ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ

ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ
(-) NBH 2-0391 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. πρότιμος praelatus. բայիւ προτιμάω, προκρίνω , προτάσσω praefero, praehonoro, antepono եւ այլն. Մեծարեալ կամ մեծարելի յառաջ քան զայլս. նախապատիւ. պատուականագոյն. յարգի. յարգոյ. նախադաս. լաւագոյն. ... *Նախամեծար ընտրեցի զնա քան զիշխանութիւնս եւ զաթոռս. Իմ. ՟Է. 8: *Թէպէտեւ շուն իցես, նախամեծար քան զյոյլ որդին լինիցիս: որք քան զնա նախամեծարք են. Ոսկ. ՟Ա. 22: ՟Գ. 3: *Հաւատոյն եւ սիրոյն, որ քան զայն միութիւնն չիք նախամեծար. Ածազգ. ՟Դ: *Քառասուն թիւ նախամեծար իմն երեւի ʼի հնումն եւ ʼի նորումս. Բրս. ղկ.: *Աշոտ պատրիկ՝ այր երեւելի եւ նախամեծար ʼի մէջ նախարարացն հայոց. Ղեւոնդ.: *Քան զամենայն իշխանս զիս նախամեծար եւ մեծարգի ցուցեր. Արծր. ՟Գ. 3: *Մի՛ ինչ նախամեծար քան զնա եւ զնորա օրհնութիւնս համարեսցուք: Զպտուղ փայտին ճաշակել՝ նախամեծար քան զաստուածականն համարեցաք. Խոսր.: *Սկզբնաթիւըն եւ նախամեծար՝ վէմն հաստատեալ (պետրոս կեփաս). Նար. առաք.: Մերթ՝ իբր Նախամեծարօղ. *Նախամեծար չարի եղեն. Մխ. երեմ.: մ. Կամ մ. Նախամեծարելով. որպէս առաւել ընտրելով. *Նախամեծար յանձինս բերցուք զաստուծոյ վրէժխնդրութիւն. Նանայ.: ա. ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ ԱՌՆԵՄ. ՆԱԽԱՄԵԾԱՐԵՄ, եցի. ա. προτιμάω praefero եւ այլն. որ եւ ասի ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ ԸՆՏՐԵԼ կամ ՀԱՄԱՐԵԼ. Նախապատուել. նախադասել. պատուասիրել. ʼի վեր հրաւիրել. *Նախամեծար առնելով զբանս վրիպական թշնամւոյն պատրողի՝ քան զքո աստուածադիր օրինադրութիւնդ. Ճշ.: Մաշտ.: *Եթէ զքո իսկ ոգիդ նախամեծար քան զիմ սէրն առնիցես, չես ինչ մօտելոց յիմ աշակերտութիւն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 10: *Ի յայսքան տագնապի նախամեծար զքեզ արարեալ, աշակերտին սիրեցելոյ՝ սպասաւորել (քեզ) հրամանատրեալ. Սկեւռ. աղ.: *Արդեօք նախամեծարեսցէ զանձին իւրոյ զփրկութիւն քան զպատուիրանն: Նախամեծարեսցու՛ք զայսոսիկ. Նանայ.: *Ի դասս հայրապետաց նախամեծարեցար. Ոսկ. լուս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ" в других словарях:

  • ՆԱԽԱՄԵԾԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0392 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 13c ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ ԱՌՆԵՄ, ՆԱԽԱՄԵԾԱՐԵՄ. προτιμάω praefero եւ այլն. որ եւ ասի ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ ԸՆՏՐԵԼ կամ ՀԱՄԱՐԵԼ. Նախապատուել. նախադասել. պատուասիրել. ʼի վեր հրաւիրել. *Նախամեծար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՀԵՐԷՑԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0523 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԳԱՀԵՐԷՑԱԳՈՅՆ կամ ԳԱՀԻՐԻՑԱԳՈՅՆ. Աւագագոյն. նախամեծար. *Ամենայն քաղաքաց յունաց գահիրիցագոյն. Ճ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՀԻՐԻՑԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0523 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԳԱՀԵՐԷՑԱԳՈՅՆ կամ . Աւագագոյն. նախամեծար. *Ամենայն քաղաքաց յունաց գահիրիցագոյն. Ճ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0563 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c Ընդ որ լինի կամ դիւրին լինի, եւ կամ արժան է գնալ. կէզիլիր, կէչիլիր, կիտիլիր. *Ձորս ... զորս լցուցանել հրամայէ արդարութեամբ, զի գնալի լիցի աստուծոյ. Շ. մտթ.: *(Ծանծաղ ջուրք) գնալիք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՄԵՄ — (եցի.) NBH 2 0319 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c չ. ՅԱՄԵՄ որ եւ ՅԱՄԵՆԱԼ. (Արմատն է Յամ. եւ նորա՝ Ամ. իբր Ամանակել, որպէս ասի ʼի յն.) χρονίζω, ἑγχρονίζω longo tempore duro, moror, immoror μένω, ἑπιμένω, βραδύνω tardo,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԳԻ — ( ) NBH 2 0345 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c ա. (լծ. արժօղ. եւ յառաջ. առաջին.) որպէս Յարգաւոր. յարգոյ. պատուական. մեծ համարեալ. նախամեծար. ... *Յարգի եւ մեծ եմք քան զձեզ. Ոսկ. ՟Ա. 32. յն. բայիւ, πλεονεκτοῦμεν… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՊԱՏԻՒ — (տուի, ւաց.) NBH 2 0395 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c ա. πρότιμος praeferendus, praeponendus, pluris aestimandus προέχων antecellens, egregius, major, superior. որ եւ ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ, ՆԱԽԱՊԱՏՈՒԵԼԻ. աւելի պատուով, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՊԱՏՈՒԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0395 Chronological Sequence: 5c, 8c, 12c ա. ՆԱԽԱՊԱՏՈՒԱԳՈՅՆ ՆԱԽԱՊԱՏՈՒԵԼԱԳՈՅՆ. προτιμώτερος, τιμιότερος . Առաւել նախապատիւ. պատուականագոյն. կարի նախամեծար. *Առ աստուած հնազանդութեան ոչինչ նախապատուագոյն. Բրս. հց.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՊԱՏՈՒԵԼԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0395 Chronological Sequence: 5c, 8c, 12c ա. ՆԱԽԱՊԱՏՈՒԱԳՈՅՆ ՆԱԽԱՊԱՏՈՒԵԼԱԳՈՅՆ. προτιμώτερος, τιμιότερος . Առաւել նախապատիւ. պատուականագոյն. կարի նախամեծար. *Առ աստուած հնազանդութեան ոչինչ նախապատուագոյն. Բրս. հց.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԿԶԲՆԱԹԻՒ — ( ) NBH 2 0719 Chronological Sequence: 10c ա. նախաթիւ. առաջին ʼի թիւս (որպէս երկոտասանից՝ պետրոս). *Սկզբնութիւն եւ նախամեծար վէմն հաստատեալ. Նար. առաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»