ԱՆԲԱՒ

ԱՆԲԱՒ
(ի, ից.) NBH 1-0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ( ʼի բառէս բաւ. հասումն, հուն, չափ). ἅπειρος, ἁπέραντος infinitus, termino carens, ἅμετρος immensus եւն. *Անհուն. անանցանելի. անհաս. անսահման. անեզր. անչափ. *Յանապատին՝ յանբաւ եւ յանկոխ երկրին. Երեմ. ՟Բ. 6: *Որոյ անհուն եւ անբաւ է բազմութիւնն: Անչափից եւ անբաւից բազմութիւն. Փիլ.: *Անբաւ ամբարշտութիւն. Կիւրղ. գանձ.: *Չարն անբաւ եւ անտանելի. Առ որս. ՟Ա: *Անչափ է, անբաւ է, անհաս է (յն. մի բառ, անըմբռնելի). Կոչ. ԺԴ: *Երից անբաւիցն՝ անբաւ բնակցութիւն. Ածաբ. մկրտ.: Գրի յոմանց եւ ԱՄԲԱՒ: ԱՆԲԱՒ. ( ʼի բա. բայ, բառ, բան). ἁμύθητος, ἅφατος ineffabilis, inenarrabilis անպատում. անճառ. անասելի եւ անթուելի, անհամար. ... *Ի վերայ անբաւ մարդկան: Լինիցին առաջինքն քո սակաւք, եւ վերջինքն քո անբաւք. Յոբ. ԼԶ. 28: ՟Ը. 7: *Անճառ եւ անբաւ: Անբաւ արկածիւք: Անբաւ չարեօք: Չարիք անբաւք. Փիլ.: *Զանճառ պարգեւսն յայտ առնէր, եւ զանբաւ զազդողութիւնն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 5: *Զանբաւ վնասն ասէ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 21: Ի նախագրեալ կրկին առմունս յունականս անխտիր բերին եւ հայկաբան վկայութիւնք. զոր օրինակ զԱստուծոյ ասի. *Ամենեցուն կեանք է եւ կեցուցիչ, եւ յամենայնէ անբաւ. Յճխ.: *Այն՝ որ անբաւն էր եւ անհաս. Ագաթ.: *Մնաս յայսոսիկ անբաւ եւ անհետազօտելի. Նար.: *Երից անբաւից ʼի միում տէրութեանն. Սարգ.: Եւ զայլոց իրաց. *Հեղմունս արեան առնելով անբաւս: Սովք անբաւք. Խոր.: *Անբաւ աղէտք, կամ դարմանք: Անբաւք յերէոցն. Պիտ.: *Սաստիկ եւ անբաւ շփոթմանց: Զանբաւ վարուցն. Փարպ.: *Սողնոց անբաւից. Արշ.: *Յերկիւղէն մեծէ, եւ յամօթոյն անբաւէ. Խոսր.: *Նուազք յանբաւից: Ի յաճախութիւն անբաւիցն: Անբաւից ծննդոց մարդկան: Անբաւից հրաշից: Բարեաց անբաւից. Նար.: *Ժամանակօք անբաւիւք. Խոր.: *Անբաւիւք ծայրիւք. Անան.: *Անբաւ թանձրութիւն, կամ խորութիւն. Նար.: *Անբաւ հեռաւորութեամբ. Սարգ.: ԱՆԲԱՒ. իբր անբաւական. այս ինքն անհնարին, որ եւ ԱՆՀԱՍ ասի. անարուեստ, կամ անհմուտ, իբր ոչ վերահասու. *Անբաւ է մարդոյ տեսանել զԱստուած գոյիւ իւրով. Ագաթ.: *Անբաւ յարմարութիւն (առ արուեստս). Առ որս. ՟Է: *Զանբաւն ʼի ձեռն երեւելեացն ուշի՝ նպատակի արուեստին հանդիպեցուցանել. Նիւս. կազմ. ԼԲ: մ. ԱՆԲԱՒ. մ. Յոյժ. շատ. եւ անսահմանաբար. *Անբաւ ʼի սրտմտութիւն շարժեցաւ. ՃՃ.: *Հեռի՛ (է) յիշաչարութիւն անբա՛ւ ʼի հաստատութենէ սիրոյն. Կլիմաք.: *Անբաւս մեղայ: Փառաւորեալ յանբաւս. Նար. ԻԷ. Ղ: գ. ԱՆԲԱՒ. գ. Եզր վերջին, ընդ որ ոչ գոյ այլ անցանել. կատար. կատարած. որ եւ ԱՄԲՈՎԿ, կամ ԱՆԲՈՎԿ. ԱՄԲՈԿ. ... *Իբրեւ ոչինչ ժամանեալ յանբաւ գործոյ պատերազմին. Փարպ.: *Աճապարել յանբաւ գործոյն: Հասանել ժամանել յանբաւ գործոյն. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆԲԱՒ" в других словарях:

