ԱՆԻՐԱՒՈՒԹԻՒՆ

ԱՆԻՐԱՒՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0156 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c գ. ἁδικία, ἁδίκημα injstitia, iniquitas, injuria Պակասութիւն իրաւանց եւ արդարութեան. անիրաւ գոլն. եւ անիրաւ ինչ, զրկանք. չարիք. անօրէնութիւն. ... *Լցաւ երկիր անիրաւութեամբ: Կատարաեցին զանիրաւութիւն ʼի կամաց իւրեանց: Բառնայ զանօրէնութիւնս եւ զանիրաւութիւնս եւ զմեղս: Ածէ զանիրաւութիւնս հարց որդւոց՝ եւ յորդիս որդւոց: Ոչ գոյ ʼի դատասատնի նորա անիրաւութիւն: Ոչ գտաւ յիս անիրաւութիւն: Զանիրաւութիւն խորհեցաւ ʼի լեզուի իւրում: Երկիւղ Տեառն ատեայ զանիրաւութիւն: Ի բաց կացէք յինէն ամենայն մշակքդ անիրաւութեան: Անիրաւութիւն, կամ խարդախութիւն չարեաց: Զի՞նչ գտին յիս անիրաւութիւն: Անիրաւութիւն է այդ: Խօսին զարդարոյ զանիրաւութիւն. եւ այլն: *Այսպիսի են բարք չարագործաց՝ զիրաւունսն անիրաւութիւն ասել. Եզնիկ.: *Իրաւանցն կշիռ պակասեալ, եւ անիրաւութիւնն իսկոյն զօրացեալ. Նար.: *Ամենայն չարեաց ե՛ւ բանիւ եւ գործով՝ անիրաւութիւն է անուն. Շ. մտթ.: *Խոտորեալք ʼի յարդարութեանն ուղեղ շաւղաց մարդիկ՝ զսա գտին գործի անիրաւութեան. Պիտ.: *Ո՛չ ըստ իրաւանց եւ ո՛չ ըստ անիրաւութեանց պարտ է զինքն ʼի բաց բառնալ ումեք". այս ինքն ոչ պատճառաւ եւ ոչ անպատճառաւ անձնասպան լինել. Սահմ. ՟Թ: մ. ԱՆԻՐԱՒՈՒԹԵԱՄԲ. մ. ἁδίκως injuste Յանիրաւի. անիրաւաբար. *Խոտորէիք զսիրտ արդարոյն անիրաւութեամբ. Եզեկ. ՟Ժ՟Գ. 22: Իսկ Հռ. ՟Ա. 18: *Որք զճշմարտութիւնն Աստուծոյ անիրաւութեամբ ունին". յն. յանիրաւութեան: *Ոչ եթէ անիրաւութեամբ ինչ յաղթել ջանամք, այլ իրաւամբք զճշմարիտն ուսանել. Եզնիկ.: *Եւ ոչ անիրաւութեամբ արդարանալ՝ որպէս վիճաբան. Շ. թղթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՆԻՐԱՒՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԴԺՐԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0621 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԴԺՐԱՆՔ ἑπιβουλή consilium adversus aliquem initum, insidiae, ἑπήρεια damna որ եւ ԴՐԺԱՆՔ. Նենգ. պատրանք, դաւ, դաւաճանութիւն. անիրաւութիւն. ... *Ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐԺԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0643 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԴՐԺԱՆՔ ἑπιβολή insidiae որ եւ ԴԺՐԱՆՔ. Դաւ. նենգ. պատրանք. զրկանք. վնաս. վնասակարութիւն. խարդախանք. անիրաւութիւն. ... *Մի՛ այլոց դրժանք զմեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. Պակասումն յարդարութենէ. անիրաւութիւն. ... *Կամացս բաղձանքն ասէ՝ արդարութիւնն, բայց նոքա պատրանօք յանարդարութիւնն մոլորեցուցանեն. Լմբ. սղ.: Իսկ Կոչ. ԺԴ. 49. *Անարդարութիւն, կամ անուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶՈՒԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0146 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. ἁνισότης inaequalitas Անզոյգ գտանիլն. անհաւասարութիւն. անհանգիտութիւն. աննմանութիւն, եւ անմիաբանութիւն. *Ի հանգիտութենէ եւ յանզուգութենէ բոլորն բաղկացաւ: Բանիւքն զուգութիւնն՝ զայն որ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՐԱՒ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0155 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. ἅδικος injustus, iniquus Հակառակն իրաւանց. օտար յիրաւանց արդարութեան. անարդար. անօրէն. սուտ. ոչ իրաւացի (անձն կամ իր). ... *Մի՛ հաւանիցիս ընդ անիրաւի՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՐԱՒԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0156 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՆԻՐԱՒՈՒԹԻՒՆ. *Մեծ անիրաւանք գոլ այս ձեռնարկանք. Փիլ. նխ. ՟ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0185 Chronological Sequence: 12c գ. Անհաւատ լինելն. պակասութիւն հաւատոց. թերահաւատութիւն. եւ ոչ լինելն հաւատարիմ առ Աստուած. հաւատքի պակասութիւն, չհաւտալն. ... ἁπιστία incredulitas, diffidentia, perfidia *Գողութիւն, նենգութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0259 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ն. Տ. ԱՇԽԱՏ ԱՌՆԵԼ. *Աշխատեսցեն զթագաւորութիւնս մեր. ՟Ա. Եզր. ՟Բ. 29: *Աշխատեն զանձինս բազմաց սուտ մարվարէութեամբն իւրեանց: Սատանայ զմովսէսեանսն եւ զպօղոսեանսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԻՐԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0277 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. τὸ ἅτοπον, πονηρόν, ἁδικία, ἁγνωμοσύνη absurditas, malitia, injustitia, improbitas Գործ անտեղի եւ անարժան. անիրաւութիւն. չարութիւն. անզգամութիւն. անտեղութիւն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0287 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c πρόθεσις propositio որ եւ ԱՌԱՋԱՒՈՐՔ. Առաջի դրութիւն կամ մատուցումն նուիրաց, եւ նուիրեալն ընծայ. *Ի վերայ հացին առաջադրութեան: Ծխել առաջի նորա խունկս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»