ԱՆՀՆԱՐԻՆ

ԱՆՀՆԱՐԻՆ
(-) NBH 1-0187 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. ἁδύνατον impossibile Անհնար. անկարելի. անլինելի. անդարմանելի. ... *Առ ʼի մարդկանէ այդ անհնարին է, այլ ո՛չ առ ʼի յԱստուծոյ: Անհնարինք ʼի մարդկանէ՝ հնարաւորք են յԱստուծոյ: Որ անհնարինն էր օրինացն. Մրկ. ՟Ժ. 27: Ղկ. ՟Ժ՟Ը. 27: Հռ. ՟Ը. 3: *Յանհնարինսն ձեռնակէին. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 28: *Որով ամենայն դժուարինքն դիւրինք են, եւ անհնարինքն հնարաւոր. Ագաթ.: *Որ ինձ անհնարին է, քեզ դիւրին է. Նար. ՟Ծ՟Է: *Թէպէտ եւ սուրբն Յակոբ յանհնարինս ասաց զայս, սակայն առ մեօք եղեւ. Լաստ. ՟Ի՟Բ: Իսկ ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ա. 13: ՟Ժ՟Բ. 21. *Անհնարինս առ յաղթութիւն ասէր զեբրայեցիսն: Ամուրն անհնարին էր առ պաշարել". յն. անյաղթելիս. եւ դժուարապաշար: Որպէս եւ Ես. ՟Ժ՟Գ. 9: ՟Ժ՟Դ. 6. *Անհնարին լի բարկութեամբ: Անհնարին հարուածովք". յն. անբժշկական: *Անհնարին առ ʼի բժշկութիւն. Լաստ. ՟Ի՟Գ: Այլ Իմ. ՟Ժ՟Է. 14. *Սաստիկ զանհնարին զգիշերն". յն. անկարելի, իմա՛ զօրութեամբ՝ ʼի փարատել: ԱՆՀՆԱՐԻՆ. որպէս յն. անմեքենայելի. ἁμήχανος եւ անկռուելի. ἅμαχος իբր անպարտելի՝ իրօք կամ մտօք. դժուարին, անհամար, եւ այլն. *Որքան միանգամ յանհնարին եւ յանպաճարանս իրք կան առ մարդկան: Անհնարին իմն աղաւնեաց բազմութիւնս տեսի. Փիլ. իմաստն. եւ նխ. ՟Բ: *Անհնարին հաստատութիւն, եւ անընդդիմակ զօրութիւն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: *Անհնարին ամուրն երնջակայ՝ անսասան ʼի հնարից մարդկան՝ շինեալ անհնարին ամրութեամբ. Ուռպ.: ԱՆՀՆԱՐԻՆ. Անբերելի. անպայման եւ անպատում, ʼի չարի կամ ʼի բարւոյ մասին. δεινός dirus, gravis եւ magnus, validus, vehemens եւն. կամ ἑξαίσιος inauspicatus, ingens, immensus, immanis, eximius եւն. դժնդակ. չարաչար. ծանր. սաստիկ. մեծ. բազում. անչափ. ... *Մութն անհնարին: Անհնարին հարուածք, կամ տանջանք, ցաւք: Անհնարին երկիւղիւ: Անհնարին գազանօք: Ցնորք անհնարին երազոց: Անհնարին բարկութիւն գազանաց: Անհնարին մահու կորիցեն: Բեկումն անհնարին: Պատերազմ անհնարին: Անհնարին մեղք, կամ մոլորութիւն, անմտութիւն, թշնամութիւն, գազանութիւն, գոչիւն: Անդունդք անհնարինք. եւ այլն: *Անհնարին թշնամանք, կամ պարտութիւնք, ողբք, վտանգ: Վիրագ անհնարին: Անհնարին աղէտք, խայտառականք, տրտմութիւն. կամ կոտորած, դառնութիւն, սպառնալիք, եւ այլն. Ագաթ.: Պիտ.: Փարպ.: Յհ. կթ.: *Հողմք էին անհնարինք եւ անպատումք (առ ջրհեղեղաւ). Փիլ. իմաստն.: *Գործ մի անհնարին է կալ ʼի ծառայութեան, եւ այլն. (այս ինքն անտանելի). Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2: *Վիրապ՝ որ անհնարին էր խորութեամբ: Յանհնարին ʼի խոր վիրապն: Աշտարակ իմն բարձր անհնարին: Անհնարին շատութիւնք. Ագաթ.: *Անհնարին ծանրութիւն բեռանցն. Յհ. կթ.: *Անհնարին կշռութիւնք եւ ընտրութիւնք բանիցն. Ոսկ. յհ.: *Անհնարին հոտովք անուշիւք. Վրք. հց. ՟Ի: *Որոց (երկնաւորաց) գեղն անհնարին է. Ոսկ.: *Զանհնարին փայլումն ճառագայթիցն արգել. Լաստ.: *Գիտացեալ զանհնարին ուրախութիւնն. Փարպ.: *Ո՛վ անհնարին ահաւորութեան մարմնոյ եւ արեան Քրիստոսի. Ոսկիփոր.: ՅԱՆՀՆԱՐԻՆ ՀՆԱՐՍ ՄՏԱՆԵԼ. ἁπορέω Յանհնարս մտանել. վարանիլ. անճ րկիլ. *Յիմարեսցիս, զարմանայցես, եւ յանհնարին հնարս մտանիցես. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 7: ԱՆՀՆԱՐԻՆՑ. Անսովոր հոլով, իբր անհնարին իրաց. *Անհնարինցն (կամ յանհնարինցն) եւ դժուարոցն վստահ եւս պարտիս լինել. Ոսկ. մ. ՟Բ. 14: ՅԱՆՀՆԱՐԻՆՍ ԿՐԹԻԼ. Անհնար լինել առ դժուարութեան. անհնարանալ. *Իբրեւ այնպիսի իրքն յանհնարինս կրթեցաւ. Վրք. ոսկ.: մ. ԱՆՀՆԱՐԻՆ. ԱՆՀՆԱՐԻՆՍ. մ. Կարի յոյժ, մեծապէս. ծանունս. չարաչար. δεινῶς, χαλεπῶς graviter, vehementer, aegre ... *Անհնարինս յիմարեալք եւ խուճապեալք. Իմ. ՟Ժ՟Է. 3: *Անհնարին տրտմեցոյց զնա (գոյժն). Փիլ. իմաստն.: *Անհնարին շարժեցաւ ʼի մեծ սքանչելեացն. Եղիշ. ՟Ը: *Կոտորէ անհնարին զզօրս հայոց. Խոր. ՟Բ. 22: *Ի գլուխն անհնարի՛ն հարկանելով. Ագաթ.: *Անհնարին դժնդակ լինի երկրագործացն զգուշանալ. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՀՆԱՐԻՆ" в других словарях:

