ԱՆԿԱՏԱՐ

ԱՆԿԱՏԱՐ
(ի, ից.) NBH 1-0170 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁτελής, ἁτέλεστος imperfectus Որ չէ կատարեալ. ոչ լրացեալ. թերի. թերակատար. պակասաւոր. տհաս. ... *Անկատար ժամանակօք տունկք մրգաբերք. Իմ. ՟Ժ. 7: *Ըստ մասինն՝ անկատար ելով՝ ո՛չ է ամենայն: Ծնանի՝ ոչ կատարեալ գործ, այլ անկատար, իբր թէ մանուկ: Ուր ոչ է մերձ Աստուած, անկատար է այն ամենայն. Փիլ.: *Որ յաւելուածոց տակաւին կարօտ է, անկատար է. Կիւրղ. գանձ.: *Որպէս յանկատարից ʼի բաց ընտրէ զկատարեալսն. Դիոն. եկեղ.: *Զանկատարսն մտօք եւ մարմնով. Յճխ. ՟Թ: *Իմաստասէրն խնամ տանի անկատար ոգւոց: Միոյ մասին պակաս ելոյ՝ հարկ է զբոլորն անկատար գոլ. Սահմ. ՟Ե. ՟Ժ՟Թ: *Անկատար հասակք. Պիտ.: *Ոչ անկատար վարժմամբ յանգեալ. Խոր. ՟Գ. 62: *Մանկունք՝ անկատար լեզուաւ զհայրն պարգեւատու արարին. Կլիմաք.: *Անկատար բան. Նիւս. կազմ.: *Կատարեալ, եւ անկատար թիւ. Սահմ. ՟Ե: Եւ անգործ. որ չէ եդեալ ʼի գործ. չելեալ ʼի գլուխ. եւ ոչ կատարելի. *Անտես եւ անկատար թողուլ զհրամանն. Պիտ.: *Ամենայն գրեալք կատարեսցին ʼի հանդերձեալսն. զի յոլովագոյնք (դեռ) են անկատարք. Շ. բարձր.: *Երդնոյր զերդումն անկատար. ՟Գ. Մակ. ՟Դ. 23: Կամ չկատարօղ. *Ոչ ձեզ անլուր լինել, եւ անկատար հրամանացն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 41: Եւ անկատարած. անվերջ. եւ անել. ... *Որք զերկին եւ զերկիր անսկիզբն եւ անկատար ասացին. Վեցօր. ՟Ա: եւ Շիր.: *Ընդ անկատար ուղին հետեւել. Նար. ՟Ձ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԱՆԿԱՏԱՐ" в других словарях:

  • ԱՆԿԱՏԱՐԵԼԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0170 Chronological Sequence: 5c, 6c, 11c մ. որ եւ ԱՆԿԱՏԱՐԵԼԱՊԷՍ. ἁτέλως imperfecte Անկատար օրինակաւ. իբրեւ անկատար եւ թերի. անկատար կերպով. *Կատարելապէս, այլ ոչ անկատարելաբար. Ածաբ. պասեք.: *Տեսանե՞ս, զիա՛րդ անկատարելաբար ունէին. Ոսկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՐԻ — (րւոյ կամ րոյ, րեաց.) NBH 1 0807 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. λοιπῶν, οῦσα, όν relictus, qui superest, inferior, minor πηρός mancus Միով կողմամբ պակասաւոր. յետնեալ իւիք մասամբ. կիսատ. անկատար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1062 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. τελειότης perfectio. Կատարեալն գոլ՝ ամբողջութեամբ եւ լրութեամբ էութեան, լաւութեան, կամ ձրից, մասանց եւ հասակի. ... *Մի կարգ, մի պաշտօն (կամ պատիւ)գկատարելութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՏԱՐՈՒՆ — ( ) NBH 1 1063 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c ա. τέλειος perfectus. Կատարեալ. լրացեալ. ունակ կատարելութեան. լիակատար. ... *Կատարուն, եւ անկարօտ ամենայն կատարելութեան: Կատարո՛ւն է յանկատարացն՝ որպէս կատարողապետ. իսկ անկատար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 6c Արմատ բարդութեան հետագայ բառից. Տ. ԱՄԷՆ, ենի. եւ ԱՄԵՆԱՅՆ, ՀԱՄԱՅՆ. ... *Պա՛րտ է պճնել զբանս ʼի գործոյն. վասն զի ամենն (կամ ամէն) առանց գործելոյ անկատար եւ կաղ է. Փիլ. ել. ՟Բ. 110 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՒԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 1 0117 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ἅπειρος infinitus, sine termino Ոյր չիք ծայր եւ աւարտ. անսահման, անհուն, անվախճան. անզրաւ. ծար ճոթ չունեցօղ. ... *Աստուած զամենայն աւարտէ (այս ինքն բովանդակէ), եւ ոչ ինչ է յէակացս անաւարտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c, 13c գ. Իսկութիւն եւ յատկութիւն անբանի. պակասութիւն մտաց եւ բանի նորա. եւ անտեղութիւն. ἁλογία irationalitas *Սրտմտութիւն անասնոց՝ ամենայն անբանութեամբ է լի. Դիոն. երկն.: *Զմարմնաւոր պէտսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԼՈՒԽ — ( ) NBH 1 0127 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 13c ա. ἁκέφαλος capite carens Որոյ չիք գլուխ՝ իրական կամ նմանական. ... *Գազան անգլուխ. Խոր. աշխարհ: *Ոմանք ʼի նոցանէ առանց ոտից են, եւ ոմանք անգլուխք. Նիւս. բն.: *Եւ զի գլուխ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0127 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c ա.գ. Որ ոչ գոյ. չգոյ. չեւ եղեալ. ոչինչ. որ չկայ. *Անգոյք են, որպէս եղջերուաքաղն եւ արալեզն: Ի վերայ անգոյիցն զեթէ է՞ն խնդրել պարտ է. Սահմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ա.գ. Որ չէ եղական, այլ՝ ինքնագոյ, որ էն. Աստուած, եւ աստուծոյքն. ἁγένητος . որ գրի եւ ἁγέννητος (որ է անծին). non factus, increatus ... *Անեղն եւ մշտնջենաւորն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»