ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0153 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. ἑπιχείρησις, μεταχείρησις apprehensio, adgressio, tractatio եւն. Ձեռնարկելն, եւ գործն բուռն հարեալ. ձեռներիցութիւն. ջան. հնարք. ձեռնտուութիւն. *Ձեռնարկութիւն սատանայի, կամ սատանայական ազդման: Ձեռնարկութեամբ իւրեանց: Իմով ձեռնարկութեամբ: Ձեռնարկութիւն բժշկաց: Ձեռնարկութեամբ սրբոյն սեղբեստրոսի. Խոսր.: Աթ.: Փիլ.: Պտմ. աղեքս.: Եղիշ.: Խոր.: *Զբանին ձեռնարկութիւն ʼի կարողսն թողուլ. Բրս. հց.: *Հոգեւոր գործոյ ձեռնարկութիւն: Արգելուլ ʼի ձեռնարկութենէ չարութեան: Այսպիսի ձեռնարկութեամբ թարգմանեաց, կամ ապականեցին զաշխարհս, կամ ամայացաւ երկիրս. Փարպ.: Ոսկ.: Վրք. ոսկ.: Լաստ.: *Մի՛ սքանչանայք ինչ, թէ ʼի վերուստ երբէք թուիցի մեզ ձեռնարկութիւն արարեալ. Պղատ. օրին. ՟Զ: *Ընկա՛լ յիսուս զպաղատանացս ձեռնարկութիւն քեզ ʼի հաճութիւն: Փակեալ արտաքուստ ʼի ձեռնարկութեանց մերոց իմաստից: Զի զձեռնարկութիւն իմ ընդդիմութեան կամաց քոց լքցես. եւ այլն. Նար.: ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ. որ եւ ՁԵՌՆԱՐԿ. որպէս Ստորագրութիւն. *Գրեաց ձեռնարկութեամբ իւրով ʼի տումարին. Ճ. ՟Բ.: ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ. ἑπιχείρημα argumentum, argumentatio. Իմաստասիրական դիմախօսութիւն, առարկութիւն, հաւաքաբանութիւն կամ հնարք, ցուցումն. *Եւ է նախ առաջին ձեռնարկութիւն այնոցիկ: Յայսմ ձեռնարկութեան՝ ըստ երկուց յեղանակաց պատահեմ ձեզ, եղծանելով զառաջին ձեռնարկութիւն. եւ այլն. Անյաղթ սահմ. Անյաղթ պորփ. Անյաղթ պերիարմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πρόβλημα propositio Առաջի արկանելն, կամ դնելն, կամ բերելն. *Հոգաբարձացն առաջարկութեամբ զցոյցս յուսոյն՝ գթացեալ ողորմեցար. Նար. ՟Լ՟Ե: *Գոհութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0296 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. Առարկ. առեղծուած առարկեալ ʼի գիտել: *Ծածկել կամեցաւ զառարկութեան զգիւտն: Առարկութեանն իմաստութեան միտ դնելով: Ի միում առարկութեանս այսմիկ՝ ե՛ւ փորձութիւն աշխատութեան երկոց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱԲԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0375 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. ἑκφέρω effero, educo, praebeo, produco Արտաքս բերել. վերածել. ʼի դուրս հանել. յառաջ բերել. ընծայել. արտադրել. տալ. *Զնախաստեղծն արտաբերեաց ʼի դժխոց. Զքր. կթ.: *Զգոչումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԽՈՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 428 Chronological Sequence: 7c, 9c, 11c գ. συμβουλή, συμβουλία consilium, consultatio, suasio որ եւ ԲԱՂԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ. Խորհրդակցութիւն ընդ այլում կամ ընդ անձին. տրամախոհութիւն . խորհուրդ. մտածութիւն. հանճար. *Եկեալ եմ ընդ ձեզ զօրավիգն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԻՄԱԿԱՅՈՒՄՆ — (յման.) NBH 1 0768 Chronological Sequence: 6c, 13c Նոյն ընդ վ. (=ԸՆԴԴԻՄԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ) *Արդ եղծանելով զառաջին ձեռնարկութիւն եղծանողացն զիմաստասիրութիւն, պիտանանամք ընդդիմակայմանʼʼ. հին տպ. պիտանացու է եւ ընդդիմակայումն. յն. վարեմք զընդդիմակայումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՒ — (թեւոյ, ոց.) NBH 1 0808 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 13c գ. πτέρυξ, πτερύγιον, πτερόν ala, penna Բազուկ թռչնոց խոշոր փետրովք՝ գործի թռչելոյ թեթեւութեամբ, կամ թիավարելոյ ընդ օդս, որպէս եւ ձկանց ʼի ջուրս. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0847 Chronological Sequence: 6c գ. Իբր Իմաստակական հաւաքումն. պատիր ձեռնարկութիւն. *յաղագս իմաստականին ʼի յաղագս իմաստականութեանց յանդիմանութեանց. Անյաղթ վերլծ. արիստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏԱԿԱՐԾ — ( ) NBH 1 0847 Chronological Sequence: 6c ա. Որ ինչ իմաստական կարծի, այլ է իմաստակական. *Ի բաց մերժել զիմաստակարծս զայս ձեռնարկութիւն. Փիլ. նխ. ՟ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՏԱԿԵՐԳԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 1060 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 12c, 13c ԿԱՏԱԿԵՐԳԵՄ կամ կատակերգակեմ, կատակերգկեմ, կատակերգսարկեմ. κωμῳδέω comicum ago, mordeo, taxo. Կատակերգութեամբ ծաղրել. կծանել ճարտար բանիւք. հեգնել. այպանել. եպերել. ունչս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՏԱԿԵՐԳԵԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 1060 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 12c, 13c ԿԱՏԱԿԵՐԳԵՄ կամ կատակերգակեմ, կատակերգկեմ, կատակերգսարկեմ. κωμῳδέω comicum ago, mordeo, taxo. Կատակերգութեամբ ծաղրել. կծանել ճարտար բանիւք. հեգնել. այպանել. եպերել. ունչս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»