  • ԱՂԷՏ — (էտի կամ ետի, կամ իտի, ից, իւք կամ օք.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. Աղեաց գալարումն. գորով. գութ. ցաւակցութիւն. սրտցաւութիւն. սրտի ցաւ, կսկիծ. ... *Ոչ ունին աղէտ յաղիս իւրեանց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0242 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c ա. ἁφόρητος importabilis Զոր չկարէ ոք տանել. իբր Անբառնալի առ ծանրութեան. *Անուրս ծանունս եւ անտանելիս. Նար. ՟Ի: Կամ intolerabilis, molestus Անբերելի, այսինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԱԳԻՆ — (գնի, ից.) NBH 1 0028 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. φοβερός, ἁπηνής terribilis, immanis, saevus Ահաւոր յոյժ. ահարկու. զարհուրելի. սոսկալի. դժնդակ. ահռելի. ... *Շրջեցաք ընդ ամենայն անապատն ընդ մեծ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՆԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0186 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. որ եւ ԱՆՀՆԱՐԻՆ. ἁδύνατος, ον impotens, impossibilis, le Որում չիք հնար. անկար. անկարելի. ուստի եւ ԱՆՀՆԱՐ Է. դիմազ. անմա՛րթ է. ... *Անհնար համարեցաւ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՄ — (ես, է, էի, իցեմ, ել, ելոյ, ելով, եալ, ելոյ.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἵμι, εἷναι sum, esse (տե՛ս եւ Եղանիմ, Լինիմ, որք լնուն զայլ եւս ժամանակս չէզոքաբար): Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՏՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 1117 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c ն. κόπτω, κατακόπτω, συγκόπτω , ἑκκόπτω, καταφράζω, ἁποκτείνω եւն. caedo, caesus; concido, decido, exscindo, contero, dependo, occido եւն. Կոտոր կոտոր առնել սրով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒԹ — (մթոյ, ով, ոց, կամ ից, ʼի մթի.) NBH 2 0299 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. ՄՈՒԹ ՄՈՒԹՆ. μυχός penetrale, intimus, recessus σκότος tenebrae θύελλα, γνόφος, ζόφος caligo ἁόρια situs invisibilis,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒԹՆ — (մթան, ʼի մըթան.) NBH 2 0299 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. ՄՈՒԹ ՄՈՒԹՆ. μυχός penetrale, intimus, recessus σκότος tenebrae θύελλα, γνόφος, ζόφος caligo ἁόρια situs invisibilis, obscuritas. Խաւար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԿՈԾԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c կր. եւ ձ. Ալէկոծ լինել. ծփիլ. տատանիլ. խռովիլ. ... *Ալէկոծիմ հողմով անօրէնութեան իմոյ: Ալէկոծի անհնարին ծփանօք. Շար.: Պիտ.: *Մի՛ նաւ հոգւոյս ալէկոծեալ (լիցի): Մի՛ ընկղմեսցի նաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱԾՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0025 Chronological Sequence: 6c, 12c ա.գ. ἕφορος, ἑπίτροπος inspector, moderator, procurator Ակնածօղ՝ տեսչութեամբ եւ խնամարկութեամբ. տեսուչ. ոստիկան. խնամածու. յանձանձիչ. պարետ. վերակացու. ... *Աստուած՝ որ ամենայն նեղելոցն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»