ՍԱԿ

ՍԱԿ
(ի, աւ կամ ով, ից.) NBH 2-0684 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. σύνταξις coordinatio, constitutum, conditio συντίμησις aestimatio καθήκον conveniens μέτρον, μέρος mensura, pars, portio. (արմատ բառիդ Սակաւ, որպէս թէ Չափով. լծ. թ. սայը. որպէս թիւ համարոյ). Սահմանեալ կարգ. պայման. չափ եւ թիւ որոշեալ. համար. համեմատութիւն. կարգաւորութիւն. դաշն. օրէնք. օրինակ. կերպ. վիճակ. մասն. բաժին. հալ. ... *Զսակ աղիւսարկին: Ոչ թողասցի ձեզ ʼի սակէն ձերմէ եւ ոչինչ: Զսակ աղիւսոյն բովանդակ տայցէք: Ըստ հանապազորդ սակին ... զսակ հանապազորդ աղիւսաթուին: Զգարին եւ զյարդն բերէին՝ իւրաքնիչիւր ոք ըստ սակի իւրում: Այր ըստ սակի իւրում ետուն զարծաթն եւ զոսկի. եւ այլն: Կամ Որ է ինքն յազգէ քահանայիցն օծելոց սակի: Որ նորա վիճական սակի են: Որոց սակի են եւ այլն: *Յասմ սակի: Ի սակի հնազանդութեան: Ի հնազանդութեան սակի: Ըստ սակի գերելոց: Ըստ սակի յետին թոշակի. Յհ. կթ.: *Ոչ մի սակ միայն պահանջէ զառաքինութեան տոհմականաց, այլ՝ եւ զառաջինսն ընդունի, եւ զերկրորդսն չխոտէ, եւ երրորդացն եւս տեղի տայ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 19: *Առ սակ նախնումն յոյժ է նուազեալ: Նորին իսկ սակով սիրելն կարգեսցի: Գիտացեալ զսակն որքանութեանց հողածին բնութեանս. Նար. ՟Ժ՟Զ. ՟Ժ՟Է. Հ: *Քո սակի եմք գրաւեալ, եւ ոչ այլում իմիք. Խոսր.: ՍԱԿ. σαλάριον salarium πρόποδος reditus, proventus τέλεσμα vectigal, pensitatio, tributum. Սահմանեալ տուրք, եկամուտ, հաս, հարկ. բաժ արքունի. յն. լտ. սալա՛ռիօն, սալա՛ռիում. պես. սա, սավ, սավու. ... *Եղիցին տալ նմա սակ յայտնի ... ամսոյ ամսոյ հարիւր եւ հիսուն դահեկան: Թեթեւացուցիչ ʼի ձենջ զամենայն սակս հարկաց: Վասն մտից եւ սակից: Զմտից եւ զսակից, եւ որ այլ եւս հարկք աշխարհին: Ի նա հաւատալով զսակս հայոց: Ստկ, եւ վաճառաշահ իցէ: Ծանր հարկս եւ անհնարին սակս ʼի վերայ դնեն: Եթէ տայցեն անդք տոհմականս, եւ եթէ չտայցեն, նոքա զնոյն սակս պահանջեն: Ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ. եւս. պտմ. ՟Է. 28: Ճ. ՟Ա.: Եղիշ. ՟Բ: Ոսկ. մ. ՟Ա. 5: ՟Գ. 8: Պիտ.: Իսկ ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 24. *Յաւել եւս ʼի սակ գանձինʼʼ. (յն. ըստ իմաստից եւեթ). հայի անխտիր ʼի ՟Ա եւ ՟Բ նշ: ՍԱԿ ԱՐԿԱՆԵԼ. συμφωνέω, συναλλάττω consono, paciscor. Դաշնաւորիլ ... *Ո՞չ դահեկանի միոջ արկէր ընդ իս. Մտթ. ՟Ի. 13:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ՍԱԿ" в других словарях:

  • ՀԱՇԻՒ — (շուի, (կամ ուոյ, ով.)) NBH 2 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ψῆφος, λόγος, ἑργασία calculus եւ sententia Համար. սակ. քննութիւն ճշդիւ ըստ թուոյ եւ համարոյ. վէճ. եւ Հաւաստիք. եւ Վարկ. համարումն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԵԿԱՐ — ( ) NBH 1 0122 Chronological Sequence: 12c ա.մ. Ազատ ʼի վճարելոյ զբեկար. առանց տալոյ զարքունի սակ տրոց. *Զկէս շնորհին կալցի անհարկ եւ անբեկար. Մխ. դտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԱԿ — (ի.) NBH 1 0233 Chronological Sequence: 7c ա. ԱՆՍԱԿԻ կամ ԱՆՍԱԿ. Ոյր չիք սակ եւ պայման. անսահման. անօրինակ. *Անսակի տնտեսութեան էական բնութեան բանին աստուծոյ. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԱԿԻ — (ի.) NBH 1 0233 Chronological Sequence: 7c ա. ԱՆՍԱԿԻ կամ ԱՆՍԱԿ. Ոյր չիք սակ եւ պայման. անսահման. անօրինակ. *Անսակի տնտեսութեան էական բնութեան բանին աստուծոյ. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՇԽԱՐՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0272 Chronological Sequence: 10c ա. Որ ինչ անկ է ապաշխարողաց կամ ապաշխարութեան. *Ապաշխարողական սակ, կարգ. եւ այլն. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՇԽ — I. (ի. մանաւանդ ԲԱՇԽՔ, խից.) NBH 1 438 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 13c գ. ԲԱՇԽ մանաւանդ ԲԱՇԽՔ. δασμός divisio, portio, tributum Արմատ բաշխելոյ՝ որպէս Բաշխումն. բաժին. բաժ. վիճակ. սակ. հարկ. տուրք. ... (իսկ պրս. պախշ. պախշիշ է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՒԱԿԱՆ — (ի, աւ, աց.) NBH 1 477 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c, 17c ա. ἁρκετός (լծ. ընդ հրիք). sufficiens, ἰκανός satis (որ եւ Շատ). Այնչափ՝ որչափ պիտոյ իցէ. որ ինչ հասանէ ʼի խնդրելին չափ. չափաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԻԿՏԻՈՆ — (ի, իւ կամ աւ.) NBH 1 0771 Chronological Sequence: 12c, 13c, 15c գ. ԸՆԴԻԿՏԻՈՆ ԸՆԴԻՔՏԻՈՆ. որ եւ ԻՆԴԻԿՏԻՈՆ, կամ ԻՆԴԻՔՏԻՈՆ. Բառ հռովմայեցւոց, ինտի՛գցիօ, indictio յորմէ յն. էնտիգդիօ՛ն, ἑνδεικτιόν այսինքն ցուցակութիւն, եւ սակ արքունի. Վարի որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՐ — (ոյ, ոց, կամ ու, ուց կամ ի.) NBH 2 0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ռմկ. համրանք. ἁριθμός numerus. Թիւ. գումար թուոյ. հաշիւ. ... *Որոյ ոչ գոյ համար: Որոց ոչ գոյր թիւ, եւ ոչ համար:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՏԱՆԵՄ — (հատի, հա՛տ.) NBH 2 0057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. τέμνω, ἁποτέμνω, ἑκκόπτω , ἁποκόπτω եւն. abscindo, rescindo, seco, scindo, aufero եւն. Հատ կամ կոտոր կամ կէս կամ պակաս առնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»