ՍԱՍՏԻԿ

ՍԱՍՏԻԿ
(տկի, իւ, օք.) NBH 2-0696 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 14c ա. ἱσχυρός fortis, robustus κραταιός, βίαιος , δεινός, ἁπότομος, θρασύς violenter, gravis, acer, audax եւն. Իբրու սաստիւ լի, կամ զայրագին. Ուժգին. հզօր. ահագին. բուռն. դժնդակ. խիստ. եւ քաջ. մեծ. շատ. կարի. կտրուկ. ... *Սովն սաստիկ եղիցի յոյժ: Եղեւ սով սաստիկ: Կոծ մեծ եւ սաստիկ յոյժ: Տեսեալ զհողմն սաստիկ: Կոծ մեծ եւ սաստիկ յոյժ: Տեսեալ զհողմն սաստիկ՝ երկեաւ: Թուղթքս ծանունք են եւ սաստիկք: իբրեւ զսաստիկ թագաւոր: Սասկիտ կայծակունս յաչաց փայլատակեցուցանիցեն: Սաստիկ պատերազմօղ. եւ այլն: Ընդ իւրեաւ հնազանդեալ պատերազմաւ սասակիւ: Վէհս սաստիկս: իբրեւ ʼի սաստիկ հնոցէ ծուխ թանձրացեալ: Համարձակիլ յայսպիսի սաստիկ եւ կարեւոր գործ: Լինէր խորան մեծ լցեալ սաստիկ որերով: սաստիկ ժանիս եւ մադիլս ունի: Յհ. կթ.: Եղիշ.: Փարպ.: Ոսկ. մ. ՟Ա. 23: *Սաստիկ արիւն վիժեաց ʼի նմանէ. Ճ. ՟Ա.: *Դարման ոք առ նիցէ դեղօք ինչ սաստկօքʼʼ. յն. դառն դեղով. Ոսկ. ՟բ. կոր.: մ. ՍԱՍՏԻԿ. մ. σφοδρῶς vehementer Յոյժ. կարի. սաստկապէս. ուժգին. բռնութեամբ. *Նա նեղէր զիսրայէլ սաստիկ. Դտ. ՟Դ. 3: *Ը ստ հանդարտ եւ կամ սաստիկ շնչելոյ օդոյն. Խոր. ՟Ա. 19: *Սաստիկ արկին զպարաս հարկաց աշխարհին ʼի վերայ տան նորա. Եղիշ. ՟Է: *Սաստիկ իմն գազանանային. Երզն. մտթ.: *Սաստիկ անհնարին. Ագաթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՍԱՍՏԻԿ" в других словарях:

  • ԽՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0988 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. σκληρότης, τὸ σκληρόν durities. Խիստ գոլն. պնդութիւն. կրծրութիւն. սերտութիւն. ... *Խիստ եւ անուտելի է կեղեւ արմատոյն ... որ յարմատոյն կարիցէ որոշիլ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԵՇՏ — (ի, ից.) NBH 2 0475 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ὁξύς, ὁξεία, ὁξύ acutus, ta, tum, accentus acutus. (լծ. Սաստ, սաստիկ, խիստ, եւ աշտեայ. թ. խըշտ, շիշ եւ լտ. սէ՛քօ, սէքցիօ. կտրել. կտուրք, եւ այլն.) Հնչիւն սո՛ւր եւ բարկ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐՈՏ — (տք.) NBH 2 0535 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c, 12c, 13c գ. βροντή tonitru. որ եւ ՈՐՈՏՈՒՄՆ. արաբ. րատ. յոքն. րուուտ. Գոռոմն՝ եւ շառաչիւն ամպոց. ձայն փայլատականց. հնչիւն յերկնից. ամպ կամ երկինք գոռալը. ... *Որոտն, շանթիքն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0153 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. որ եւ ԱՆԺՈՒԺՈՒԹԻՒՆ. Չունելն զժուժկալութիւն. անհամբերութիւն. կարճմտութիւն՝ որպէս տղայոց եւ կանանց. ... *Զտղայս հրահանգէ՝ յանօգուտն ոչ զբաղնուլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՆԱՐԻՆ — ( ) NBH 1 0187 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. ἁδύνατον impossibile Անհնար. անկարելի. անլինելի. անդարմանելի. ... *Առ ʼի մարդկանէ այդ անհնարին է, այլ ո՛չ առ ʼի յԱստուծոյ: Անհնարինք ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԿ — ( ) NBH 1 460 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 14c ա. Իբր ὁξύς acer, acutus (լծորդ ընդ Բարակ, եւ արմատ Բարկութեան). Սո՛ւր եւ կծու ըստ որակի. կարի թթու. հատու. կսկծեցուցիչ եւ տոչորիչ. կտրուկ. ... *Աղ, եւ բարկ քացախ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒՌՆ — (բռին կամ բռան, ամբ. բռունք, ռանց, ռամբք.) NBH 1 512 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. δράξ pugillus, brancata Ափ ձեռին ամփոփեալ. ձեռն բռնօղ կամ ըմբռնօղ զիմն. բուռ. ավուճ. ... *Որչափ բռամբ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՅՐԱԳՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0711 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. Զայրոյթ սաստիկ. ցասումն. սրտմտութիւն. դժկամակութիւն. սաստիկ բարկութիւն, կատաղութիւն. ... *Զայրագնութեամբ մռմռեալ ընդդէմ Սմբատայ. Յհ. կթ.: *Ողբալով զզայրագնութիւն թշնամւոյն. Իսիւք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՄԲՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0739 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ձ. ԶՄԲՐԻՄ ԶՄՐԻՄ. Սաստիկ թմբրիլ. իսպառ թմրիլ. ընդարմանալ, յիմարիլ արբեցութեամբ. մոլեգնիլ. գինեհարութեամբ կծկիլ իբրեւ ամօթապարտ. թմրիլ, սըմքիլ, սըքիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԻՍՏ — (խստի, իւ, ից, կամ աւ, աց.) NBH 1 0945 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. σκληρός durus τραχύς asper ἁδάμαστος indomitus. Կարծր. պինդ. կուռ. հոծ. սերտ. աննուաճելի. ... ռմկ. պիրկ. *Փափաք ծարաւոյ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»