ՊՆԴԱԳՈՅՆ

ՊՆԴԱԳՈՅՆ
(-) NBH 2-0656 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. εὑτονός, εὑτονώτερος intensus, -sior; vehemens, -tior; σύντονος intentus եւ σπουδαιότερος , studiosior. Յոյժ պինդ, հաստատուն եւ ուժգին. եւ Կարի փոյթ. ... *Բազում անգամ պինդ գտեալ, եւ առաւել եւս այժմ պնդագոյն՝ մեծաւ յուսով ʼի ձեզ. ՟Բ. Կոր. ՟Ը. 22: *Տեսեալ դատաւորին զպնդագոյն հաւատս նորա, հրամայեաց, եւ հատին զգլուխն. Տէր Իսրայէլ. յնվր. ՟Ժ՟Դ.: *Դառն արտասուաց (պետք են), պնդագոյն արթնութեան, անսպառ պահոց. Բրս. պհ.: մ. Կամ մ. εὑτόνως, γενναίως, σπουδαιότερον intensius, vehementius, generose, studiose. պնդութեամբ. մեծաւ փութով. *Պնդագոյն զհրէայսն հանդիմանէր: Պնդագոյնս չարախօսէին զնմանէ: Պնդագոյնս խնդրեաց զիս, եւ եգիտ. Գծ. ՟Ժ՟Ը. 28: Ղկ. ՟Ի՟Գ. 10: ՟Բ. Տիմ. ՟Ա. 17: *Պնդագոյնս դնէին վկայութիւնս՝ մեռանել ʼի վերայ նորա. Իգն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՊՆԴԱԳՈՅՆ" в других словарях:

  • ԱՆԹՈՅԼ — ( ) NBH 1 0152 Chronological Sequence: 8c, 13c ա. ἁνένδοτος non remissus, constans որ եւ ԱՆԹՈՒԼԱՆԱԼԻ. Ո՛չ թոյլ եւ ոչ թուլացեալ. անձանձիր, եւ սերտ. պինդ. պնդագոյն. եւ անկորանալի. ... *Զգուշացող եւ անթոյլ եւ անխոտոր մշտաշարժութեամբն: Յարաձգականիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՊԱՌ — (ի, աւ.) NBH 1 0237 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἁπέραντος, ἁτέρμων, ἁπειλήμενος , διαρκής, ἁδιάλειπτος infinitus, termino carens, immensus, indeficiens Ոյր չիք սպառումն կամ սպառուած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՄԱՑՈՒԱԾ — (ոյ կամ ի.) NBH 1 0624 Chronological Sequence: Unknown date գ. Դիմանալն, դիմակացութիւն՝ հանդարձ տոկունութեամբ. պնդագոյն դիմակալութիւն ի մարտի. *Ասուդ դիւցազնաբար ի դիմի հարեալ, մինչ հանդէպ երեսանալ աղեքսանդրու ի յանդուգն դիմացուածին: Պատահեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՒԺԿԱԼԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0839 Chronological Sequence: Early classical ա. καρτερικώτερος firmior. Առաւել կամ կարի ժուժկալ. պնդագոյն. *Որք թշնամանիցեն եւ արհամարհիցեն, զայնոսիկ՝ որ անձանց պատկառ կայցեն՝ եւս առաւել ժուժկալագոյնս առնեն. Ոսկ. մ. ՟Գ. 32 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԱՄԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0950 Chronological Sequence: 7c ա. Լի խնամով կամ գթով. գորովալից. պնդագոյն. հոգողական. *Ճնշեալ զմիտսն ʼի զղջումն արտասուաց ... խնամալից պաղատանօք. Յճխ. ՟Ժ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՍՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0987 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c ա. σκληρότερος durior. Առաւել կամ կարի խիստ՝ ըստ ամենայն առման. որպէս սաստկագոյն. կարծրագոյն. պնդագոյն. ծանրագոյն. ուժգին. բուռն. անգութ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԾՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 1070 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c ա.մ. Առաւել կամ յոյժ կարծր. խստագոյն. պնդագոյն. տոկուն. ամուր. զօրագոյն ... *Կարծրագոյն վէմ, կամ արջառաջիլʼʼ կամ դեղ. Խոսր.: ՃՃ.: *Կարծրագոյն նշան (կնիք). Ածաբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՍՏԱՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0055 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. βεβαιότερος, ον firmior, ius. Առաւել հաստատ. սերտագոյն, պնդագոյն. եւ Հաւատագոյն. ստուգագոյն. *Ունիմք հաստատագոյն զբանն մարգարէական. ՟Բ. Պետ. ՟Ա. 19: *Օրէնս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐՍՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0067 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. Զօրագոյն. բռնագոյն. եւ ճոխագոյն՝ մեծութեամբ եւ կարողութեամբ. *Ամենեցուն թագաւորացն մերոց հարստագոյն եւ խոհեմագոյն. Խոր. ՟Ա. 25: Յհ. կթ.: *Պօղոս, որ քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՄԼԵՄ — (եցի.) NBH 2 0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 12c ն. ἑκπιέζω, ἑκθλίβω, ἁποθλίβω exprimo, opprimo, comprimo ἅγχω stangulo, constringo. Պնդագոյն սեղմել. ճնշել. տրորել. քամել. եւ Նեղել նուաճել. կոխան առնել. խեղդել. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»