ԳՈՒԹ

ԳՈՒԹ
(գթոյ, ոց.) NBH 1-0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c գ. οἱκτιρμός, οἷκτον miseratio մանաւանդ՝ σπλάγχνα viscera (որ են աղիք. իսկ ըստ հյ. որպէս թէ խութ կամ խթումն եւ գալարումն աղեաց). Գորով. գթութիւն. ողորմութիւն. կարեկցութիւն. աղիք. սիրտ. անձուկ. սէր. ... *Զգութ, զողորմութիւն, զքաղցրութիւն: Անձկացեալ եմ առ ձեզ ամենեսին գթովքն քրիստոսի յիսուսի: Փակիցէ զգութս իւր առ ʼի նմանէ: Գութք սրբոց քեւ հանգուցեալ են ե՛ղբայր (իբր աղիք կամ սիրտ): Ողորմութեամբ եւ գթովք տնանկաց: Արարէք դուք զգութն զայն ʼի վերյա տեառն ձերոյ. եւ այլն: *Գութ խանդաղատանաց. Փիլ.: *Գութ մարդասիրութեան, կամ խնամոց. Ագաթ.: *Տնտեսն (վանաց) որպէս մայրենի գթովք առ ամենեսեան լինիցի. Յճխ. ՟Ի՟Գ: *Գորովելից գութ արարչին. Փարպ.: *Գութ առ աստուած եւ երկիւղ ունել, եւ ʼի գթութիւն զնա յուսով ձգել. Խոսր. պտրգ.: *Զի այնու առաւել զնա ʼի գութ ածիցեմք. Խոսր. ժմ.: *Հայրենի, կամ մայրենի, կամ ծնողական գութք. Արշ.: Սկեւռ.: Մաշկ.: *Բնութեան գթովն կոտորէին: Զբնութեան զգութն սուր յաղիսն ընդունէին. Մաշկ.: *Արդիէոս, զոր մակեդոնացիք՝ առ գութ փիղիպեան ազգին փիղիպոս անուանեցին. Եւս. քր. ՟Ա: *Յիմարեցաւ հողոփեռնէս ʼի գութ երեսաց նորա. Յուդթ. ՟Ժ՟Բ. 16: *Գութ անկցի (սիրոյ), եւ զաւակ խառնեսցի. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 25: *Զախտ նախանձուն թաքուցեալ, եւ արտաքին դիմօք գութ արկեալʼʼ. այսինքն սէր ցուցեալ. Շ. ՟ա. յհ. ՟Ծ՟Ա: *Գութ առնէք տակաւին ազգակցացն. Բրս. ողորմ.: ԳՈՒԹ. ἕλεος Ողորմ, իբր ողորմագին սրտի առաջարկութիւն. աղերսաղեաց. ողոք. պաղատանք. ... *Արկանեմք զգութս առաջի տեառն աստուծոյ իմոյ վասն լերինն սրբոյ. Դան. ՟Թ. 18. 20: *Արկի գութս առաջի արքայի: Անկցի գութ մեր առաջի երեսաց քոց. Երեմ. ՟Լ՟Ը. 26: ՟Խ՟Բ. 2: *Արկանէր գութ առաջի ուրացեալն վասակայ: Գութս ողոքանաց արկանէին առաջի բարերարին. Եղիշ. ՟Է. ՟Ը: ԳՈՒԹՔ, գթաց. Ազգ գոթացւոց. տե՛ս ʼի բռ. յտկ. ան:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԳՈՒԹ" в других словарях:

  • ՈՂՈՐՄ — (ոյ, ով.) NBH 2 0509 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἕλεος misericordia. (լծ. ընդ իւղ, եւ աղիք). Ողորմութիւն. աղեխարշութիւն. գորով. գութ. կարեկցութիւն. ... *Յաւիտեան է ողորմ (կամ ողորմութիւնն)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆԴԱՂԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0920 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c ձ. Խանձիւ կամ տոչորմամբ աղեաց գթալ. ʼի գութ շարժիլ. խորովիլ. ճմլիլ սրտի. խնայել. աղեխարշիլ. *Խանդաղատեցաւ զնովաւ դուստրն փարաւոնի: Յողորմ գութ խանդաղատեալ հարք եւ մարք. Ել. ՟Բ. 6 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՈՐՄԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0510 Chronological Sequence: 6c, 11c գ. Ողորմելն. շարժիլն ի գութ. գորովանք. *Որ մանաւանդ ողորմանաց եւ խոնարհութեան էր: Ազգ կանանցական առ գութ ողորմանաց առաւել ծանրագոյն (ծանրեալ հակեալ). Ոսկ. յհ. ՟Բ. 37. 40: *Ընկալեալ գութ ողորմանաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՔ — (աղեաց.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c (զորոյ զեզականն տե՛ս ʼի վեր՝ ԱՂԻ, աղւոյ.) σπλάγχνα , ἕντερον viscera, intestinum Ընդերք, մաշկեղէն խողովակ երկայն ոլորեալ ʼի փոր կենդանեաց՝ ընդունարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԱՀԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c չ.ն. (իբր յարգանդէ եւ յաղեաց խանդաղատիլ. որպէս եւ յայլ լեզուս արգանդ եւ աղիք՝ է եւ գութ). παρακαλέω, ἑλεέω, οἱκτείρω, ὐπερπάσχω , συγγγινώσκω misereor …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂՁՈՒՄՆ — (ձման.) NBH 1 0539 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. ԳԵՂՁՈՒՄՆ ὅρεξις desiderium, appetentia որ եւ ԳԵՂՁ. Ուժգին ըղձումն, ձկտումն. տենչ. փափաք. եւ Գորովումն, գելումն սրտի, փղձկումն. գութ աղեաց. *Շարժեսցէ զկենդանին առ գեղձումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐՈՎԱԼԻ — ( ) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա.մ. ԳՈՐՈՎԱԼԻ ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ. Լի գորովով. գորովագին. *Գորովալի օրհնաբանէր զորդին իւր սիրելի. Եփր. ի ծն.: *Գորովալիր գութ, կամ ողբ. Ճ. ՟Թ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ — ( ) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա.մ. ԳՈՐՈՎԱԼԻ ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ. Լի գորովով. գորովագին. *Գորովալի օրհնաբանէր զորդին իւր սիրելի. Եփր. ի ծն.: *Գորովալիր գութ, կամ ողբ. Ճ. ՟Թ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա.մ. ԳՈՐՈՎԱԼԻ ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ. Լի գորովով. գորովագին. *Գորովալի օրհնաբանէր զորդին իւր սիրելի. Եփր. ի ծն.: *Գորովալիր գութ, կամ ողբ. Ճ. ՟Թ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»