ԱՆՃԱՌ

ԱՆՃԱՌ
(ի, ից.) NBH 1-0198 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅρρητος, ἁμύθητος, ἁνέκφρατος , ἁνεκλάλητος ineffabilis, infinitus Զոր չէ մարթ բանիւ ճառել՝ վասն մեծութեան, անհասութեան, գաղտնութեան. անպատմելի. անպատում. անթարգմանելի. անբաւ. գաղտնի. խորին. ... *Լուաւ զբանս անճառս. անճառ եւ փառաւորեալ խնդութեամբն. ՟Բ. Կոր. ՟Ժ՟Բ. 4: ՟Ա. Պետ. ՟Ա. 8: *Զանբաւ եւ զանճառ տեսութիւնս: Զանբաւ եւ զանճառ զանազանութիւնս: Անբաւ եւ անճառ արկածս չարեաց. Փիլ.: *Շնորհաց անճառից: Հնարիւք անճառիւք: Գովեստս անճառս: Անճա՛ռ է ասել: Անճառ է քան զօրինակ: Հոգւոյդ անճառի: Անճառ ես բանից: Անճառ ʼի սերովբէից: Զանճառիցն իմոց իբր զճառելեաց գիտողին: Որ ինձ անճառն է, քեզ համարեալ է: Խորութիւնք անճառիցն կնքեցելոց: Յանդիմանեսցին անճառք: Սերք սերմանց անճառից. Նար.: *Այնչափ լի էր անճառ ճառիւք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: *Մնան զանազան չարութիւնքն անճառ ʼի սահմանի. Լմբ. ատ.: *Անճառ ժամուք, անհամար րոպէիւք. Վեցօր. ՟Զ: Իսկ յասելն. *Սրբոյն Սարգսի անճառ պատմութեանն քննութիւն". իմա՛, որ անյայտ էր մնացեալ. Շ. թղթ.: ԱՆՃԱՌ. որպէս անարժան ʼի ճառել. անասելի. զոր չէ՛ օրէն ʼի բերան առնուլ. անլուր. ամօթալի. գարշ. ἅρρητος nondicendus, infandus, nefandus ... *Առ անճառ ցնորս, առ այն՝ զոր ես եւ ոչ ʼի գրի իշխեցի առնել. Եւագր. ՟Ե. ՟Ի՟Ա. ՟Ի՟Է: *Հարկաւորէր ասել զանճառս հայրենիս. իսկ նա զլեզուն ծամեալ ʼի բաց եթուք. Նոննոս.: *Եթէ յանճառս հպեսցի՝ ʼի մայր կամ ʼի մօրու. Կանոն.: *Միաշուրթն լեզուաւ գումարեալ հակառակ բարձրելոյն զանճառն խորհէին խորհուրդ. Անան. եկեղ.: *Զանճառսն եւ զանասելին ʼի հարկէ ʼի վեր հանեն: Անճառ անիրաւութիւնք: Հիւանդութեանց անճառից. Փիլ.: *Անճառ անմաքրութիւն. Կլիմաք.: ա. 1-0130 ԱՆԴ ԱՆՃԱՌՔ, ռից. Կրկին բառ է, թէեւ կից գրեսցի. Տե՛ս ԱՆԴ, ա. Որ ինչ անդ ʼի հին օրէնս անճառք կամ գաղտնիք խորհրդաւորք կային. *Սրբութեանցն անդ անճառից գերազանցեալ նոր սրբութիւն. Նար. ՀԵ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՆՃԱՌ" в других словарях:

  • ԲՂԽՈՒՄՆ — (խման.) NBH 1 493 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ԲՂԽՈՒՄՆ որ եւ ԲԽՈՒՄՆ. Բղխելն ներգործաբար, եւ մանաւանդ չէզօքաբար, կամ կրաւորաբար (ըստ ամենայն առման). *Նապաստակ երկնչի եւ ʼի բխմանէ վիժից աղբերց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒ — (ի, ից.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ( ʼի բառէս բաւ. հասումն, հուն, չափ). ἅπειρος, ἁπέραντος infinitus, termino carens, ἅμετρος immensus եւն. *Անհուն. անանցանելի. անհաս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃԱՌԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 198 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ա. Անճառ ըստ ՟Ա. նշ. ἅρρητος, ἁμύθητος, ἁνεκλάλητος ineffabilis *Անճառելւոյ հասեալ շնորհի. Անյաղթ բարձր.: *Անճառելեաւ իմն եւ անհասանելի օրինակաւ. Կիւրղ. գանձ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱՁԱՅՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 471 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ն. ἑκφωνέω exclamo, pronuntio, exprimo Բացարձակ կամ յայտնի ձայնիւ կարդալ. գոչել. վերաձայնել. *Բացաձայնեսցուք երգողաբարբառ բարեբանութիւնս. Նար. խչ.: *Յանգումն բացաձայնելոցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 499 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 15c գ. φύσις (լծ. հյ. բոյս). natura (իբրու ծնունդ). Նախկին բունն եւ արմատն էակի, կամ բուն իսկն էակի. էութիւն. գոյացութիւն. իսկութիւն. զինչ էն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԵՂԱԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 0030 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c, 13c ա. Ահեղ կերպարանօք կամ տեսլեամբ. ահաւոր. մեծավայելուչ. հրաշափառ. ահռելի, եւ փառաւոր, սոսկալի. *Զահեղակերպ զաստուածութիւն քո ցուցեր ʼի լերին քո ընտրելոց. Գանձ.: *Որ յահեղակերպ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԵՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՂԲԻՒՐԱԲԱՐ. *Որդւոյ պատճառ ծննդեամբ անճառ, հոգւոյ բղխումն աղբերաբար. Շար. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃԻՒՆ — (ի, կամ ոյ, եւ աճեան կամ ճենի, եամբ.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c գ. σποδός, τέφρα, αἱθάλη cinis, fuligo, favilla, pulvis Մոխիր. յաւելուած կրակի կամ այրեցելոց՝ մոխրեալ կամ կայծախառն. գազաղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0094 Chronological Sequence: 8c, 12c ա. Տ. ԱՅՍՊԻՍԻ. ... *Այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ. Յհ. իմ. ատ: *Ըստ այսգունի պատմութեանս. Սամ. եր.: *Ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն. Խոսրովիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՈՒՆ — (ուան.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c ա. Որպէս նոյն ընդ վ. (=ԱՆԱՆՈՒԱՆԵԼԻ) սեպհական Աստուծոյ. ἁνώνυμος nomine carens, ἁκατονόμαστος qui nominari non potest *Վասն առաւել սիրոյն իւրոյ՝ անանունն յանուն գայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»