ՈՍՏ

ՈՍՏ
(ոյ, ոց.) NBH 2-0522 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. (յորմէ Ոստնուլ, Ոստիկան, Աստիճան, Աշտանակ, եւ այլն. լծ. թ. իւսթ. այսինքն ի վեր, ի վերայ.) κλάδος ramus. եւս եւ κλῆμα palmites βλαστός germen στοιβός frondes ὅζος nodus. իսկ թաւ ոստ, θύρσις thyrsus. տե՛ս եւՍՏԵՂՆ, ՇԱՌԱՒԻՂ. Ուղէշ կամ ճիւղ տնկոց արձակեալ ի վերնակողմանս բնոյ. եւս եւ Մնացորդ. հետք ճիւղոյ հատելոյ. ճուղ. ... եբր. տալիօթ, շիքքէլիմ, անափ եւն. *Առնուցուք ոստս ի տերեւախիտ ծառոց, եւ յուռեաց, եւ զոստս հագնեաց ի ձորոց: Ձիթենի գեղեցիկ, անպիտանացան ոստք քո: Վասն երկայնութեան ոստոց իւրոց: Հանգչել յոստս նորա: Զփայտն խեղաթիւր եւ ոստովք վարակեալ ( պուտագլը ): Թաւ ոստս. եւ այլն: Նմանութեամբ ասի. *Ոչ մանրեցեր զոստս իմոց մատանցս. Նար. ՟Ե: *Ոսկւոյ ոստ վասն հոծութեանն կարծրագոյն ելով սեւացեալ ադամանտ (կոչի). Պղատ. տիմ.: *Անտոն ոստ անապատի, հովտաց լերանց աղբիւրականց զարդ անապատի. Տաղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ՈՍՏ" в других словарях:

  • ՈՍՏ 2 — ( ) NBH 2 0522 Chronological Sequence: 8c, 13c որպէս Բլուր, կամ փոքր մի բարձր վայր. ... *Կալ ի ձախմէ ջուրցն ի վերայ ոստոյ միոյ իբրեւ ի դիտանոցի: Շինէ իւր տուն բնակութեան ի վերայ ոստոյ միոյ առ եզերբ գետոյն: Զարքունիսի փոխէ վերոյ անտառին յոստ մի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁνείμενος, ἁνεώγμενος, ἅφετως , ἁπόλυτος, μαλακός եւն. solutus, dimissus, absolutus, liber, mollis եւն. (ʼի Առ Ձիգ. առձգեալ.) Լոյծ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՌ — I. 2 ( ) NBH 1 1056 Chronological Sequence: 10c Տ. ԿԱՌՆ, եւ ԿԱՆԿԱՐ: Շփոթի ʼի գրչաց եւ ընդ ծառ, որպէս ոստ ծառոյ. *անկանէր ʼի գետն մեծ կուր. անդ ʼի միջոյ (կամ իմ իջոց) գետոյն դիպեալ կառ մի ʼի կղզոջ, եւ ʼի լուղ անցանէր՝ եղեալ ʼի ծառն. Կաղանկտ.: II.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՆՔ — I. ( ) NBH 1 1096 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. κλών plantae pedum. Ներբան ոտից, որ թողու զհետս ʼի կոխելն, որպէս թէ զկնիք իւր ʼի վերայ հողոյ. կամ որ նոյն է, յետին եւ ստորին կողմն ոտից. (ուստի եզականն ունի լինել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈԶՈՐ — ( ) NBH 2 0503 Chronological Sequence: Unknown date գ. (որ է ռմկ. Կապ խրձանց ի ճիւղից կամ յոստոց.) Արմատ է յաջորդ բառից. որպէս լծորդ ընդ Ոլոր, եւ Ոստ. որպէս եւ յն. օ՛զօս է ոստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՈՒԱՍՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0619 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c ա. ἑγκεντρίζω insero, configo. Յարել նոր ոստ առ ոստ հին բնոյ. պատկինել, պատրուսել. ... *Դու՝ որ ձիթենի վայրենի էիր, պատուաստեցար ʼի նոսա: Ասիցես, ոստքն փշրեցան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱԶՈՒՆ — ( ) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c ա. λεπτός, ξηρός , tenuis, minutus, aridus, siccus Չոր. ցամաք. սին. վտիտ. արուգ. գօս. գուրու, արըգ. կամ Նուազ. դոյզն. ճռզած, ազ, զայիք, ուվագ. *Եօթն հասկք ապականեալք, ազազունք եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏ — I. (ի, ից.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: 8c ԱՇՏ կամ ԱՇԴ Տ. ՅԱՇՏ. (որպէս զոհ հաշտութեան.) *Կանգնել յաշտից տեղիսն. Խոր. ՟Բ. 13: *Տե՛ս եւ ԱՇՏԻՇԱՏ Բռ. յտկ. ան: II. ԱՇՏ 2 ( ) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date Որպէս լծ. ընդ հյ. Ոշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԻՃԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0319 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԱՍՏԻՃԱՆ կամ ԱՇՏԻՃԱն (ʼի ձայնէս ճան՛ իբր արմատ բառիս սանդուղք, եւ աշտ, ոստ. թ. իւսթ իբր բարձր. ʼի վեր.) ἁναβαθμός, βαθμός, κλίμαξ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»