ՁԻԳ

ՁԻԳ
(ձիգք, ձիգս.) NBH 2-0157 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Արմատ Ձգելոյ, եւ Ձկտելոյ. որպէս Ձգեալ, պարզեալ, պինդ. պիրկ. ... *Որպիսի՞ սիւնակք, կամ որպիսի՞ ապարումք խառնեալ ընդ երկինս՝ ունիցի զնա ձիգ եւ պարզ. Ոսկ. ես.: *Որք ձիգ եւ պինդ ունէին զմիաբանութիւնն. Ճ. ՟Ը.: Մանաւանդ՝ Երկայնեալ. երկար. յերկարաձիվ. երկան. ... *Ձիգ ասպարիզօք միջոցացն: Ձիգ եւ յերկար առնել զպատմութիւն. Խոր. ՟Բ. 4. 64: *Աղօթս ձիգ եւ յաւերժս արարաք եւ արասցուք. Թղթ. կիւրղ. առ կոստ.: *Հարուստ եւ ձիգ ժամս: Երկարել ձիգ ամօք. Արծր. ՟Գ. 12: Մագ. խ.: *Ոմանք ասեն զխումբս սոցա ոչ առկայունս, այլյ շարժունս լինել, բայց յամս ձիգս. Շիր.: մ. ՁԻԳ. մ. Յերկար ընդ երկար. անընդհատ. շատ, երկան, խէլմը. ... *Ձիգ զհետ լեալ: Զօրոց ձիգ զհետ մտեալ. Խոր. ՟Բ. 62: ՟Գ. 44: *Ձիգ եւ յաւէժ աղօթէ. Արծր. ՟Ե. 9: գ. ՁԻԳ. գ. Ձգումն, մանաւանդ նետի, պարսաքարի. *Ձի՛ք դիր ʼի նաʼʼ. այսինքն նետաձի՛գ լերուք. Երեմ. ՟Ծ. 14: *Եթէ ընդհարցիս ... դաւումն անձին դէպ եղեւ ունել զիւր ձիգսն. Փիլ. սամփս.: *Որպէս քարն ʼի ձիգ պարսին յանքոյթ տեղի հեռանայ. Լմբ. առակ.: ՁԻԳ. Ձգուած կամ հիւսուած, կար, ագոյց, մաճ, ուղղեակ եւ այլն. *Կարս հարկանել, եւ ձիգս հիւսուլ. (յն. հանդերձս գործել.) Ոսկ. մ. ՟Բ. 27: *Լուծ կազմել, եւ ձիգ, եւ եզինս սամետիւք ʼի գործ լծելʼʼ. յն. լուծ առնել, եւ ղեակ ուղղել, եզինս լծել. Սեբեր. ՟Է: Ի ՁԻԳ ԱՐԿԱՆԵԼ. Յերկարաձգել. յերկարել. յարատեւել. ἑπιτείνω extendo. *Տակաւին ʼի ձիգ արկանէր զտարակուսանսն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 27: Յորմէ եւ Երզն. մտթ. *Ի ձիգս արկեալ զտարակուսանսնʼʼ: *Ի ձիգ արկանէր գեղեցիկ փութով զճշմարիտ կրօնսն. Աթ. անտ. այսինքն յերկարեալ հանապազորդէր:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ՁԻԳ" в других словарях:

  • ԼԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0880 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 13c, 14c ն. τείνω, ἑκτείνω tendo, extendo. Ձգտել զլար աղեղան ʼի ձգել անդ զնետն. եւ Ձգտեցուցանել զոր ի՛նչ եւ է, ձիգ քաշել. ... տե՛ս ՟Ա. Մնաց. ՟Ե. 18: ՟Ը. 40: Երեմ. ՟Ծ՟Ա. 3: Ամբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԳԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 2 0148 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. Արմատն է Ձիգ. լծ. եւ արձակ, իբր առձգեալ. որ լինի շարժմամբ արտաքս կոյս, եւ յինքն կոյս. (լծ. եւ թօլէք, սըգը սէօք, ուզագ եւն): Քանզի ասի՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԳՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 11c ն. ՁԳՏԵՄ կամ ՁԿՏԵՄ. παρεκτείνω, ἑπεκτείνω , προτείνω contendo, extendo, protendo եւն. βάλλω mitto. որ եւ ՁԳՏԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Յոյժ տարածել կամ ծաւալել, յառաջ ձգել. ընդարձակել. կարի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՇՆՈՒՄ — (պշեայ, պշուցեալ.) NBH 2 0658 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c չ. ՊՇՆՈՒՄ ἁτενίζω, ἁτενῶς ἁναβλέπω , κατανοέω, προσνοέω intentis oculis prospicio, contueor, adverto. որ եւ ՊՇՆԵԼ. (իբր ուշ ունել՝ դիտել որպէս պուշ կամ ապուշ). Յառիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՐՈՒՄ — (րումք, կամ րումն, րմունք, մանց.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. παράθεμα additamentum, περισσόν reliquum, residuum եւ σχοινίον funiculus Աւելորդ ծայրք կամ կախուածք վրանի եւ նմանեացն, ստորոտ. ծոպք. եւ Ապաւանդակ. լար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁνείμενος, ἁνεώγμενος, ἅφετως , ἁπόλυτος, μαλακός եւն. solutus, dimissus, absolutus, liber, mollis եւն. (ʼի Առ Ձիգ. առձգեալ.) Լոյծ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈԽՈՄԱՁԻԳՔ — ( ) NBH 1 0957 Chronological Sequence: 8c գ. Խոխոմք ձիգք կամ երկայնատարածք. *Գետն երասխ հատեալ զքարանձաւս լերանց՝ անցանէ ընդ խորխոմաձիգս (կամ ընդ խորխոմս ձիգ) եւ նեղս. Խոր. ՟Ա. 11 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԳԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0148 Chronological Sequence: 10c գ. Առասան. չուան. ըստ որում ձգեալ կամ ձգելի, կամ ձիգ կապելի. ... իտ. spago. (ի յն. σπάω . ձգել). *Եթէ յուսոյսն ձգարան սուսերբն յանցանաց հատեալ կտրեսցի. Նար. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԳՏԻՄ — (եցայ, ել.) NBH 2 0149 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ձ. ՁԳՏԻՄ կամ ՁԿՏԻՄ. παρεκτείνομαι, ἑπιτείνομαι եւն. extendor, intendo, attingo, feror. Յառաջ ձգիլ. բերիլ. նկրտիլ. գուն գործել հասանել. ձգնիլ. մրցիլ. երկայնիլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁՈՂ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0160 Chronological Sequence: Early classical գ. κάλαμος calamus κλών ramus ἰστός malus, arbor navis χάραξ palus, vallum κόντα pertica. (լծ. ծիղ. ծղօտ. ցօղուն. ձաղկ. ճիւղ.) Եղէգն բուսոց. բուն կամ ոստ տնկոց. գաւազան. մական. ցից.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»