ՍԻՐՏ

ՍԻՐՏ
(սրտի, ից.) NBH 2-0716 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. լծ. յն. լտ. καρδία cor, cordis եւ ψυχή animus, anima διάνοια mens, cogitatio. (որպէս սիրոյ տեղի, դիրք, օթարան. եւ սերտ մասն. յորմէ եւ յն. քարտի՛ա. լտ. քօռ, քօ՛ռտիս. (որպէս եւ քա՛ռրիդաս ՝ է սէր. քա՛ռուս ՝ սիրելի). սանս. հռիտ. դաղմ. սէ՛ռտքէ ). Պատուականագոյն մասն յընդերս կենդանւոյ՝ իբրեւ սկիզբն կենդանութեան, եւ զգայական բաղձանաց. ուստի եւ լայնաբար՝ յոժարութիւն, ոգի, կամք, միտիք, խորհուրդ, եւ այլն. ... *Սիրտ իմ ջեռաւ յիս: Սիրտ իմ խռովեցաւ յիս: Եւ առ յովաբ երես նետս, եւ հար զնոսա ʼի սրտի աբեսողոմայ: Եհաս ʼի սիրտս նոցա: Եթէ սիրտ մեր ոչ ստգտանիցեն զմեզ: Սիրտ սուրբ հաստատեա յիս աստուած: Յամենայն սրտէ: Յամենայն սրտից ձերոց: Այր ըստ սրտի իմում: Խորհուրդք չարք ելանեն ʼի սիրտս ձեր: Սրտիւք մերովք. եւ այլն: *Եդին ʼի սիրտս իւրեանց, այսինքն մտախոհ եղեն, սկսան քննել. Մեկն. ղկ.: *Առ չժուժել սրտիցն դառնութեան: Քաղցրացո զդառնութիւն սրտիդ: Սիրտն ʼի բերանն էր (յեփթայեայ ընդ զոհել զդուստրն). Եղիշ. ՟Գ. ՟Ը. եւ Եղիշ. դատ.: *Ահաւասիկ ես եւ հայր քո սիրտ ʼի բերան շրջեալ խնդրէաք զքեզ. Ոսկ. մտթ. (ուր վրիպակ է գրելն միոյ գրչի, սրտիբերան): *Ես եւ հայր քո տառապեալ՝ սիրտ ʼի բերան գնայաք եւ խնդրէաք զքեզ. Եփր. համաբ.: ՍԻՐՏ. Ըստ հոմաձայթութեան յունին որ է ոգի, եւ սրամտութիւն, վարի ʼի թագ. Նիւս. կազմ. ՟Ի. *Սրտիւ պահին հմակերք, եւ ցանկութեան հեշտութեամբ՝ բազմածինք կենդանեացն: Այսպէս առ սրտին ընդ յառնել ազգակից է անասնոցա յարձակման: Առնէ սիրտն զարիութիւն, եւ երկիւղն զգուշութիւնʼʼ. (որպէս եւ ռմկ. սրդողիլ կամ սրտոտիլ, է իբր սրտադողիլ, սրտմտիլ): ՍԻՐՏ ՊՏՂՈՅ ասի նմանութեամբ միջուկն նոցա: Վստկ. ՟Մ՟Ը: ՍՐՏԻ ԴԻՒՐ. Տ. դիւր: մ. ՍՐՏԻ ՄՏՕՔ, կամ ՅԱՄԵՆԱՅՆ ՍՐՏԷ. Ի ՍՐՏԷ. եւ այլն. մ. ψυχικῶς animitus, ex animo εὕνοιᾳ, εὑνοϊκῶς benevolentia, benevole ἑκτενίᾳ, ἑκτενῶς extense, vehementer. Ամենայն յօժարութեամբ. սիրով. մտադիւր. սերտիւ. յամենայն անձնէ. սրտանց, բոլոր սրտանց. ... տես ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 37: Եփես. ՟Ղ. 7: Յուդթ. ՟Դ. 8. 10: Յովէլ. ՟Ա. 14: Յովհն. ՟Գ. եւ այլն: *Ի խորոց սրտից. Նար. ստէպ: *Մտօք սրտիւք. Նար. յովէդ.: Տես եւ ʼի բառն Բոլոր, Բոլորով սրտիւ, Ի բոլոր սրտէ եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՍԻՐՏ" в других словарях:

  • ԶՈՒԱՐԹԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0743 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c չ. ἁγαθύνομαι bonus sum εὑδοκέω complaceo. եւ ըստ հյ. ἰλαρύνομαι, φαιδρύνομαι hilaresco, laetificor Զուարթ լինել. եւ Զուարճանալ. բարեկրիլ. բերկրիլ. ... *Զուարթացան սիրտք իւրեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0765 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ն. Երկդիմի առմամբ՝ որպէս καρδιόω, ἑκκαρδιόω cordifico, cor moveo եւ cor dolore afficio, vulnero, vel aufero եւն. Տալ սրտանալ. քաջալերել. սիրտ տալ. կամ սրտակաթ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՆԻՄ — (կայ, կի՛ր.) NBH 1 0169 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. ԱՆԿԱՆԻՄ գրի եւ ԱՆԳԱՆԻՄ, գայ, գի՛ր. πίπτω , ἁποπίπτω, ἑμπίπτω եւն. cado, excido, incido եւն. Վայրաբերիլ սաստկութեամբ, իբր կր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋԱԿՈՂՄ — ( ) NBH 1 0280 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Իբր Աջակողմեան. *Որ աջակողմ աւազակին բացեր զդուռն դրախտին. Շար.: *Աւետէր աջակողմ աւազակաւն բոլոր բնութեանս. Տօնակ.: գ. ԱՋԱԿՈՂՄ. գ. իբր Աջակողմն. *Սիրտ իմաստնոյ յաջակողմ իւր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՄՈՅՆ — ( ) NBH 1 453 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c ա. Ունօղ զմոյն բարի, այսինքն զկայտառութիւն, զառողջութիւն, զքաջութիւն. կայտառ. *Սիրտ ուրախ՝ բարեմոյն առնէ. ( կամ սիրտ բերկրեալ՝ բարեմոյն առնէ.) առն հոդածի՝ ցամաքեն ոսկերք. Առակ. ՟Ժ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵԼՈՒՄ — (գելի.) NBH 1 0534 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c կ. ԳԵԼՈՒՄ գելի, Գելանիմ, գելայ. στρεβλόω Torqueo, contorqueo, distorqueo, στρέφω flecto, σπαράσσω lactero Արգելուլ եւ գալարել ʼի կապանս. պրկել. ոլորել. ճնշել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԹԱԾ — (ի, աց.) NBH 1 0550 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c ա. οἱκτιρμών misericors, clemens Որ գութ ածէ ʼի վերայ այլոց. բարեգութ. ողորմած. գթոտ, կակուղ սիրտ, ողորմած սիրտ .... տե՛ս Ել. ՟Լ՟Դ. 6: Սղ. ՟Հ՟Է. 38: Ղկ. ՟Զ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԹԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0551 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. ԳԹԱՐԿՈՒԹԻՒՆ ԳԹԱՐԿՈՒՄՆ. Գութ՝ այսինքն՝ աղերս արկանելն. պաղատանք. եւ Անկումն գթոյ ʼի սիրտ. գթասիրութիւն. *Քո առաջի տէր գթարկութիւն գրեալս արտասուօք. Նար. ՟Լ: *Զիա՞րդ ոչ որպէս ʼի մեռեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԹԱՐԿՈՒՄՆ — (կման.) NBH 1 0551 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ԳԹԱՐԿՈՒԹԻՒՆ ԳԹԱՐԿՈՒՄՆ. Գութ՝ այսինքն՝ աղերս արկանելն. պաղատանք. եւ Անկումն գթոյ ʼի սիրտ. գթասիրութիւն. *Քո առաջի տէր գթարկութիւն գրեալս արտասուօք. Նար. ՟Լ: *Զիա՞րդ ոչ որպէս ʼի մեռեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒԹ — (գթոյ, ոց.) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c գ. οἱκτιρμός, οἷκτον miseratio մանաւանդ՝ σπλάγχνα viscera (որ են աղիք. իսկ ըստ հյ. որպէս թէ խութ կամ խթումն եւ գալարումն աղեաց). Գորով.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»