ԱՆՍՊԱՌ

ԱՆՍՊԱՌ
(ի, աւ.) NBH 1-0237 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἁπέραντος, ἁτέρμων, ἁπειλήμενος , διαρκής, ἁδιάλειπτος infinitus, termino carens, immensus, indeficiens Ոյր չիք սպառումն կամ սպառուած. անհատ. անպակաս. անծախ. անանց. եւ անեզր. անվախճան. անկատարած. անհուն. անչափ. անսախման. անդադար. յաւիտենական. ... *Թիւ ամաց նորա անսպառ. Յոբ. ՟Լ՟Զ. 26: Իսկ Ողբ. ՟Գ. 22. *Ողորմութիւնք տեառն անսպառ ենʼʼ. յն. ո՛չ պակասին, կամ ոչ սպառին: *Անսպառ ուրախութիւն: Ագաթ.: Ժմ.: *Անսպառ գետ, կամ բաժակ, շնորհ, խաղացմունք շնորհաց, բերումն, կեանք, կենդանութիւն. Սարկ. տոմ.: Նար.: Խոր. ՟Ա. 1: Պիտ.: Խոսր.: Եզնիկ.: *Անսպառին եւ մնացականին միայն սկելով. Խոր. ՟Բ. 77: *Յանսպառ յարքայութիւնն. Ագաթ.: *Յանսպառ յաւիտեանսն. Կորիւն.: *Յանսպառն թողուլ ամանակ. Պիտ.: *Յանսպառ ձմերական դժոխս, որ ոչ գոյ վախճան. Զքր. կթ.: *Յաւիտենականաւն կորնչիցիմք կորստեամբ, այսինքն անսպառաւն. Խոսր.: *Անսպառ վաստակօք. Փարպ.: *Անսպառ ողբումն. Մագ. ՟Լ՟Ա: *Յանսպառ պատժապարտութեան. Տօնակ.: *Անսպառ թշնամութիւն: Անսպառ աշխարհ. Պտմ. աղեքս.: եւ Խոր. ՟Գ. 62: *Անսպառ է օգնութիւնն, որ մեզ պարգեւի ʼի նոցանէ (ʼի սուրբ գրոց). Ոսկ. յհ. ՟Ա. 36: *Պնդագոյն արթնութեան, անսպառ պահոց. Բրս. հայեաց.: *Անսպա՛ռ լերուք յուրախութեան. Եղիշ. ՟Ա. 9:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՆՍՊԱՌ" в других словарях:

  • ԱՆՀԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0182 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. ἅτμητος non sectus, indivisibilis, ἅτομος atomus, individuus, insecabilis, στιγμή punctum Ոչ հատեալն, եւ ոչ հատանելին. անբաժանելի. որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՇՏՆՋԵՆԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 2 0290 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. ἁείναος, ἁένναος perennis ἁείρροος, ἁείρρυσις perpetuo fluens. Մշտաբուղխ. մշտահոս. անհատահոս. անսպառ. *Մշտնջենաբուղխ անսպառ աղբիւր՝ սուրբ հոգիդ ճշմարտութեան: Մշտընջենաբուղխ լցուցիչ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0060 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 14c, 15c ա. Ամենայն իրօք լի. բարելից. առատ եւ անսպառ. որ եւ ԱՄԵՆԱԼԻՐ, ԱՄԵՆԱԼԻՑ. լեբ լեցուն. ... *Եթէ պարգեւես, ամենալի ես: Ընձեռեա՛ մեզ ձեռն ամենալի. Նար. ՟Հ՟Զ. ՟Ղ՟Բ: *Ի նա ոչինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԱՌԱՏ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 10c ա. ԱՄԷՆԱՌԱՏ կամ ԱՄԵՆԱՌԱՏ Առատաձեռն յոյժ յոյժ. առատապարգեւ տուօղ. եւ տուեալն ամենայն առատութեամբ. լի եւ ճոխ. անսպառ. *Որ յամէնառատն Աստուծոյ պարգեւեցաւ. Պիտ.: *Մեծդ միայն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date գ. Մշտնջենաւորութիւն. անեղծութիւն. *Տամ նոցա զուրախութիւնն անսպառ եւ զանանցութեան. Ոսկ. ի նեռն.: *Աղն՝ անանցութեան իմացմունք. Եղիշ. յես.: *Կայ յանանցութեան, եւ պահէ զնոսա. Վրդն. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԱԲԱՇԽ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: 13c, 14c ա. Որ յանբաւս եւ անսպառ բաշխի կամ բաշխէ. *Անբաւաբաշխ բարիք. Վահր. երրորդ.: *Վստահացեալ յանբաւաբաշխ շնորհս Հոգւոյն. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՈՀԱՑՈՂ — (ի, աց.) NBH 1 0127 Chronological Sequence: 8c, 10c ա. ἁχάριστος ingratus Որ ոչն գոհանայ. անշնորհակալու. ապաշնորհ. չիգոհացօղ. ... *Անունդ իսկ մեծիդ զընտանութիւն աւետարանէ անգոհացողաց. Նար. ԻԳ: *Անգոհացողք մնացին առ անսպառ շնորհն: Քաղցր է ʼի վերայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶՐԱՒ — ( ) NBH 1 0146 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 9c, 10c ա. ἁνήνυτος infinitus Ոյր չիք զրաւ. անաւարտ. անեզր. անվախճան. անվճար. անսպառ. անբաւ. ... *Եւ այլոց եւս ախտից եւ չարութեանց անզրաւ եւ անվճար բազմութիւն. Փիլ. տեսական.: *Անզրաւ սէր, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹԵՐԱՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0151 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c, 11c ա.մ. Որ ոչն թերանայ. անպակաս. անթերի. անսպառ. եւ անարատ. եւ անընդհատ. *Անթերանալի գանձ. ՃՃ.: *Լի եւ անթերանալի. Սիսիան.: *Ի մէջ ջրոյ ճրագս լուցեալ անթերանալի ձիթով. Թէոփիլ. ՟խ. մկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»