0313 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. θύω, θυσιάζω immolo, macto, sacrifico եւն. Զոհել. նուիրել դից զզենլիս՝ հանդերձ պէսպէս արարողութեամբք կամ լլկանօք յառաջ քան զզենումն. եւ եւս յօշոտել. մասնատել. *Յազել զխոզս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՕԴ — (ի, ից.) NBH 2 0378 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ՅՕԴ որ եւ ԶՕԴ. ἅρθρον articulus σύνδεσμος colligatio, ligamen, conjunctio, connexio, nexus, junctio, junctura ἀρμός, ἀρμονία compages,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՕՇԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0381 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c ն. σταράκτω lacero. Յօշելով հատանել. յօդ յօդ՝ անդամ անդամ կտրատել. գիշատել. քայքայել. ... (առաւել վարի կր. գրի եւ ՕՇԱՏԵԼ. իսկ յետինք գրեն ՅՕՇՈՏԵԼ.) *Կա՛մ զորդիսն յօշատեն, կամ զծնողս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՐՈՑ — (ի, աւ, կամ իւ, կամ ով, աց, օք կամ իւք.) NBH 2 0797 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ῤάβδος virga. Վարիչ. գործի՝ յառաջ կոյս կամ ʼի բաց վարելոյ. գաւազան՝ որպիսի եւ իցէ. բիր. չուպուգ. տէյէնէկ. *Վարոցս արմաւենեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»