ԱՆՀՈՒՆ

ԱՆՀՈՒՆ
(հընի, հնից կամ հունց.) NBH 1-0188 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Ոյր կամ ուր չիք հուն անցից. ընդ որ ոչ ոք կարէ անցանել՝ իրօք կամ մտօք. անկոխ. անեզր. անբաւ. ընդարձակ եւ լայն. անչափ. անթիւ. անսպառ. որ եւ ասի անհնարին. որպէս եւ հնարն՝ թ. հիւււնէր, է իբր հունարար, գտիչ անցից. ... ἅβατος invius մանաւանդ ἅπηρος infinitus, termino carens, ἁχανίς vastus, immensus եւ այլն. *Յորդեսցեն իբրեւ զհեղեղ անհուն. Ամովս. ՟Ե. 24: *Գետս այս անհուն է ամենայն մարդկան. Պտմ. աղեքս.: *Չարն է դատարկ եւ անկարգ եւ անհուն, խաւարչտին, եւ անգոյ: Սեռականագոյնք եւ յատկագոյնքն ներ թուումն իմն են, այլ ո՛չ յանհնին. իսկ անհատքն՝ անհունք. Պորփ.: *Ըստ մերում գիտութեան անհունք են, այլ ոչ են յանհնին: Անհնիցն ոչ գոյ մակացութիւն: Անհունցն եւ ոչ գիտութիւն լինի. Անյաղթ ʼի Պորփ.: *Անհնար է եւ անհուն՝ ձայնակցութիւն ʼի յարմարութենէ եւ յանյարմարութենէ լինել երբէք: Նոյ ետես անհուն ծով եղեալ յանկարծօրէն զամենայն երկիր. Փիլ.: *Անհուն համատարած ծով. Պիտ.: *Զջուր գետոյն զհզօրն եւ զյորդն՝ զանհուն զանհնարին. Եփր. ծն.: *Ընդ անհուն ասպարէզս: Փախիցեն յանհուն հեռաստան. Նար.: *Տարտարոսն անհուն. Լմբ.: *Որ այնքան անհունն է մեծութեամբ (տպ. անբաւ). Յճխ. ՟Գ: *Բազմութիւնք անհունք. Ագաթ.: *Անհուն խօլաց. Խոր. ՟Ա. 9: *Անհունս ասեմք զանհատսն, վասն զի միշտ եղանին: Անհունն որ է անսպառն. Անյաղթ պորփ. եւ Անյաղթ պերիարմ. *Անհուն իմն զօրօք. Յհ. կթ.: *Անհուն եւ անթիւ պաշտամամբք. Յհ. իմ.: *Անհուն բանակք: Յանհունս աճել. Զքր. կթ.: *Անհուն թիւ. Սամ.: *Անհուն առաւելութիւն. Խոսր.: *Անհաս եւ անհուն սիրոյն. Անան. եկեղ.: *Անհուն աղէթք. Ղեւոնդ.: Յանհուն տանջանս զքեզ մատնէ, եւ յանհնիցն ոչժողովի շահից օգուտ. Երզն. մտթ.: *Ի սաստիկն եւ յանհունս տանջիցիս. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37: մ. ԱՆՀՈՒՆ. մ. Յանչափս. անչափութեամբ. չափէ դուրս. *Անհուն սկսաւ ողողանիլ յանառակ ցանկութիւնս. Խոր. ՟Գ. 63: ԱՆՀՈՒՆ (2-1044) որպէս Խորք. անդունդք. *Զիարդ ընդ անհուն յանկոյս անցանէին. Վրք. հց. ձ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԱՆՀՈՒՆ" в других словарях:

  • ԱՆԲԱՒ — (ի, ից.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ( ʼի բառէս բաւ. հասումն, հուն, չափ). ἅπειρος, ἁπέραντος infinitus, termino carens, ἅμετρος immensus եւն. *Անհուն. անանցանելի. անհաս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0152 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՆԹՈՒԱԿԱՆ ԱՆԹՈՒԵԼԻ Տ. ԱՆԹԻՒ. *Յաչս մարդկան են յոքնակի՝ եւ անթուական. Շ. իմ. եղ.: *Զանթուական լուսեղինացն դասս նշանակէ. Վրդն. դան.: Իսկ Գանձ. *Անհուն անթուական, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԾԱՆՑ — (ի. մանաւանդ ԱԾԱՆՑՔ, ցաց) NBH 1 0020 Chronological Sequence: 6c, 13c ա.գ. ԱԾԱՆՑ մանաւանդ ԱԾԱՆՑՔ. παράγωγον derivativum Բառ ըստ քերականաց՝ ածեալ եւ անցուցեալ՝ այս ինքն վերածեալ ʼի նախատիպ գոլոյ յայլ վիճակ յաւելուածով աննշան մասնկան, որ տայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0040 Chronological Sequence: 6c գ. Տ. ԱՂԷՏ. *Ո՛վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք տրտմութեան. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՑ — (ի.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. ἅβατος, ἁνέκβατος invius Ընդ որ ոչ լինի անցանել. անգնալի. անհուն. անկոխ. չանցնելու. ... *Զանանց եւ զանկոխ հրապարակսն ʼի խոհերացն եւ ʼի տղմոցն. Խոր. ՟Բ. 24:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՑԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Early classical, 12c Տ. ԱՆԱՆՑ ըստ ա. նշ. *Զի Աստուծոյ բանն անանցաւոր է ʼի նմա. Լմբ. պտրգ.: ա. Եւ ըստ բ. նշ. ըստ յն. ἁνέκβατος այլ ʼի հյ. նոյնանայ ընդ ա. (իբր անհուն.) *Շահել գանձս հոգեւորս, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՒԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 1 0117 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ἅπειρος infinitus, sine termino Ոյր չիք ծայր եւ աւարտ. անսահման, անհուն, անվախճան. անզրաւ. ծար ճոթ չունեցօղ. ... *Աստուած զամենայն աւարտէ (այս ինքն բովանդակէ), եւ ոչ ինչ է յէակացս անաւարտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ — (ի, ից.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ. Անբաւ. անհուն. անբաւելի. անբովանդակելի. ἅπειρος *Այսոցիկ անբովանդակիցս ամենեցունց, եւ չարաց՝ սկիզբն եւ վախճան եղիցի բարին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ. Անբաւ. անհուն. անբաւելի. անբովանդակելի. ἅπειρος *Այսոցիկ անբովանդակիցս ամենեցունց, եւ չարաց՝ սկիզբն եւ վախճան եղիցի բարին. Դիոն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. որ գրի եւ ԱՆԲԱՒԱՆԴԱԿԵԼԻ. ἅπειρος, ἅπλετος infinitus, immensus Զոր ոչ լինի բովանդակել՝ պարագրել կամ լնուլ. անբաւ. անեզրական. անչափ. անսահման. անհուն, եւ անհաս. անճառ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»