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ — (ի, ից.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ. Անբաւ. անհուն. անբաւելի. անբովանդակելի. ἅπειρος *Այսոցիկ անբովանդակիցս ամենեցունց, եւ չարաց՝ սկիզբն եւ վախճան եղիցի բարին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ. Անբաւ. անհուն. անբաւելի. անբովանդակելի. ἅπειρος *Այսոցիկ անբովանդակիցս ամենեցունց, եւ չարաց՝ սկիզբն եւ վախճան եղիցի բարին. Դիոն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈՒՆ — (հընի, հնից կամ հունց.) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Ոյր կամ ուր չիք հուն անցից. ընդ որ ոչ ոք կարէ անցանել՝ իրօք կամ մտօք. անկոխ. անեզր. անբաւ. ընդարձակ եւ լայն. անչափ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃԱՌ — (ի, ից.) NBH 1 0198 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅρρητος, ἁμύθητος, ἁνέκφρατος , ἁνεκλάλητος ineffabilis, infinitus Զոր չէ մարթ բանիւ ճառել՝ վասն մեծութեան, անհասութեան, գաղտնութեան. անպատմելի. անպատում.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԾԱՆՑ — (ի. մանաւանդ ԱԾԱՆՑՔ, ցաց) NBH 1 0020 Chronological Sequence: 6c, 13c ա.գ. ԱԾԱՆՑ մանաւանդ ԱԾԱՆՑՔ. παράγωγον derivativum Բառ ըստ քերականաց՝ ածեալ եւ անցուցեալ՝ այս ինքն վերածեալ ʼի նախատիպ գոլոյ յայլ վիճակ յաւելուածով աննշան մասնկան, որ տայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: 8c, 10c գ. ԱՄԲԱՐՏԱԿ որ եւ ՀԱՄԲԱՐՏԱԿ. Շինուած ամբարձեալ յերկրէ յերեւելի բարձրութիւն. որպէս բուրգն. աշտարակն Բաբիլոնի. ... πύργος turris *Ի ժամանակէ անկարգ ամբարտակին շինուածոյ. Խոր. ՟Ա. 2: *Գործեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՒ — ( ) NBH 1 0056 Chronological Sequence: 10c ԱՄԲԱՒ եւ ԱՄԲԱՒՈՒԹԻՒՆ. Տ. ԱՆԲԱՒ, ԱՆԲԱՒՈՒԹԻՒՆ. *Որ զամբաւութիւնս թուոց պարագրէ. Նար. ՟Հ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0056 Chronological Sequence: 10c ԱՄԲԱՒ եւ ԱՄԲԱՒՈՒԹԻՒՆ. Տ. ԱՆԲԱՒ, ԱՆԲԱՒՈՒԹԻՒՆ. *Որ զամբաւութիւնս թուոց պարագրէ. Նար. ՟Հ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱՒ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 11c ա. որպէս ամենաբաւական, եւ անբաւ. *Աստուած ամենաբաւ ընդարձակ զօրութեամբ առնէր. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 41 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date գ. Անբաւ ողորմութիւն, եւ գթութիւն աստուածային. *Յայսպիսի մաղթանս խոնարհեցուցանէք զամէնողորմութիւնն Աստուծոյ. Ոսկ. լուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»