ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πρόβλημα propositio Առաջի արկանելն, կամ դնելն, կամ բերելն. *Հոգաբարձացն առաջարկութեամբ զցոյցս յուսոյն՝ գթացեալ ողորմեցար. Նար. ՟Լ՟Ե: *Գոհութիւն աստուծոյ, եւ խաղաղութեան բանից առաջարկութիւն. Լմբ. սղ.: Դիտաւորութիւն. եդեալն ʼի մտի. եդեալն առաջի առ առնել, կամ առ ընտրութիւն կամ ʼի հաստատութիւն. *Զիւր առաջարկութիւն ոչ մոռացեալ արարչին. Փիլ. լին. ՟Բ. 15: *Զառաջարկութիւնն փորձեցաւ գործով կատարել: Զի զչար կամացն առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել. Պիտ.: *Կարի լաւ եւ պիտանացու է առաջարկութիւնս այս (կուսութեան). Իգն.: *Ձկտել առ թագաւորդ հոռոմոց, եւ առաջարկութիւն կաթողիկոսի պահանջել. Ժող. հռոմկլ.: (որ բերի եւ ʼի յաջորդ նշ): Յառաջ տանելն. յառաջատութիւն. ձեռնարկումն եւ կատարումն. գործադրութիւն. յառաջադիմութիւն. *Առաջարկութիւն գործոյ կամ գործոց, կամ իրաց. Եղիշ. ՟Գ. ՟Ե: *Խորհրդոյն եւ իրաց, կամ կանոնին առաջարկութիւն. Փարպ.: *Զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել զառաջարկութիւն: Կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ʼի յառաջարկութիւն գործոյն գալ. Պիտ.: *Շնորհօք նորին ամենայն ոք զընթացս առաջարկութեան ըստ բարւոյ մասին աւարտէ. Խոսր.: Կամ Գործ. գործառնութիւն. բուռն հարեալ ինչ առաջիկայ. *Առաջարկութիւնս իմ ոչ է մեկնութիւն. Կամրջ.: *Զայժմուս տեսանեմք զառաջարկութիւն սքանչելի: Կարօղ է զառաջարկութիւնս տնօրինել ʼի բարի. Լմբ. ատ. եւ Լմբ. պտրգ.: *Ի բոլոր տնօրինական առաջարկութիւնսʼʼ. այսինքն ʼի տնտեսական արարս. Մագ. ՟Խ՟Է: ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ. πρόβλημα, πρότασις propositio, quaestio, objectio, enunciatio Առարկուած. խնդիր. ձեռնարկութիւն. սկիզբն. առած. առեղծուած. *Առաջարկութիւն բերէ ʼի փորձ. եթէ ամենայն ʼի բարւոյ է, ուստի՞ է չար, եւ ուստի՞ եղեն հրեշտակք դեւք. Մաքս. ի դիոն.: *Առաջարկութիւն քրիստոսամարտիցդ: Լեզուագարի յաւէտ ձեր առաջարկութիւնդ. Կիւրղ. գանձ. ուր եւ ստէպ գրի՝ Յառաջարկութիւն: *Սուտ արդեօք է առաջարկութիւնն, որ ասէ. Նիւս. բն. ՟Լ՟Դ: Կամ ըստ տրամաբանից՝ Նախադասութիւն, յորմէ լինի հանել զեզրակացութիւն. *Կարծիք հանդերձ պատճառաւ՝ եզրակացութիւն է առաջարկութեանց. ո՛րգոն, Հոգին՝ ինքնաշարժ, ինքնաշարժն՝ մշտաշարժ. մշտաշարժն անմահ է. այսինքն հոգի՝ անմահ. Սահմ. ՟Ժ՟Գ: Առաջի դրութիւն. արտադրութիւն արտաքսմամբ. προβολή projectio *Բան՝ ոչ յառաջբերական, եւ ո՛չ խոհական, ո՛չ հատումն յանախտ բնութենէն, եւ ոչ առաջարկութիւն, այլ՝ որդի ինքնակատար. Աթ. ՟Զ: Արկանելիք զառաջեաւ. սփածանելի, ծածկոյթ. *(Նախաստեղծք) առանց ծածկութի եւ առաջարկութեան. Ածաբ. ծն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0386 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c գ. πρόταξις, πρότασις praepositio, praelatio եւ πρόθεσις propositio. Վերագոյնն գոլ ըստ տեղւոյ կամ ըստ պատուոյ. *Ոչ նախադասութիւ, կամ երիցութիւն. Մագ. ՟Ե: *Քրովբէականն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԺՄՈՒ — (այժմուք, ուց.) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա.գ. ԱՅԺՄՈՒ կամ յօդիւ ԱՅԺՄՈՒՍ. ὀ, ἠ, τὸ νῦν qui, quae, quod nunc est , παρών praesens Այժմեան. արդի. առաջիկայ. ներկայ. որ ինչ այժմ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0287 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c πρόθεσις propositio որ եւ ԱՌԱՋԱՒՈՐՔ. Առաջի դրութիւն կամ մատուցումն նուիրաց, եւ նուիրեալն ընծայ. *Ի վերայ հացին առաջադրութեան: Ծխել առաջի նորա խունկս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0287 Chronological Sequence: 6c գ. πρόθεσις praepositio, et propositio Առաջակացն գոլ. գլխաւորութիւն. վերակացութիւն. *Ի պարս մեղուաց յաներկբայս կացեալ լինին թագաւոր. որ խնամութիւն առաջակացութեանն ընկալեալ, երկնչին ʼի նմանէ. Փիլ. լիւս.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄՆ — (կման.) NBH 1 0288 Chronological Sequence: 11c Նոյն ընդ վ. (=ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ) ըստ ՟Ա եւ ՟Գ նշ. *Վասն նմին իրի իսկ, եւ աճեցուցանելոյ զառաջարկումն՝ բիւրս ինչ ասէ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 28 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԻ — I. ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նախադր. ս. խ. ἑνώπιον, ἕμπροσθεν, ἕναντι, κατενώπιον coram, ante, in conspectu եւն. Յանդիման աչաց. հանդէպ երեսաց. զառաջեաւ. առաջեւը, առջեւը, դիմացը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0296 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. Առարկ. առեղծուած առարկեալ ʼի գիտել: *Ծածկել կամեցաւ զառարկութեան զգիւտն: Առարկութեանն իմաստութեան միտ դնելով: Ի միում առարկութեանս այսմիկ՝ ե՛ւ փորձութիւն աշխատութեան երկոց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՒՄՆ — (առման.) NBH 1 0312 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 11c, 12c ա. Առնուլն, եւ առեալ լինելն, ըստ ամենայն նշ. տե՛ս եւ ԱՌ. λῆμμα *Առմամբ քո շնորհիդ. Նար ՟Ղ՟Գ: *Առումն ձեռացն (զպտուղն) դատապարտեաց զմարդն. Արշ. ՟Ժ՟Գ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱՒՈՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 435 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 11c ա. λογικός, κή, κόν rationalis, le Սեպհական բանաւորաց. որ ինչ է ըստ բանաւորութեան. տրամաբանական. իմանալի. մտաւոր. բանաւոր. բանական. *Ի բանաւորականէն, եւ յանասուն մասնէն ʼի մի գոյացեալք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»